KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Didem NARMANLI
Birimi İletişim Fakültesi
Bölüm Radyo, Televizyon Ve Sinema Bölümü
Ana Bilim Dalı Radyo Televizyon Anabilim Dalı
E-Posta didemcabuk@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0002-0337-1312
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans EGE ÜNİVERSİTESİ RADYO-TELEVİZYON VE SİNEMA BÖLÜMÜ 02.08.2002
Yüksek Lisans AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ 03.04.2009
Doktora AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ - 15.10.2015
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
İletişim Kuramları,Kültürel Çalışmalar,Dijital Medya,Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Özçetin, B.; Çabuk, D. ve Özçetin, D. "1960-1980 Arasında Antalya Yerel Basını" Antalya Basın Tarihi Projesi, Ed. Hasan Üstün, Antalya Büyükşehir Belediyesi Yayını, 2019
 • 2 Deren Van Het Hof S., Çabuk D., "Kurumsal Sosyal Sorumluluk", Dünden Bugüne Halkla İlişkiler, Işık M., Akdağ M., Ed., Eğitim Akademi, Ankara, ss.53-71, 2009
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Çabuk, D. "Türkiye’de Faaliyet Gösteren Sivil Toplum Kuruluşlarının İtibarını Ölçmek", Global Media Journal TR Edition, 8(15), ss. 233-258, 2017
 • 2 Çabuk, D. "Avrupa Birliği’ne Katılım Sürecinde Türkiye’de Medya Politikalarının Dönüşümü", Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, cilt.2, ss.26-48, 2013
 • Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Kitap Eleştirisi, Çabuk, D., Halkla İlişlkiler Üzerine: Disiplinlerarası bir Alanın Yönelimleri, Fatih Keskin ve B. Pınar Özdemir (der.), Çankaya University Journal of Humanities and Social Sciences, 2010, 7(1), ss. 194-196
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Çabuk, D., YAŞAM TARZI VE BEĞENİ: PARAMPARÇA, GÜNEŞİN KIZLARI VE KARA SEVDA DİZİLERİNDE TOPLUMSAL SINIFLAR, 1.Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi - İnsan ve Toplum Bilimleri IBAD, 19-22 Mayıs 2016, Madrid/İSPANYA
 • 2 Şendur Atabek G. ; Çabuk, D., "Siyasi Parti Liderlerinin Televizyonda Temsili: 22 Temmuz 2007 Seçimleri Örneği", 10. Sosyal Bilimler Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 28-30 Kasım 2007
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Hoştut S., Çabuk D., "Türkiye’de Kurumsal Yönetişimin Kurumsal Sosyal Sorumluluğa Yansıması", 1. Uluslararası Medya Çalışmaları Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 20-23 Kasım 2013, pp.111-120
 • 2 Çabuk D., "Türkiye'de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ve Sivil Toplum Kuruluşları", Uluslararası Halkla İlişkiler Sempozyumu, Lefkoşa, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 15-17 Nisan 2009, vol.2, pp.16-28
VERDİĞİ DERSLER
Film Eleştirisi
Göstergebilimsel Çözümleme
İletişim Kuramları 1
İletişim Sosyolojisi
Televizyon Eleştirisi
 
Bu İçeriği Paylaş!