Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Seyhan AKSOY
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Seyhan AKSOY
Birimi İletişim Fakültesi
Bölüm Radyo, Televizyon Ve Sinema Bölümü
Ana Bilim Dalı Radyo Televizyon Anabilim Dalı
Telefon
E-Posta seyhanaksoy@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans EGE ÜNİVERSİTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ 17.6.2004
Yüksek Lisans AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ - 8.1.2008
Doktora AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ - 3.9.2015
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Alanında, özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 “Son Dönem Türk Sinemasında Kadın Kimliği”, içinde, Editör: Özgür Yılmazkol, 2000 Sonrası Türk Sinemasına Eleştirel Bakış, Metamorfoz Yayıncılık, İstanbul, 2011.
 • 2 “Reklamlar Aracılığıyla Tüketen ve Tüketilen Bir Nesne Olarak Kadın Sunumuna Göstergebilimsel Yaklaşım”, içinde, Der. Özgür Yılmazkol, Medya Okumaları, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2007.
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 "Yoksulluğun Türkiye Yazılı Basınında Sunumu”, Journal of Yasar University, Sayı 19, 2010.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 "Televizyon Reklamlarında Mizah Kullanımına İlişkin Eleştirel Bir Analiz", Global Media Journal, Bahar 2017
 • 2 "Genetiği Değiştirilmiş Organizmalara İlişkin Tartışmaların Türk Basınında Çerçevelenmesi", Selçuk İletişim Dergisi, cilt.7/3, s.191-205, 2012.
 • 3 "Emperyalizm Aracı Olarak Sinema: “Avatar” Filmine İlişkin İdeolojik Bir Çözümleme", Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, s.65-81, 2011.
 • 4 "Türkiye’de Ailenin Televizyon Reklamlarında Sunumu”, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 2008/10
 • 5 "Tüketim Kültürü ve Reklam Medyası Olarak Çizgi Filmler”, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 2008/9.
 • Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili çevirisi
 • 1 Paravan İnternet Siteleri: Dijital Çağda Propaganda Siber Irkçılık ve Bilgi Kuramı,içinde Yeni Medya Üzerine: Kavramlar, Yaklaşımlar ve Uygulamalar, Konyar, Hürriyet, Ed., Akdeniz Üniversitesi Yayınları, Antalya, 2012
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 “Akademik Örgütlerde Kurumsal Dizayn Uygulamalarının Algılanışı: Akdeniz Üniversitesi Üzerine Bir Değerlendirme”, Uluslararası Halkla İlişkiler Sempozyumu, 15-17 Nisan Lefkoşe/KKTC, 2009.
 • 2 "Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının İlköğretim Birinci Sınıf Aşamasındaki Öğrencilerin Sosyal İletişim Becerileri Üzerindeki Etkisine Yönelik Öğretmen Algılamaları", Uluslararası Çocuk ve İletişim Kongresi, İstanbul, Türkiye, 22-24 Ekim 2007, pp.373-382
VERDİĞİ DERSLER
İletişim Araştırmalarında Yöntem II
İletişime Giriş
Popüler Kültür ve Medya
Reklam Kampanya Uygulamaları
Reklam Metin Yazarlığı
Reklamcılık
Toplumsal Cinsiyet ve Medya
Yukarı çık