KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Seyhan AKSOY
Birimi İletişim Fakültesi
Bölüm Radyo, Televizyon Ve Sinema Bölümü
Ana Bilim Dalı Radyo Televizyon Anabilim Dalı
E-Posta E-Posta Adresini Göster
Google Scholar Hindex:
Alıntı Sayısı:
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans EGE ÜNİVERSİTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM 17.06.2004
Yüksek Lisans AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM (YL) (TEZLİ) 08.10.2008
Doktora AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM (DR) 03.09.2015
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 AKSOY SEYHAN, 'YENİ İMKÂNLAR’IN GETİRDİĞİ HOMOJENLİK: DİJİTAL PLATFORM DİZİLERİ VE İZLEYİCİLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. 2. Uluslararası Dijital Çağda İletişim Sempozyumu (2020). (Özet bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ÇELİKER SARAÇ DUYGU, AKSOY SEYHAN, Dijital Medya Platformu İncelemelerinde Emek Tartışmaları: Ekonomi Politik Bir Değerlendirme. Ankara Üniversitesi İLEF Dergisi, 8(1), , 133-156. (2021), (TR DİZİN)
 • 2 AKSOY SEYHAN, ÇELİKER SARAÇ DUYGU, Sıradan İnsan Hikâyelerinin Reality TV Programları Dolayımıyla Metalaşması Üzerine Bir Analiz. TRT Akademi, 6(10), , 766-789. (2020), (TR DİZİN)
 • 3 NARMANLI Didem, AKSOY SEYHAN, Bir Muhalefet Alanı Olarak Toplumsal Cinsiyet Parodisi: Celeste Barber Taklitleri. Kültür ve İletişim, 23(45), , 211-240. Doi: 10.18691/kulturveiletisim.660547, (2020), (TR DİZİN)
 • 4 CAN FATMA, AKSOY SEYHAN, Güvensiz Toplumda Güven(sizlik) Halleri: Bir Televizyon Programının Analizi. Selçuk İletişim, 13(2), , 561-588. Doi: 10.18094/josc.697517, (2020), (TR DİZİN)
 • 5 AKSOY SEYHAN, Kültür Endüstrisi Güdümünde Boş Zaman Pratiklerinde Tektipleşme: Keyif Etiketi ile Yapılmış Instagram Paylaşımları Üzerine Bir İnceleme. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi , 601-622. Doi: 10.31123/akil.533726, (2019), (TR DİZİN)
 • 6 AKSOY SEYHAN, ÇABUK Didem, Tutan/ Tutmayan Dizi Tanımlaması ile Yaratılan Yerli Dizilerin Farklılığı Yanılsamasına Karşı Yerli Dizilerin Aynılığı. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 7(1), , 537-565. (2019), (TR DİZİN)
 • 7 AKSOY SEYHAN, Televizyon Reklamlarında Mizah Kullanımına İlişkin Eleştirel Bir Analiz. Global Media Journal, 7(14), , 266-302. (2017), (Endekste taranmıyor)
 • 8 AKSOY SEYHAN, Genetiği Değiştirilmiş Organizmalara İlişkin Tartışmaların Türk Basınında Çerçevelenmesi. Selçuk İletişim Dergisi, 7(3), , 191-205. (2012), (TR DİZİN)
 • 9 ÇELİKER SARAÇ DUYGU, AKSOY SEYHAN, Emperyalizm Aracı Olarak Sinema: “Avatar” Filmine İlişkin İdeolojik Bir Çözümleme. Marmara İletişim Dergisi , 65-81. (2011), (Endekste taranmıyor)
 • 10 AKSOY SEYHAN, Yoksulluğun Türkiye Yazılı Basınında Sunumu. Journal of Yasar University, 5(19), , 3221-3236. (2010), (Diğer)
 • 11 ŞENDUR ATABEK GÜLSEREN, AKSOY SEYHAN, Tüketim Kültürü ve Reklam Medyası Olarak Çizgi Filmler. Akdeniz İletişim Dergisi (2008), (Endekste taranmıyor)
 • 12 AKSOY SEYHAN, Türkiye’de Ailenin Televizyon Reklamlarında Sunumu. Akdeniz İletişim Dergisi (2008), (Endekste taranmıyor)
 • Kitap
 • 1 ABANUZ ARMAĞAN, AKSOY SEYHAN, Dijital İletişime Kuramsal ve Kavramsal Yaklaşımlar(2021). Nobel, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 2 AKSOY SEYHAN, COVID-19 Sürecinde İletişim ve Medya Çalışmaları(2021). IKSAD Yayınevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 3 AKSOY SEYHAN, Medya, Siyaset, Toplum Ekseninde Dijitalleşme ve İnternet(2021). Nobel, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 4 AKSOY SEYHAN, COVID-19 Pandemi Günlerinde İletişim(2021). Akademisyen, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 5 AKSOY SEYHAN, Reklama 'Yeni'den Bakmak(2021). Efe Akademi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 6 AKSOY SEYHAN, Reklamda Mizah Kullanımının Eleştirisi(2021). Eğitim, Tümü, (ULUSLARARASI)
 • 7 AKSOY SEYHAN, ÇELİKER SARAÇ DUYGU, Yeni Medya Üzerine: Kavramlar, Yaklaşımlar, Uygulamalar(2012). Akdeniz Üniversitesi Yayınları, Bölüm, (ULUSAL)
 • 8 AKSOY SEYHAN, 2000 Sonrası Türk Sinemasına Eleştirel Bakış(2011). Metamorfoz, Bölüm, ISBN: (ULUSAL)
 • 9 AKSOY SEYHAN, İCİL TUNCER ASLI, Medya Okumaları(2007). Nobel, Bölüm, ISBN: (ULUSAL)
 
Bu İçeriği Paylaş!