KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Seyhan AKSOY
Birimi İletişim Fakültesi
Bölüm Radyo, Televizyon Ve Sinema Bölümü
Ana Bilim Dalı Radyo Televizyon Anabilim Dalı
E-Posta seyhanaksoy@sdu.edu.tr
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans EGE ÜNİVERSİTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ 17.06.2004
Yüksek Lisans AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ - 08.01.2008
Doktora AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ - 03.09.2015
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Alanında, özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 AKSOY, S., “Son Dönem Türk Sinemasında Kadın Kimliği”, içinde, Editör: Özgür Yılmazkol, 2000 Sonrası Türk Sinemasına Eleştirel Bakış, Metamorfoz Yayıncılık, İstanbul, 2011.
 • 2 İCİL, A. ve AKSOY, S., “Reklamlar Aracılığıyla Tüketen ve Tüketilen Bir Nesne Olarak Kadın Sunumuna Göstergebilimsel Yaklaşım”, içinde, Der. Özgür Yılmazkol, Medya Okumaları, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2007.
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 ÇELİKER, D. ve AKSOY, S. (2011). "Emperyalizm Aracı Olarak Sinema: “Avatar” Filmine İlişkin İdeolojik Bir Çözümleme", Marmara İletişim Dergisi, s.65-81.
 • 2 AKSOY, S. (2008). "Türkiye’de Ailenin Televizyon Reklamlarında Sunumu”, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Sayı 10.
 • 3 ŞENDUR ATABEK, G. ve AKSOY, S. (2008). "Tüketim Kültürü ve Reklam Medyası Olarak Çizgi Filmler”, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Sayı 9.
 • Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili çevirisi
 • 1 AKSOY, S. ve ÇELİKER, D., Paravan İnternet Siteleri: Dijital Çağda Propaganda Siber Irkçılık ve Bilgi Kuramı,içinde Yeni Medya Üzerine: Kavramlar, Yaklaşımlar ve Uygulamalar, Konyar, Hürriyet, Ed., Akdeniz Üniversitesi Yayınları, Antalya, 2012
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 AKSOY, S., TÜKETİM KÜLTÜRÜ GELİRE KARŞI: KREDİ VE KREDİ KARTI REKLAMLARINA İLİŞKİN BİR ÇÖZÜMLEME, 1.Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi - İnsan ve Toplum Bilimleri IBAD, 19-22 Mayıs 2016, Madrid/İSPANYA
 • 2 İCİL, A. ve AKSOY, S., “Akademik Örgütlerde Kurumsal Dizayn Uygulamalarının Algılanışı: Akdeniz Üniversitesi Üzerine Bir Değerlendirme”, Uluslararası Halkla İlişkiler Sempozyumu, 15-17 Nisan Lefkoşe/KKTC, 2009.
 • 3 ŞATIR, Ç., ERENDAĞ SÜMER, F., İCİL, A. ve AKSOY, S., "Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının İlköğretim Birinci Sınıf Aşamasındaki Öğrencilerin Sosyal İletişim Becerileri Üzerindeki Etkisine Yönelik Öğretmen Algılamaları", Uluslararası Çocuk ve İletişim Kongresi, İstanbul, Türkiye, 22-24 Ekim 2007, pp.373-382
VERDİĞİ DERSLER
İletişim Araştırmalarında Yöntem II
İletişime Giriş
Popüler Kültür ve Medya
 
Bu İçeriği Paylaş!