KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ALKAN
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm Sağlık Yönetimi Bölümü
Ana Bilim Dalı Sağlık Kurumlarında Yönetim Ve Organizasyon Anabilim Dalı
Telefon 2462110563
E-Posta ahmetalkan@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 27.06.2011
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ 27.05.2019
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÖNETİMİ 03.01.2014
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ (DR) 13.11.2018
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Alkan, A., Oral, K. N. ve Güneş, H., “Çatışma Yönetiminde Formal ve İnformal Yöntemler”, Ramazan Erdem, (Ed.), Yönetimde İnformalite - Buz Dağının Görünmeyen Yüzü, içinde (187-215), Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş, Ankara, 2017.
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Alkan, A., Erdem, R. ve Çelik, R., “Sağlık Alanındaki Ayrımcı Tutum ve Davranışlar: Kavramsal Bir İnceleme” Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 19(3): 365-390, (2016)
 • 2 Özdemir, S., Alkan, A. ve Erdem, R.; " İş Yaşamında Yalnızlık İle Mesleki Tükenmişlik Arasındaki İlişki: Akademisyenler Üzerine Bir Araştırma ", Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, CİEP Özel Sayısı, 258-285, (2016)
 • 3 Alkan, A., Erdem, R. ve Çelik, R., “Hastane Çalışanlarının Hastalara Yönelik Ayrımcı Tutum Ve Davranışları Üzerine Bir Araştırma” Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 22(2): 47-80 (2015)
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Akkaş, E., A. Alkan, "Sağlık Hizmetlerine Yönelik Kalite Beklentisinin Oluşmasında Ekran Faktörü: Hollywood Filmleri Örneği", 8. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi Bildiri Kitabı (912-923), 10-12 Eylül, Girne-KKTC, 2014.
 • 2 Çelik R., Akkaş E., Bardak N.,Erdem R., Alkan A., Erdem İ., "Doçentlik Sürecinin Karoşi (Karoshi) ve Yoğun Çalışma Çerçevesinde Değerlendirilmesi", 22. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 22-24 Mayıs 2014, KONYA, s. 563-572.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Alkan, A., Alkan, F. ve Erdem R., "Türkiye’de Sağlık Yönetimi Eğitimine Dair Genel Bir Değerlendirme", 10. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, , 1-3 Aralık 2016, ANKARA.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Alkan, A. ve Mücevher, M. H., “Değişen Öğrenci Yapısıyla Sağlık Yönetimi Bölümünün Geleceği”, 1. Uluslararası 11. Ulusal Sağlık Ve Hastane İdaresi Kongresi, 12-15 Ekim 2017, Trabzon.
 • 2 Alkan, A. ve Demir, M., “Tüketim Kültürü Çerçevesinde Sağlık Hizmetleri Kullanımı: Kavramsal Bir İnceleme”, 1. Uluslararası 11. Ulusal Sağlık Ve Hastane İdaresi Kongresi, 12-15 Ekim 2017, Trabzon.
 • 3 Erdem, R., Mücevher, M. H., Taş, F. ve Alkan, A., “Vocatıonal Career Goals And Problems Of Health Management Graduates”, International Social Sciences and Humanities Berlin Conference, 18-21 May 2017, Berlin
 • 4 Özdemir, S., Alkan, A. ve Erdem, R.; " İş Yaşamında Yalnızlık İle Mesleki Tükenmişlik Arasındaki İlişki: Akademisyenler Üzerine Bir Araştırma ", 1. Congress on International Economic and Administrative Perspectives (CİEP), Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi , 28-30 Eylül 2016, Bakü/ Azerbaycan
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Yüksek Lisans Tezi: Hastalar Açısından Sağlık Çalışanlarının Hastalara Yönelik Ayrımcı Tutum Ve Davranışları Üzerine Bir Çalışma, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı, 2013, Isparta
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 “Yabancı Uyruklu Üniversite Öğrencilerinin Sağlık Hizmeti Kullanımında Yaşadıkları Problemlerin İncelenmesi”, TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı Proje Danışmanlığı, Yürütücü: Aslı Nur ULUŞAN, Aralık 2017.
 • 2 “Hastalar Açısından Sağlık Çalışanlarının Hastalara Yönelik Ayrımcı Tutum ve Davranışları Üzerine Bir Çalışma”, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (BAP), Proje No: 3739-YL1-13. Yürütücü: Doç. Dr. Ramazan ERDEM
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!