KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ALKAN
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm Sağlık Yönetimi Bölümü
Ana Bilim Dalı Sağlık Kurumlarında Yönetim Ve Organizasyon Anabilim Dalı
Telefon 2462110563
E-Posta ahmetalkan@sdu.edu.tr
Google Scholar Hindex: 2
Alıntı Sayısı: 18
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 27.06.2011
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ 27.05.2019
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÖNETİMİ 03.01.2014
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ (DR) 13.11.2018
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ERDEM RAMAZAN, ALKAN AHMET, Algıların Şekillenmesinde İç Grup Tarafgirliğinin Rolü. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 35(2), , 429-450. (2021), (TR DİZİN)
 • 2 YILMAZ NECLA, ALKAN AHMET, ERTÜMER AYŞE GÜLEN, KUH ZEYNEP, Tıpta Uzmanlık Alanlarının Toplumsal Cinsiyet Açısından Değerlendirilmesi. Cukurova Medical Journal, 46(3), , 1257-1266. (2021), (Alan Endeksleri)
 • 3 YILMAZ NECLA, KAYA ELİF, ERDEM RAMAZAN, ALKAN AHMET, ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE İNTERNET BAĞIMLILIĞI İLE DUYGU SAĞIRLIĞI İLİŞKİSİ. İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi, 5(13), , 347-361. (2020), (TR DİZİN)
 • 4 ÖZDEMİR SEYHAN, ALKAN AHMET, ERDEM RAMAZAN, İş Yaşamında Yalnızlık İle Mesleki Tükenmişlik Arasındaki İlişki Akademisyenler Üzerine Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 258-285. (2016), (Diğer)
 • 5 ALKAN AHMET, ERDEM RAMAZAN, ÇELİK RUKİYE, Hastane Çalışanlarının Hastalara Yönelik Ayrımcı Tutum Ve Davranışları Üzerine Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22(2), , 47-80. (2015), (Diğer)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ALKAN AHMET, ERDEM RAMAZAN, KUH ZEYNEP, Solunum Yolları Hastalıklarının Toplumsal Görüngüleri Üzerine Nitel Bir Araştırma. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(5), , 1353-1379. (2021), (TR DİZİN)
 • 2 KAYA RAMAZAN RÜÇHAN, ALKAN AHMET, Türkiye’deki Kamu Hastanelerinde İdari Pozisyonda Görev Yapan Hekimlerin Profillerine Yönelik Bir Çalışma. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 8(8), , 254-262. (2021), (TR DİZİN)
 • 3 BALCI Bilge, ALKAN AHMET, Sağlık Kurumlarında Örgütsel Ataletin İncelenmesine Yönelik Kavramsal Bir Çalışma. SDÜ Sağlık Yönetimi Dergisi, 3(1), , 52-63. (2021), (Diğer)
 • 4 ALKAN Ahmet, Özyıldız Kevser Hüsna , SAĞLIK HİZMETİ SUNUMUNDA ÇOCUK HASTALARLA İLETİŞİM . Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 24(2), , 415-434. (2021), (SSCI)
 • 5 ALKAN AHMET, ERDEM RAMAZAN, ÇELİK RUKİYE, Sağlık Alanındaki Ayrımcı Tutum ve Davranışlar Kavramsal Bir İnceleme. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 19(3), , 365-390. (2016), (TR DİZİN)
 • Kitap
 • 1 ALKAN AHMET, Yönetim Hastalıkları(2021). SİYASAL KİTABEVİ, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 2 ALKAN AHMET, ERDEM RAMAZAN, Yönetim (Dijital Çağın Yeni Normal Pratikleri)(2021). Nobel, Bölüm, (ULUSLARARASI)
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!