KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Araştırma Görevlisi Zübeyde ÇİÇEK
Birimi Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm İstatistik Bölümü
Ana Bilim Dalı İstatistiksel Bilgi Sistemleri Anabilim Dalı
E-Posta zubeydekarci@sdu.edu.tr
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİK 08.07.2013
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ EKONOMETRİ (YL) 10.01.2017
Doktora
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Determination of Poverty Indicators Using Roc Curves in Turkey
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 DÖVİZ KURU OYNAKLIĞINDA ASİMETRİK İŞARET VE BOYUT YANLILIĞININ TEST EDİLMESİ: EURO/TL KUR OYNAKLIĞI ÜZERİNE BİR İNCELEME
 • 2 Maddi Yoksunluğu Etkileyen Değişkenlerin Lojistik Regresyon Analizi İle Belirlenmesi
 • 3 Laktasyon Eğrileri Modellemesinde Çok Değişkenli Uyarlanabilir Regresyon Eğrileri (MARS) Yöntemi Uygulaması
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Üniversite Öğrencilerinin Akıllı TelefonBağımlılıklarının, Anksiyete ve Sanal Ortam Yalnızlığı Ölçeği İle İncelenmesi
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 TÜRKİYE’DE DÖVİZ KURU OYNAKLIĞINDAKİ ASİMETRİNİN MODELLENMESİ
 • 2 Orhan, H., Çetin Teke, E., Karcı, Z. (2017) Application of MARS for Modeling the Lactation Curves, 3 rd International Researchers, Statisticians And Young Statisticians Congress 24 - 26 May 2017 Selçuk University. (Abstract)
 • 3 Orhan, H., Çetin Teke, E., Karcı, Z., Dinç, G., Fentoğlu, Ö. (2017) Applicability of MARS Method Using Saliva Oxidative Stress Parameters in Detecting Periodontal Disease, 3 rd International Researchers, Statisticians And Young Statisticians Congress 24 - 26 May 2017 Selçuk University. (Abstract)
 • 4 Orhan, H., Karcı, Z., Çetin Teke, E. (2017). Effect of Sample Size on Significance Levels of the Correlation Coefficient , 3 rd International Researchers, Statisticians And Young Statisticians Congress 24 - 26 May 2017 Selçuk University. (Abstract)
 • 5 Karcı, Z. ve Demirgil, H. (2016). 2010 Yılı Türkiye Hanehalkı Yoksulluğunu Etkileyen Faktörlerin Roc Eğrileri Yardımıyla Değerlendirilmesi. 7th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics 2-4 June 2016, Sivas, s.435-436. (Özet)
 • 6 Erzengin, Ö.U., Üzümcü, N. ve Karcı, Z. (2016). Mali Başarısızlığının Lojistik Regresyonda Modellenmesi: 2012 Kestirimiyle 2013 Öngörüsü Arasında Uyuşmazlık, 17th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics 2-4 June 2016, Sivas, s.343-344. (Özet)
 • 7 Maddi Yoksunluğu Etkileyen Değişkenlerin İkili Lojistik Regresyon Analizi ile Belirlenmesi
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!