KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Koray ÇETİNCELİ
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Telefon (246) 211-0710
E-Posta koraycetinceli@sdu.edu.tr
Google Scholar Hindex: 4
Alıntı Sayısı: 34
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME 10.07.2008
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME 02.08.2012
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME (DR) 14.09.2020
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
VERDİĞİ DERSLER
Bankacılık Ürünleri
Finansal Tablolar Analizi
Finansal Yönetim
Genel İşletme
Katılım Bankacılığı
Kurum Stajı
Mali Tablolar Analizi
Temel Bankacılık İşlemleri
Yönetim ve Organizasyon
 
Bu İçeriği Paylaş!