KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk ACAR
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Telefon 2462111010
E-Posta omeracar@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0002-1878-9172
Akademik Hesaplar image/svg+xml
Google Scholar Hindex: 3
Alıntı Sayısı: 21
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME 03.07.2012
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME 15.07.2015
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME (DR) 04.08.2021
AKADEMİK GÖREVLER
Ünvan Görev Yeri Görev Tarihi
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ - ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ - ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK ANABİLİM DALI 2022 - Devam Ediyor
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ - SENİRKENT MESLEK YÜKSEKOKULU - YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ - LOJİSTİK PR. 2018 - 2022
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - SENİRKENT MESLEK YÜKSEKOKULU - YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ - LOJİSTİK PR. 2015 - 2018
İLGİ ALANLARI
Elektronik Ticaret (E-ticaret), Tedarik Zinciri Yönetimi, Lojistik, Sosyal Medya ve Sosyal Ağlar, Sürdürülebilirlik, Toplam Kalite Yönetimi, Pazarlama
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ACAR Ömer Faruk, ÇETİNCELİ Koray, Benlik Saygısı, Yaşam Doyumu ve Akademik Başarı Arasındaki İlişki: Lojistik Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 13(34), , 412-425. Doi: 10.21076/vizyoner.960133, (2022), (SSCI)
 • 2 ACAR Ömer Faruk, TUNCA Mustafa Zihni, İPÇİOĞLU İsa, ENTELEKTÜEL SERMAYENİN SINIFLANDIRILMASI, ÖLÇÜLMESİ VE BOYUTLARI ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR ÇALIŞMA. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(1), , 700-716. Doi: 10.30798/makuiibf.911134, (2022), (ESCI: Emerging Sources Citation Index)
 • 3 ACAR Ömer Faruk, A Conceptual Study on Web-Based Marketing Tools In The Tourism Industry. European Journal of Digital Economy Research, 2(1), , 43-50. (2021), (Diğer)
 • 4 ACAR Ömer Faruk, ULUSLARARASI TİCARETTE DENİZ TAŞIMACILIĞININ LOJİSTİK PERFORMANSA ETKİSİ. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 26(4), , 533-541. (2021), (EBSCO)
 • 5 ACAR Ömer Faruk, ACAR Seda, A Preliminary Investigation of Digital Hoarding Behaviors of University Executives. European Journal of Digital Economy Research, 1(1), , 27-42. (2020), (SSCI)
 • 6 ACAR Ömer Faruk, ÇETİNCELİ Koray, ULUSLARARASI TİCARETTE TAŞIMA TÜRLERİNİN TÜRKİYE'NİN LOJİSTİK PERFORMANS ENDEKSİNE ETKİSİ VE İŞ YAPMA KOLAYLIĞI ENDEKSİ İLİŞKİSİ . Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(3), , 887-905. Doi: doi.org/10.30798/makuiibf.796320, (2020), (Endekste taranmıyor)
 • 7 ACAR Ömer Faruk, ACAR Seda, ÇETİNCELİ Koray, TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK EĞİTİMİNİN VE MESLEKİ UYGULAMA SORUNLARININ İNCELENMESİ. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 164-176. (2020), (Endekste taranmıyor)
 • 8 ACAR Ömer Faruk, TUNCA Mustafa Zihni, SÜRDÜRÜLEBİLİR ELEKTRONİK TİCARETİN EKONOMİK, SOSYAL VE ÇEVRESEL BOYUTLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA . Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(25), , 549-565. Doi: doi.org/10.20875/makusobed.451736, (2018), (SSCI)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 ACAR Ömer Faruk, IMPACT OF HUMAN CAPITAL ON BUSINESS PERFORMANCE. TARAS SHEVCHENKO 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES (2021). (Tam metin bildiri)
 • 2 ACAR Ömer Faruk, THE USE OF BLOCKCHAIN TECHNOLOGY IN INTERNATIONAL TRADE. TARAS SHEVCHENKO 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES (2021). (Tam metin bildiri)
 • 3 ACAR Ömer Faruk, IMPACT OF CUSTOMER CAPITAL ON BUSINESS PERFORMANCE. 2. Uluslararası İstanbul Modern Bilimsel Araştırmalar Kongresi (2021). (Tam metin bildiri)
 • 4 ACAR Ömer Faruk, THE EFFECT OF SEA TRANSPORT IN INTERNATIONAL TRADE ON TURKEY'S LOGISTICS PERFORMANCE INDEX. 2. Uluslararası İstanbul Modern Bilimsel Araştırmalar Kongresi (2021). (Özet bildiri)
 • 5 ACAR Ömer Faruk, TUNCA Mustafa Zihni, SÜRDÜRÜLEBİLİR ELEKTRONİK TİCARET ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA A STUDY ON SUSTAINABLE ELECTRONIC COMMERCE . 17. Uluslararası Katılımlı İşletmecilik Kongresi (2018). (Tam metin bildiri)
 • Kitap
 • 1 ACAR Ömer Faruk, ÜRETİM İLE İŞLETME ALANLARINDA TEKNOLOJİK YENİLİKLER VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK(2021). Efe Akademi Yayınevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
VERDİĞİ DERSLER
Araştırma Teknikleri ve Seminer
Araştırma Yöntem ve Teknikleri
Bilimsel Araştırma Teknikleri
Endüstri İlişkilerinde Mesleki Vizyon
E-Ticaret
Genel Hukuk Bilgisi
Genel İşletme
İş Etiği
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Lojistik
Mesleki Uygulama
Mülakat Teknikleri
Pazarlama
Perakende Lojistiği
Proje Yönetimi
Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri
Sağlık Kurumları Yönetimi Alan Çalışması
Satış Teknikleri
Sosyal Hizmet Yönetimi
Tedarik Zinciri Yönetimi
Temel Hukuk
Ticaret Hukuku
Ticari Belgeler
Toplam Kalite Yönetimi
Ulaştırma Sistemleri
Uluslararası Finansman
Uluslararası Pazarlama
Yönetim ve Organizasyon
 
Bu İçeriği Paylaş!