KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Öğr. Gör. Dr. Füsun KILÇIK
Birimi Su Enstitüsü
Telefon 2462113139
E-Posta fusunkilcik@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0003-0401-1084
Akademik Hesaplar
Web Of Science ResearcherID
Google Scholar Hindex: 1
Alıntı Sayısı: 3
Web Of Science Hindex: 1
Alıntı Sayısı: 1
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ 09.07.2002
Yüksek Lisans AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ - 09.07.2013
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 15.07.2004
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ (DR) 23.06.2020
İLGİ ALANLARI
Limnoloji, Su kirliliği ve biyolojik olarak gözlemlenmesi, Sucul Omurgasızlar, Biyolojik İzleme
YAYINLAR
  • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
  • 1 KILÇIK FÜSUN, BOYACI YUNUS ÖMER, TEKİN ÖZAN SELDA, The First description of the males of the water mite Atractides polyporus (K. Viets, 1922) (Acari; Hydrachnidia; Hygrobatidae) for Turkey. International Journal of Agriculture Forestry and Life Sciences, 5(1), , 12-14. (2021), (Alan Endeksleri)
  • 2 KILÇIK Füsun, Çevre Etiği Çerçevesinde Sucul Ekosistemler ve Biyolojik İzleme. Tabula Rasa: Felsefe ve Teoloji , 53-60. (2021), (Alan Endeksleri)
  • 3 KALYONCU HASAN, Dayıoğlu Hatice, KILÇIK FÜSUN, Using diatoms in water quality assessment in the Andik Stream (Isparta-Turkey). Fresenius Environmental Bulletin , 5237-5244. (2016), (SCI-Expanded)
  • 4 KALYONCU HASAN, KILÇIK FÜSUN, gülboy akyıldırım hatice, özen aynur, acar mehmet, yoluk nur, Water Quality Determination of River Systems in Antalya Basin by Biomonitoring. World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Environmental and Ecological Engineering, 10(7), , 761-767. Doi: doi.org/10.5281/zenodo.1125527, (2016), (Alan Endeksleri)
VERDİĞİ DERSLER
Yöntem Sorunu
 
Bu İçeriği Paylaş!