KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Öğr. Gör. Dr. Füsun KILÇIK
Birimi Su Enstitüsü
Telefon 2462113139
E-Posta fusunkilcik@sdu.edu.tr
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ 09.07.2002
Yüksek Lisans AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ - 09.07.2013
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 15.07.2004
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ (DR) 23.06.2020
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Limnoloji, Su kirliliği ve biyolojik olarak gözlemlenmesi, Sucul Omurgasızlar, Biyolojik İzleme
YAYINLAR
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Kılçık, F., Boyacı, Y.Ö., Tekin-Özan, S., 2021. The First description of the males of the water mite Atractides polyporus (K. Viets, 1922) (Acari; Hydrachnidia; Hygrobatidae) for Turkey. ICAFLS. 5 (1): 12-14.
 • 2 Hasan Kalyoncu, Füsun Kılçık, Hatice Gülboy Akyıldırım, Aynur Özen, Mehmet Acar, Nur Yoluk., 2016. Water Quality Determination of River Systems in Antalya Basin by Biomonitoring. World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Environmental, Chemical, Ecological, Geological and Geophysical Engineering p. 697-703, Vol:10, No:7, 2016
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Hasan KALYONCU, Hatice DAYIOĞLU, Füsun KILÇIK, 2016. USING DIATOMS IN WATER QUALITY ASSESSMENT IN THE ANDIK STREAM (ISPARTA-TURKEY).Fresenius Environmental Bulletin, Volume 25 ± No.12/2016, pages 5237-5244
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Kılçık, F., Tekin-Özan, S., 2019. Demre Çayı'nın Odanata Faunası. 2. International Health Science and Life Congress. 24-27 April 2019. Burdur-TURKEY
 • 2 Kılçık, F., Tekin-Özan, S., 2018. Demre Çayı'nın Trichoptera (Insecta) Faunası. 1. International Health Science and Life Congress. 2-5 May 2018. Burdur-Turkey.
 • 3 Kılçık, F., Tekin-Özan, S., Barlas, M., 2018. Plecoptera (Insecta) Fauna of Demre Stream (Antalya). International Sypmosium Ecology 2018. 19-23 June 2018. Kastamonu.
 • 4 Kılçık, F., Tekin-Özan, S., 2018. Simuliidae (Insecta, Diptera) fauna of Demre Stream. 1. International Conference on Agriculture, Forestry & Life Sciences (ICAFLS-2018). 6-9- September 2018. Budapest-Hungary.
 • 5 Hasan Kalyoncu, Füsun Kılçık, Hatice Gülboy Akyıldırım, Aynur Özen, Mehmet Acar, Nur Yoluk, 2016. Water Quality Determination of River Systems in Antalya Basin by Biomonitoring. ICWMEE 2016 : 18th International Conference on Waste Management and Environmental Engineering, Jul 11-12, 2016 Stockholm, Sweden
 • 6 Kalyoncu, H., Kılçık, F., Salur, A. 2016. Odonata Fauna Alara and Karpuz Streams and Their Relations with Physico-Chemical Variables, 2016. SEAB 2016, SYMPOSIUM ON EUROASIAN BIODIVERSITY, Abstract Book, 95 p. May 23-27, 2016 ANTALYA-TURKIYE
 • 7 Kalyoncu, H.,Salur, A., Arslan, N., Erdoğan, Ö., Kılçık, F., Barlas, M., 2016. Evulation of Water Quality of Certain Streams in Antalya Basin, according to Saprobi Indices and phsico-chemical variables. SEAB 2016, SYMPOSIUM ON EUROASIAN BIODIVERSITY, Abstract Book, 94 p. May 23-27, 2016 ANTALYA-TURKIYE
 • 8 Hasan KALYONCU, Ali SALUR, Naime ARSLAN, Füsun KILÇIK, 2016. EVALUATION OF WATER QUALITY OF CEYHAN RIVER BASIN ACCORDING TO BMWP, ASPT AND PHYSICOCHEMICAL VARIABLES, FABA 2016: International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences Abstract Book 3-5 November 2016, Antalya/TURKEY
 • 9 Solak, C.N., Frederic, R., Kalyoncu, H., Kılçık, F., Kaleli, A., 2015. Use of Diatoms for Monitoring Antalya River Basin (TURKEU). Algae as İndicators of Environmental Changes 34th İnternational Conferance of the Polish Phycological Society, Rzeszow-Polanczyk, 18-21 May 2015.
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Kılçık, F., Tekin-Özan, S., 2018. A Preliminary Study on Ephemeroptera (Insecta) Fauna of Demre Stream. International Sypmosium Ecology 2018. 19-23 June 2018. Kastamonu.
 • 2 Kılçık, F., Tekin-Özan, S., 2018. Demre Çayı'nın Coleoptera Faunası. 1. International Health Science and Life Congress. 2-5 May 2018. Burdur-Turkey.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Silibinin ve Helixor'un DNA Koruyucu ve Tamir Potansiyellerinin Belirlenmesi, Afyon Kocatepe Ünv. Fen Bilimleri Enstitüsü, Afyonkarahisar, 74s.
 • Doktora Tezi
 • 1 Demre Çayı'nın Fizikokimyasal ve Biyolojik Yönden İzlenmesi, Süleyman Demirel Ünv. Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta, 182s.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 SDUBAP 4267-D2-15. Demre Çayı'nın Fizikokimyasal ve Biyolojik Yönden İzlenmesi
 • 2 Marmara Havzası Biyolojik Çeşitlilik İzleme Projesi Proje No:2020/018
 • 3 Kızılırmak Havzası'nda Su Kalitesi İzleme Projesi
 • 4 Eğirdir ve Kovada Göllerinin Sürdürülebilir Yönetim Modelinin Geliştirilmesi, SDÜ BAP, Proje No: FBG-2019-7115
 • 5 TÜBİTAK 1007- Yerüstü, Kıyı ve Geçiş Suları için Çevresel Hedeflerin Belirlenmesine Yönelik Metodolojinin Geliştirilmesi: Büyük Menderes Havzası Pilot Çalışması
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!