KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Öğr. Gör. Dr. Füsun KILÇIK
Birimi Su Enstitüsü
Telefon 2462113139
E-Posta E-Posta Adresini Göster
ORCID ID 0000-0003-0401-1084
Akademik Hesaplar
Web Of Science ResearcherID
Google Scholar Hindex: 1
Alıntı Sayısı: 3
Web Of Science Hindex: 1
Alıntı Sayısı: 1
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ 09.07.2002
Yüksek Lisans AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ - 09.07.2013
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 15.07.2004
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ (DR) 23.06.2020
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
Limnoloji, Su kirliliği ve biyolojik olarak gözlemlenmesi, Sucul Omurgasızlar, Biyolojik İzleme
YAYINLAR
 • Projelerde Yaptığı Görevler
 • 1 SDÜ Yeşil Yaşanabilir ve Sürdürülebilir Yerleşke Modelinin Geliştirilmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, KILÇIK Füsun, ŞENER Şehnaz, 18.10.2020 - Devam Ediyor (ULUSAL)
 • 2 Marmara Havzası Biyolojik Çeşitlilik İzleme Projesi , Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), KILÇIK Füsun, Ergül Halim Aytekin, 31.08.2020 - 22.02.2022 (ULUSAL)
 • 3 Kızılırmak Havzası'nda Su Kalitesi İzleme Projesi, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), KILÇIK Füsun, Atıcı Tahir , 15.04.2020 - 01.10.2021 (ULUSAL)
 • 4 Eğirdir ve Kovada Göllerinin Sürdürülebilir Yönetim Modelinin Geliştirilmesi, SDÜ BAP, Proje No: FBG-2019-7115, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, KILÇIK Füsun, ŞENER Şehnaz, 01.04.2020 - 06.07.2022 (ULUSAL)
 • 5 Demre Çayının Fizikokimyasal ve Biyolojik Yönden İzlenmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, TEKİN ÖZAN Selda, KILÇIK Füsun, 06.03.2015 - 20.12.2020 (ULUSAL)
 • 6 TÜBİTAK 1007 Yerüstü Kıyı ve Geçiş Suları için Çevresel Hedeflerin Belirlenmesine Yönelik Metodolojinin Geliştirilmesi Büyük Menderes Havzası Pilot Çalışması, Araştırma Projesi, KILÇIK Füsun, PAMUKOĞLU Muhammet Yunus, 15.12.2013 - 30.01.2019 (ULUSAL)
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 KILÇIK FÜSUN, BOYACI YUNUS ÖMER, TEKİN ÖZAN SELDA, The First description of the males of the water mite Atractides polyporus (K. Viets, 1922) (Acari; Hydrachnidia; Hygrobatidae) for Turkey. International Journal of Agriculture Forestry and Life Sciences, 5(1), , 12-14. (2021), (Alan Endeksleri)
 • 2 KILÇIK Füsun, Çevre Etiği Çerçevesinde Sucul Ekosistemler ve Biyolojik İzleme. Tabula Rasa: Felsefe ve Teoloji , 53-60. (2021), (Alan Endeksleri)
 • 3 KALYONCU HASAN, Dayıoğlu Hatice, KILÇIK FÜSUN, Using diatoms in water quality assessment in the Andik Stream (Isparta-Turkey). Fresenius Environmental Bulletin , 5237-5244. (2016), (SCI-Expanded)
 • 4 KALYONCU HASAN, KILÇIK FÜSUN, gülboy akyıldırım hatice, özen aynur, acar mehmet, yoluk nur, Water Quality Determination of River Systems in Antalya Basin by Biomonitoring. World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Environmental and Ecological Engineering, 10(7), , 761-767. Doi: doi.org/10.5281/zenodo.1125527, (2016), (Alan Endeksleri)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 KILÇIK FÜSUN, TEKİN ÖZAN SELDA, Demre Çayı’nın Odanata Faunası.. 2. International Health Science and Life Congress. 24-27 April 2019. Burdur-TURKEY (2019). (Özet bildiri)
 • 2 KILÇIK FÜSUN, TEKİN ÖZAN SELDA, BARLAS MURAT, Plecoptera (Insecta) Fauna of Demre Stream (Antalya).. nternational Sypmosium Ecology 2018. 19-23 June 2018. Kastamonu. (2018). (Özet bildiri)
 • 3 KILÇIK FÜSUN, TEKİN ÖZAN SELDA, Demre Çayı’nın Trichoptera (Insecta) Faunası. 1. International Conference on Agriculture, Forestry Life Sciences (ICAFLS-2018). (2018). (Özet bildiri)
 • 4 KILÇIK FÜSUN, TEKİN ÖZAN SELDA, Demre Çayı’nın Coleoptera Faunası. 1. International Health Science and Life Congress. 2-5 May 2018. Burdur-Turkey. (2018). (Özet bildiri)
 • 5 KILÇIK FÜSUN, TEKİN ÖZAN SELDA, Simuliidae (Insecta, Diptera) fauna of Demre Stream.. 1. International Conference on Agriculture, Forestry Life Sciences (ICAFLS-2018). (2018). (Özet bildiri)
 • 6 KILÇIK FÜSUN, TEKİN ÖZAN SELDA, A Preliminary Study on Ephemeroptera (Insecta) Fauna of Demre Stream.. International Sypmosium Ecology 2018 (2018). (Özet bildiri)
 • 7 KALYONCU HASAN, KILÇIK FÜSUN, SALUR ALİ, Odonata Fauna Alara and Karpuz Streams and Their Relations with Physico Chemical Variables 2016. SEAB 2016, SYMPOSIUM ON EUROASIAN BIODIVERSITY, Abstract Book, 95 p. May 23-27, 2016 ANTALYA-TURKIYE (2016). (Özet bildiri)
 • 8 KALYONCU HASAN, SALUR ALİ, ARSLAN NAİME, ERDOĞAN ÖMER, KILÇIK FÜSUN, BARLAS MURAT, Evulation of Water Quality of Certain Streams in Antalya Basin According to Saprobi Indices and Phsico Chemical Variables. SEAB 2016, SYMPOSIUM ON EUROASIAN BIODIVERSITY, Abstract Book, 94 p. May 23-27, 2016 ANTALYA-TURKIYE (2016). (Özet bildiri)
 • 9 KALYONCU HASAN, KILÇIK FÜSUN, gülboy akyıldırım hatice, özen aynur, acar mehmet, yoluk nur, Water Quality Determination of River Systems in Antalya Basin by Biomonitoring. ICWMEE 2016 : 18th International Conference on Waste Management and Environmental Engineering, Jul 11-12, 2016 Stockholm, Sweden (2016). (Özet bildiri)
 • 10 KALYONCU HASAN, SALUR ALİ, ARSLAN NAİME, KILÇIK FÜSUN, EVALUATION OF WATER QUALITY OF CEYHAN RIVER BASIN ACCORDING TO BMWP ASPT AND PHYSICOCHEMICAL VARIABLES. FABA 2016: International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences Abstract Book 3-5 November 2016, Antalya/TURKEY (2016). (Özet bildiri)
 • 11 Solak Cüneyt Nadir, KALYONCU HASAN, KILÇIK FÜSUN, Kaleli Aydın, Use of Diatoms for Monitoring Antalya River Basin TURKEU. Algae as İndicators of Environmental Changes 34th İnternational Conferance of the Polish Phycological Society (2015). (Özet bildiri)
 • Kitap
 • 1 GÜLLE İSKENDER, KILÇIK FÜSUN, ÇİÇEK NEZİRE LERZAN, KÜÇÜK FAHRETTİN, BALPINAR NESLİHAN, Tunç Meryem, GÜÇLÜ SALİM SERKAN, Eğirdir Gölü'nün Sürdürülebilir Yönetimine Yönelik Güncel Yaklaşımlar(2022). Duvar Yayınları, Bölüm, (ULUSLARARASI)
VERDİĞİ DERSLER
Çevre Etiği
Yöntem Sorunu
 
Bu İçeriği Paylaş!