KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Araştırma Görevlisi Muhammet YURTSEVEN
Birimi İlahiyat Fakültesi
Bölüm Temel İslam Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Kur’an-I Kerim Okuma Ve Kıraat İlmi Anabilim Dalı
E-Posta muhammetyurtseven@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0003-2604-440X
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - 02.07.2014
Yüksek Lisans SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İSLAM EKONOMİSİ VE FİNANSI (YL) (TEZLİ) 26.07.2016
Doktora
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Kur'an-ı Kerim Okuma ve Kıraat, İslam Ekonomisi, İslami Finans, İslam Hukuku
YAYINLAR
 • Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Bilgi Teknolojisine Dayalı Finansal Ürünlerin İslami Finans İlkeleri Bağlamında Değerlendirilmesi: Kripto Para ve Blokzincir Örneği
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 İktisadi Düşünce Tarihinde Yöntem & İslam İktisat Tarihinde Dönemlendirme Sorunu
 • 2 Kıraata Dair Bir Eser Olarak Taşköprizâde’nin Şerhu’l-Mukaddimeti’l-Cezerî Adlı Eserinin Yazma Nüshaları ve Tahkiki Üzerine Bir Değerlendirme
 • 3 The role of islamic economy in reduction of social injustice and sustainable development goals
 • 4 İslam Ekonomisi Alanında Yapılan Tezlerin Bibliyometrik Açıdan İncelenmesi: Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi Örneği
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Günümüzde İcra Edilen Kur’an Tilavetleri Üzerine Bir Değerlendirme
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 İslam İktisat Anlayışı Çerçevesinde Taraflar Arası Borç Akitlerinde Borcun Endekslenmesi
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • 1 Tahkik İslami İlimler Araştırma ve Neşir Dergisi
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Tahkik İslami İlimler Araştırma ve Neşir Dergisi cilt:3 Sayı:1
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!