KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Araştırma Görevlisi Kemal SÜLÜK
Birimi Fen Bilimleri Enstitüsü
Bölüm
Ana Bilim Dalı
Telefon 2462111287
E-Posta kemalsuluk@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası https://avesis.sdu.edu.tr/kemalsuluk/
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ PR. 28.06.2011
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ (YL) 23.07.2014
Doktora
İLGİ ALANLARI
Katı atıklar, Kompost, Solucan kompostu, Sulak alanlar
YAYINLAR
  • Yüksek Lisans Tezi
  • 1 İki Faz Pirinanın Domates Hasat Atıkları İle Kompostlaştırılması, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı, Isparta, 2014. (Danışman: Doç. Dr. İsmail TOSUN)
  • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
  • 1 Sulak Alanlarda Halkın Çevre Bilincinin Geliştirilmesi: Işıklı Gölü Örneği, TÜBİTAK 2209 Üniversite Öğrencileri Yurt İçi / Yurt Dışı Araştırma Projeleri Destekleme Programı, Proje Yürütücüsü, (Proje Danışmanı: Doç. Dr. İsmail TOSUN) 2010-2011.
  • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
  • 1 Proje Danışmanı, “Kampus İçerisinde Oluşan Organik Atıkların Yüksek Katılı Anaerobik Arıtımı”, TÜBİTAK 2209 Üniversite Öğrencileri Yurt İçi / Yurt Dışı Araştırma Projeleri Destekleme Programı, 2016-Devam Ediyor (Proje Yürütücüsü:Fevzi ŞEVİK)
  • 2 İki Faz Pirinanın Domates Hasat Atıkları İle Kompostlaştırılması, Bilimsel Araştırma Projeleri (SDÜ BAP) Yüksek Lisans projesi (Kemal Sülük), 3841-YL1-14, (Proje Yöneticisi: Doç. Dr. İsmail TOSUN), 2014.
  • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi Yerleşkesinde Oluşan Evsel Katı Atıklardan Biyogaz Üretim Potansiyelinin Belirlenmesi, TÜBİTAK 2209 Üniversite Öğrencileri Yurt İçi / Yurt Dışı Araştırma Projeleri Destekleme Programı, Proje Yardımcısı,(Proje Danışmanı: Doç. Dr. İsmail TOSUN), 2008-2009.
  • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
  • 1 4. Ulusal Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu, 7-8 Ekim 2015, Isparta.
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!