KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Mühendis Nurdan FİLİK
Birimi Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı
E-Posta nurdannurcan@sdu.edu.tr
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLİĞİ 25.07.2008
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 16.06.2010
Doktora
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Vibrio anguillarum Suşlarında Çevreyi Algılama Sistemi ve Virülens Faktörlerinin İncelenmesi
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Aeromonas hydrophila Suşlarının Antibiyotik Direnç Profilleri
 • 2 Aeromonas hydrophila Balık Patojeninde Biyosensör Suşlar Aracılığıyla Çevreyi Algılama Sisteminin Tespiti ve Virülens Faktörleri
 • 3 Yersinia ruckeri Suşlarında Çevreyi Algılama Sistemi ve Yönetimindeki Virülens Faktörlerinin Araştırılması
 • 4 Gemi Yapımında Kullanılan Ahşap Malzemelerde Oluşan Biyofilm ve Fouling
 • 5 Pseudomonas fluorescens Balık Patojeninde Çevreyi Algılama Sistemi ve Virülens Faktörleri
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Vibrio anguillarum Suşlarında Çevreyi Algılama Sisteminin İncelenmesi
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Quorum Sensing System And Virulence Factors in Fish Pathogen: Yersinia ruckeri (ICENS 2018, 4th International Conference on Engineering and Natural Science, May 2-6, 2018, Kiev/Ukraine)
 • 2 Biofilm Formation In Bacterial Fish Pathogens (Limnofish (Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research), 1st International Limnology and Freshwater Fishery Symposium. 04-06 October 2017. Eğirdir/Isparta/Türkiye)
 • 3 Quorum Sensing System and Virulence Factors in Fish Pathogen: Aeromonas hydrophila (FABA 2016: International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences Abstract Book 3-5 November 2016, Antalya/Turkey)
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Bazı Gram-Negatif Bakteriyel Balık Patojenlerinde Çevreyi Algılama Sisteminin İncelenmesi (Investigation of Quorum Sensing System in Some Gram-Negative Fish Pathogenic Bacteria)
 • Doktora Tezi
 • 1 Kültür Balıklarından İzole Edilen Aeromonas hydrophila Suşlarında Fenolik Bileşenlerin Çevreyi Algılama Sistemi Üzerine İnhibisyon Etkisi ve Suşlar Arasındaki Klonal İlişkinin Pulsed Field Jel Elektroforez Yöntemiyle Belirlenmesi (Inhibition Effect of Phenolic Compounds on Quorum Sensing System and Determination of Clonal Relationship Between Strains by Pulsed Field Gel Electrophoresis in Aeromonas hydrophila Isolated from Culture Fishes)
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Kültür Balıklarından İzole Edilen Aeromonas hydrophila Suşlarında Fenolik Bileşenlerin Çevreyi Algılama Sistemi Üzerine İnhibisyon Etkisi Ve Suşlar Arasındaki Moleküler Epidemiyolojik İlişkinin Belirlenmesi - TÜBİTAK 1002 Hızlı Destek
 • 2 Bazı Gram-Negatif Bakteriyel Balık Patojenlerinde Çevreyi Algılama Sisteminin İncelenmesi SDÜ BAP Yüksek Lisans Proje No: 1973-YL-09 Yüksek Lisans Tez Projesi
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Yalova Üniversitesi, II. Balık Besleme ve Yem Teknolojisi Çalıştayı Yerel Düzenleme Kurulu Üyesi, 11-12 Ekim 2012, Armutlu/YALOVA
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için ulusal burs almak
 • 1 Kültür Balıklarından İzole Edilen Aeromonas hydrophila Suşlarında Fenolik Bileşenlerin Çevreyi Algılama Sistemi Üzerine İnhibisyon Etkisi Ve Suşlar Arasındaki Moleküler Epidemiyolojik İlişkinin Belirlenmesi - TÜBİTAK 1002 Hızlı Destek
 • Diğer dergilerde hakemlik
 • 1 Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Yalova Üniversitesi Armutlu MYO Staj Komisyonu
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 Yalova Üniversitesi/Öğretim Görevlisi
VERDİĞİ DERSLER
Genel Mikrobiyoloji
Gıda Mikrobiyolojisi
Su Ürünleri Hastalıkları
 
Bu İçeriği Paylaş!