KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Nurdan FİLİK
Birimi Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı
E-Posta E-Posta Adresini Göster
ORCID ID 0000-0003-4376-7298
Akademik Hesaplar
Google Scholar Hindex: 1
Alıntı Sayısı: 4
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLİĞİ 25.07.2008
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 16.06.2010
Doktora ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ (DR) 19.11.2020
AKADEMİK GÖREVLER
Ünvan Görev Yeri Görev Tarihi
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ YALOVA ÜNİVERSİTESİ - ARMUTLU MESLEK YÜKSEKOKULU - SU ÜRÜNLERİ BÖLÜMÜ - SU ÜRÜNLERİ PR. 2012 - 2015
İDARİ GÖREVLER
Ünvan Görev Yeri Görev Tarihi
Eğitim - Öğretim Komisyonu Üyeliği YALOVA ÜNİVERSİTESİ 2014 - 2015
Yatay Geçiş ve Muafiyet Komisyonu Üyeliği YALOVA ÜNİVERSİTESİ 2014 - 2015
Staj Komisyonu Üyeliği YALOVA ÜNİVERSİTESİ 2014 - 2015
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Projelerde Yaptığı Görevler
 • 1 Kültür Balıklarından İzole Edilen Aeromonas hydrophila Suşlarında Fenolik Bileşenlerin Çevreyi Algılama Sistemi Üzerine İnhibisyon Etkisi ve Suşlar Arasındaki Moleküler Epidemiyolojik İlişkinin Belirlenmesi , Tübitak 1002, FİLİK Nurdan, KUBİLAY Ayşegül, ÖNEM Ebru, 01.10.2019 - 18.12.2020 (ULUSAL)
 • 2 Bazı Gram Negatif Bakteriyel Balık Patojenlerinde Çevreyi Algılama Sisteminin İncelenmesi , BAP, NURCAN Nurdan, KUBİLAY Ayşegül, 16.12.2009 - 16.12.2010 (ULUSAL)
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 FİLİK Nurdan, KUBİLAY Ayşegül, Detection of Quorum Sensing System (Cell to Cell Communication) Using Marker Strains in Vibrio alginolyticus Strains and Determine Virulence under Master of this System. Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society, J Hellenic Vet Med Soc (2023), (SCI-Expanded)
 • 2 FİLİK Nurdan, ÖNEM Ebru, KUBİLAY Ayşegül, Aeromonas hydrophila Suşlarının Antibiyotik Direnç Profilleri. Acta Aquatica Turcica, 17(2), , 202-213. Doi: 10.22392/actaquatr.792224, (2021), (Alan Endeksleri)
 • 3 FİLİK Nurdan, KUBİLAY Ayşegül, Aeromonas hydrophila Balık Patojeninde Biyosensör Suşlar Aracılığıyla Çevreyi Algılama Sisteminin Tespiti ve Virülens Faktörleri. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 37(1), , 29-36. Doi: 10.12714/egejfas.37.1.04 , (2020), (ESCI: Emerging Sources Citation Index)
 • 4 BÜLBÜL Zübeyde, FİLİK Nurdan, Gemi Yapımında Kullanılan Ahşap Malzemelerde Oluşan Biyofilm ve Fouling. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 7(1), , 1-6. Doi: 10.21923/jesd.399223, (2019), (TR DİZİN)
 • 5 FİLİK Nurdan, KUBİLAY Ayşegül, Yersinia ruckeri Suşlarında Çevreyi Algılama Sistemi ve Yönetimindeki Virülens Faktörlerinin Araştırılması. Acta Aquatica Turcica, 15(3), , 391-403. Doi: 10.22392/actaquatr.537802, (2019), (Alan Endeksleri)
 • 6 NURCAN Nurdan, KUBİLAY Ayşegül, BOŞGELMEZ-TINAZ Gülgün, Vibrio anguillarum Suşlarında Çevreyi Algılama Sistemi ve Virülens Faktörlerinin İncelenmesi. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 12(1), , 49-57. (2016), (Alan Endeksleri)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 FİLİK Nurdan, KUBİLAY Ayşegül, Quorum Sensing System And Virulence Factors in Fish Pathogen: Yersinia ruckeri. 4th International Conference on Engineering and Natural Science, ICENS 2018 (2018). (Özet bildiri)
 • 2 FİLİK Fethi, KUBİLAY Ayşegül, FİLİK Nurdan, Biofilm Formation In Bacterial Fish Pathogens. 1st International Symposium on Limnology and Freshwater Fisheries (2017). (Özet bildiri)
 • 3 NURCAN Nurdan, KUBİLAY Ayşegül, Quorum Sensing System and Virulence Factors in Fish Pathogen: Aeromonas hydrophila. International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences Symposium, FABA 2016 (2016). (Özet bildiri)
 • 4 NURCAN Nurdan, KUBİLAY Ayşegül, BOŞGELMEZ-TINAZ Gülgün, Vibrio anguillarum Suşlarında Çevreyi Algılama Sisteminin İncelenmesi. Akuakültürde Su Kalitesi ve Balık Sağlığı Çalıştayı (2010). (Özet bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 FİLİK Nurdan, FİLİK Fethi, Bacterial Social Engagements: Production and Management of Virulence in Pathogenic Bacteria of Quorum Sensing System (Interbacterial Communication) which was First Noticed in Oceans with Bioluminescence. Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi, 5(2), (2022), (Diğer)
 • 2 FİLİK Nurdan, KUBİLAY Ayşegül, Pseudomonas fluorescens Balık Patojeninde Çevreyi Algılama Sistemi ve Virülens Faktörleri. Turkish Journal of Aquatic Sciences, 31(2), , 68-78. Doi: 10.18864/TJAS201608 , (2016), (TR DİZİN)
 • Yüksek Lisans Tezi
 •   Bazı Gram-Negatif Bakteriyel Balık Patojenlerinde Çevreyi Algılama Sisteminin İncelenmesi (Investigation of Quorum Sensing System in Some Gram-Negative Fish Pathogenic Bacteria )
 • Doktora Tezi
 •   Kültür Balıklarından İzole Edilen Aeromonas hydrophila Suşlarında Fenolik Bileşenlerin Çevreyi Algılama Sistemi Üzerine İnhibisyon Etkisi ve Suşlar Arasındaki Klonal İlişkinin Pulsed Field Jel Elektroforez Yöntemiyle Belirlenmesi (Inhibition Effect of Phenolic Compounds on Quorum Sensing System and Determination of Clonal Relationship Between Strains by Pulsed Field Gel Electrophoresis in Aeromonas hydrophila Isolated from Culture Fishes)
VERDİĞİ DERSLER
Ağ Yapım Teknikleri
Av Araçları ve Teknolojisi
Balık Hastalıkları
Balıkçılık Biyolojisi ve Popülasyon Dinamiği
Çevre Koruma
Genel Mikrobiyolojisi
Gıda Mikrobiyolojisi
İş Güvenliği
Su Bitkileri
 
Bu İçeriği Paylaş!