KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Arş. Gör. Dr. Meryem TEKİN EPİK
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü
Ana Bilim Dalı Yönetim Ve Çalışma Psikolojisi Anabilim Dalı
E-Posta meryemtekin@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0002-1777-3427
Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİYEL İLİŞKİLER 03.07.2012
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLER AD. 01.07.2015
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ (DR) 11.06.2020
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 TEKİN EPİK MERYEM, ÖZEN SERAP, "Erkek İşi"nde Kadın Emeği: Toplumsal Cinsiyet Rollerine Başkaldıran Kadınlar Üzerine Nitel Bir Araştırma. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi, 5(2), , 66-90. Doi: 10.29329/ijiasos.2021.369.2, (2021), (Diğer)
 • 2 TEKİN EPİK MERYEM, ÖZTÜRK MUSTAFA, SAĞLIK HİZMETLERİNDE PSİKOSOSYAL RİSKLER. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 25(4), , 451-467. (2020), (Diğer)
 • 3 TEKİN EPİK MERYEM, PSİKOSOSYAL BİR RİSK OLARAK İŞYERİ İNTİHARI. SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLERİ DERGİSİ, 12(2), , 175-197. (2020), (Diğer)
 • 4 TEKİN EPİK MERYEM, UMUTLU SELİN, TÜRKİYE’DE YAŞLI NÜFUS VE SOSYAL POLİTİKA UYGULAMALARI. SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLERİ DERGİSİ, 11(1), , 29-43. (2019), (Diğer)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 TEKİN EPİK MERYEM, AKITICI SABRİYE, Türkiye'de Uygulanan İşsizlik Sigortasının İşsizlik Süresi ve İş Arama Çabasına Etkisi. Comparative Analysis of Turkey and Azerbaijan Labor Market", Congress on International Economic and Administrative Perspectives: New Regional Visions, 28-30 September 2016, Azerbaijan State University of Economics, Baku/Azerbaijan (2016). (Özet bildiri)
 • 2 TEKİN EPİK MERYEM, UMUTLU SELİN, Çalışma Yaşamında Çalışan Annelere Yönelik Ayrımcılık. X. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina - May 19-22, 2016 (2016). (Özet bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 TEKİN EPİK MERYEM, UMUTLU SELİN, ÇALIŞMA YAŞAMINDA AYRIMCILIĞA MARUZ KALAN ANNELER: ISPARTA BANKA ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA. Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi, 11(1), , 32-46. (2018), (Alan Endeksleri)
 • 2 TEKİN EPİK MERYEM, ÇİÇEK ÖZAL, UMUTLU SELİN, BİR SOSYAL POLİTİKA ARACI OLARAK TARİHSEL SÜREÇTE AİLENİN DEĞİŞEN/DEĞİŞMEYEN ROLLERİ. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 17(38), , 35-58. (2017), (TR DİZİN)
 • 3 TEKİN EPİK MERYEM, UMUTLU SELİN, 50 D’Lİ ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN İŞ GÜVENCESİZLİĞİ ALGISI VE İŞ TUTUMLARINA ETKİSİ: SDÜ İ.İ.B.F. ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA . Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 30(5), , 1273-1287. (2016), (TR DİZİN)
 • Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 TEKİN EPİK MERYEM, UMUTLU SELİN, Y Kuşağı'nın İş Arama Sürecinde Sosyal Medya Araçlarının Etkisi ve Konuya İlişkin Bir Araştırma. 18. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi (2017). (Özet bildiri)
 • 2 TEKİN EPİK MERYEM, 50'd'li Araştırma Görevlilerinin İş Güvencesizliği Algısı ve İş Tutumlarına Etkisi (SDÜ, İİBF Araştırma Görevlileri Üzerine Bir Uygulama). 17. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi (2016). (Özet bildiri)
 • 3 TEKİN EPİK MERYEM, ÇİÇEK ÖZAL, UMUTLU SELİN, Bir Sosyal Politika Aracı Olarak Tarihsel Süreçte Ailenin Değişen ve Değişmeyen Rolleri. V. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi (2016). (Özet bildiri)
 • Kitap
 • 1 TEKİN EPİK MERYEM, Çalışma Hayatı Araştırmaları 2021(2021). Hiperlink Eğitim İletişim Yayın Gıda Sanayi ve Pazarlama Tic. Ltd. Şti., Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 2 TEKİN EPİK MERYEM, ÖZEN SERAP, KUŞAK KAVRAMINA DİSİPLİNLER ARASI BAKIŞ - 2(2018). NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK EĞİTİM DANIŞMANLIK TİC. LTD. ŞTİ., Bölüm, (ULUSLARARASI)
VERDİĞİ DERSLER
AB Sosyal Politikası
Aktif İşgücü Politikaları
Bilim ve Teknoloji Politikası
Çevre Ekonomisi
Ekonometri I
Emek Piyasalarının Yönetimi
Endüstri Sosyolojisi
Gelir Dağılımı ve Yoksulluk
İktisat Okulları ve Emek Piyasaları II
İstatistik II
İstihdam ve İşsizlik
İş ve İşgücü Değişimi
Kamu Maliyesi
Kamu Yönetimi
Kentleşme ve Çevre Sorunları
Matematiksel İktisat
Risk Gruplarına Yönelik Sosyal Politikalar
Sosyal Güvenlik Hukuku
Sosyal Sorumluluk
Sosyal Sorunlar Ekonomisi
Ticaret Hukuku
Toplu İş Hukuku II
Türkiye de ve Dünyada Asgari Ücret Uygulamaları
Türkiye’de Çalışma İlişkileri Tarihi
Uluslararası Sosyal Siyaset ve Kuruluşlar
Uluslararası Emek Göçü
Uluslararası İlişkiler
Uluslararası Sosyal Siyaset ve Kuruluşlar
 
Bu İçeriği Paylaş!