Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Ökkeş YÜCEL
Adı Soyadı Araştırma Görevlisi Ökkeş YÜCEL
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm Maliye Bölümü
Ana Bilim Dalı Mali İktisat Anabilim Dalı
Telefon 2462110658
E-Posta okkesyucel@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANADOLU ÜNİVERSİTESİ MALİYE 9.6.2014
Yüksek Lisans
Doktora
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Alanında, özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Kamu Mali Yönetimi ve Denetimi
 • 2 Maliye Araştırmaları - 1
 • 3 Kriz Disiplinler Arası Bir İnceleme
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 2008 KÜRESEL FİNANSAL KRİZİNİN İSPANYA EKONOMİSİNE ETKİLERİ ÜZERİNE GENEL BİR DEĞERLENDİRME
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Anayasal İktisat Perspektifinden Anayasal Mali Sınırlandırmalar: ABD Eyaletleri Analizi
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Türk Sayıştayının Anayasal ve Yasal Konumu Getirdiği Yenilikler
 • 2 NEW APPROACHES IN SUPREME AUDIT IN THE 21st CENTURY
 • 3 WESTMINSTER MODEL IN SUPREME AUDIT AND EXAMPLE OF NATIONAL AUDIT OFFICE OF UNITED KINGDOM
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Türk-İslam Devletlerinde Mali Denetimden Sorumlu Kurumlar
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 KAMU MALİ YÖNETİM SİSTEMİNDE SEÇİLMİŞ ÜLKE SAYIŞTAYLARI VE TÜRK SAYIŞTAYI ANALİZİ
VERDİĞİ DERSLER
Yukarı çık