Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Selin UMUTLU
Adı Soyadı Araştırma Görevlisi Selin UMUTLU
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü
Ana Bilim Dalı Çalışma Ekonomisi Anabilim Dalı
Telefon
E-Posta selinaltay@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMA EKO. VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLER 3.7.2012
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİYEL İLİŞKİLER (YL) 17.6.2015
Doktora
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Bir Sosyal Politika Aracı Olarak Tarihsel Süreçte Ailenin Değişen/Değişmeyen Rolleri
 • 2 50 d’li Araştırma Görevlilerinin İş Güvencesizliği Algısı ve İş Tutumlarına Etkisi (SDÜ İİBF Araştırma Görevlileri Üzerine Bir Uygulama)
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Türkiye’de Kadınlara Uygulanan Cinsiyete Dayalı Ücret Farklılıkları Ve Nedenleri
 • 2 Türkiye’de İşçi Sağlığı ve Güvenliğine Yönelik İyileştirmelerin Yapılmasında Sendikaların Rolü
 • 3 Türkiye’de Yaşlı Kadın Yoksulluğunun Güncel Verilerle İncelenmesi
 • 4 Akademisyenlerin Demografik Özelliklerine Göre Ücret Tatminlerinin Değerlendirilmesi: Süleyman Demirel Üniversitesi Örneği
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 "İş Dünyası Kayıtsız Kalmıyor" AB Projesi Kapsamında "Kayıtdışı İstihdamın Mevcut Durumu ve Nedenleri" başlıklı I. Ulusal Çalıştay'ında Moderatör, 2017/ Isparta
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 KARİYER TEMSİLCİSİ
VERDİĞİ DERSLER
Yukarı çık