KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Selin UMUTLU
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü
Ana Bilim Dalı Çalışma Ekonomisi Anabilim Dalı
E-Posta selinaltay@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMA EKO. VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLER 03.07.2012
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİYEL İLİŞKİLER (YL) 17.06.2015
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ (DR) 11.12.2020
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Alanında özgün bilimsel kitap
 • 1 Kadınlarda İş-Aile Yaşam Dengesi ve Tükenmişlik
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Türkiye’de Yaşlı Yoksulluğu Ve Yaşlı Kadınların Yoksullukla Mücadelesi: Pazarda Çalışma Örneği
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 İş Sağlığı Ve Güvenliğinin İş Tatmini Üzerine Etkisi: Çimento Sektöründe Bir Uygulama
 • 2 Kadın İşçilerin Evlilik Nedeniyle İş Sözleşmesini Fesih Hakkı ve Sonuçları
 • 3 İş Yaşamında Kadın Ve Karşılaştığı Sorunlar
 • 4 Çalışan Kadınlara Yönelik Yasal Düzenlemeler
 • 5 Çalışma Yaşamında Ayrımcılığa Maruz Kalan Anneler: Isparta Banka Çalışanları Üzerine Bir Uygulama
 • 6 Türkiye’de Yaşlı Nüfus Ve Sosyal Politika Uygulamaları
 • 7 Üniversite Öğrencilerinin İş Umutlarının Sınıf Düzeyleri Açısından Karşılaştırılması: Sdü Çeei Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma
 • 8 Bir Sosyal Politika Aracı Olarak Tarihsel Süreçte Ailenin Değişen/Değişmeyen Rolleri
 • 9 50 d’li Araştırma Görevlilerinin İş Güvencesizliği Algısı ve İş Tutumlarına Etkisi (SDÜ İİBF Araştırma Görevlileri Üzerine Bir Uygulama)
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Y KUŞAĞININ İŞ ARAMA SÜRECİNDE SOSYAL MEDYA ARAÇLARININ ETKİSİ VE KONUYA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA
 • 2 Bir Sosyal Politika Aracı Olarak Tarihsel Süreçte Ailenin Değişen/Değişmeyen Rolleri
 • 3 50 d’li Araştırma Görevlilerinin İş Güvencesizliği Algısı ve İş Tutumlarına Etkisi (SDÜ İİBF Araştırma Görevlileri Üzerine Bir Uygulama)
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Türkiye’de Kadınlara Uygulanan Cinsiyete Dayalı Ücret Farklılıkları Ve Nedenleri
 • 2 Türkiye’de İşçi Sağlığı ve Güvenliğine Yönelik İyileştirmelerin Yapılmasında Sendikaların Rolü
 • 3 Türkiye’de Yaşlı Kadın Yoksulluğunun Güncel Verilerle İncelenmesi
 • 4 Akademisyenlerin Demografik Özelliklerine Göre Ücret Tatminlerinin Değerlendirilmesi: Süleyman Demirel Üniversitesi Örneği
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 İş Sözleşmesinin Unsurlarından Olan Ücretin İş Tatmini Üzerine Etkisi
 • 2 Çalışma Yaşamında Çalışan Annelere Yönelik Ayrımcılık
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 "İş Dünyası Kayıtsız Kalmıyor" AB Projesi Kapsamında "Kayıtdışı İstihdamın Mevcut Durumu ve Nedenleri" başlıklı I. Ulusal Çalıştay'ında Moderatör, 2017/ Isparta
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 KARİYER TEMSİLCİSİ
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!