KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Arş. Gör. Dr. Selin UMUTLU
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü
Ana Bilim Dalı Çalışma Ekonomisi Anabilim Dalı
E-Posta selinaltay@sdu.edu.tr
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMA EKO. VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLER 03.07.2012
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİYEL İLİŞKİLER (YL) 17.06.2015
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ (DR) 11.12.2020
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 UMUTLU SELİN, KARCIOĞLU FATİH, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN İŞ TATMİNİ ÜZERİNE ETKİSİ: ÇİMENTO SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 26(1), (2021), (Diğer)
 • 2 UMUTLU Selin, Kadın İşçilerin Evlilik Nedeniyle İş Sözleşmesini Fesih Hakkı ve Sonuçları. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 34(3), (2020), (TR DİZİN)
 • 3 UMUTLU SELİN, Çalışan Kadınlara Yönelik Yasal Düzenlemeler. International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences, 4(4), (2020), (Diğer)
 • 4 UMUTLU SELİN, ÖZTÜRK MUSTAFA, İŞ YAŞAMINDA KADIN VE KARŞILAŞTIĞI SORUNLAR. süleyman demirel üniveristesi iktisadi ve idari bilimler fakültesi, 25(3), (2020), (Diğer)
 • 5 UMUTLU SELİN, TEKİN MERYEM, TÜRKİYE’DE YAŞLI NÜFUS VE SOSYAL POLİTİKA UYGULAMALARI. SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLERİ DERGİSİ, 11(1), , 29-43. (2019), (Diğer)
 • 6 TEKİN MERYEM, UMUTLU SELİN, ÇALIŞMA YAŞAMINDA AYRIMCILIĞA MARUZ KALAN ANNELER: ISPARTA BANKA ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA. HUKUK VE İKTİSAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 11(1), (2019), (Diğer)
 • 7 UMUTLU SELİN, BAYAR HİLAL TUĞÇE, ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İŞ UMUTLARININ SINIF DÜZEYLERİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI: SDÜ ÇEEİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. süleyman demirel üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü dergisi (2018), (Diğer)
 • 8 TEKİN MERYEM, ÇİÇEK ÖZAL, UMUTLU SELİN, Bir Sosyal Politika Aracı Olarak Tarihsel Süreçte Ailenin Değişen/Değişmeyen Rolleri. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi (2017), (TR DİZİN)
 • 9 UMUTLU SELİN, TEKİN MERYEM, 50 d’li Araştırma Görevlilerinin İş Güvencesizliği Algısı ve İş Tutumlarına Etkisi (SDÜ İİBF Araştırma Görevlileri Üzerine Bir Uygulama). Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi (2016), (TR DİZİN)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 BAYAR HİLAL TUĞÇE, UMUTLU SELİN, Türkiye’de Yaşlı Kadın Yoksulluğunun Güncel Verilerle İncelenmesi. IV. INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONGRESS OF EURASIA (2018). (Tam metin bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 GÖNÜLAÇAN ÖZER AYŞENUR, UMUTLU SELİN, TÜRKİYE’DE YAŞLI YOKSULLUĞU VE YAŞLI KADINLARIN YOKSULLUKLA MÜCADELESİ: PAZARDA ÇALIŞMA ÖRNEĞİ. Oğuzhan Sosyal Bilimler Dergisi, 2(1), (2020), (Endekste taranmıyor)
 • Kitap
 • 1 UMUTLU SELİN, Kadınlarda İş-Aile Yaşam Dengesi ve Tükenmişlik(2021). Astana Yayınları, Tümü, (ULUSLARARASI)
 • 2 UMUTLU SELİN, ÇALIŞMA HAYATI ARAŞTIRMALARI 2021(2021). HİPER YAYIN, Bölüm, (ULUSLARARASI)
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!