KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Mevlüt Sedat DÖNMEZ
Birimi İletişim Fakültesi
Bölüm Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Bölümü
Ana Bilim Dalı Reklamcılık Ve Tanıtım Anabilim Dalı
E-Posta E-Posta Adresini Göster
ORCID ID 0000-0002-8437-7416
Akademik Hesaplar
Google Scholar Hindex:
Alıntı Sayısı:
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Ön Lisans İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK HABERLEŞME 23.09.2005
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ HALKLA İLİŞKİLER 04.06.2007
Lisans SELÇUK ÜNİVERSİTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM 10.06.2011
Yüksek Lisans SELÇUK ÜNİVERSİTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM (YL) (TEZLİ) 03.02.2015
Doktora MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKLAMCILIK VE TANITIM (DR) 28.01.2019
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
Reklamcılık,Pazarlama,Transmedya Hikayeciliği,Pazarlama İletişimi,Marka Yönetimi,Dijital Reklamcılık
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 DÖNMEZ MEVLÜT SEDAT, Etnosentrik Eğilim Bağlamında Yerli Üretim Logosunun Satın Alma Niyeti Üzerindeki Rolü. Türkiye İletişim Araştırmaları Dergisi (Online) , 164-183. Doi: 10.17829/turcom.600209, (2020), (TR DİZİN)
 • 2 TOSUN NURHAN ZEYNEP, DÖNMEZ MEVLÜT, HAZCI VE FAYDACI YAKLAŞIMIN MARKA BAĞI OLUŞUMUNDAKİ ROLÜ. Öneri Dergisi, 13(50), , 16-34. Doi: 10.14783/maruoneri.v13i38778.407914, (2018), (Alan Endeksleri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 DÖNMEZ MEVLÜT SEDAT, Para-Sosyal İlişkinin Ürün Yerleştirme Çerçevesinde Marka Beğenilirliğine Yansıması. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ, 14(1), , 55-83. Doi: 10.18094/JOSC.813011, (2021), (TR DİZİN)
 • 2 DÖNMEZ MEVLÜT SEDAT, AMACA YÖNELİK PAZARLAMA KAPSAMINDA SOSYAL SORUMLULUK SUÇLULUĞUNUN MARKA SADAKATİNE YANSIMASI. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 8(2), , 732-764. Doi: 10.19145/e-gifder.716106, (2020), (TR DİZİN)
 • 3 DÖNMEZ MEVLÜT SEDAT, DOĞAL REKLAMLARIN MARKA TUTUMU BAĞLAMINDA İRDELENMESİ. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 11(27), , 514-526. Doi: 10.21076/vizyoner.649888, (2020), (TR DİZİN)
 • 4 DÖNMEZ MEVLÜT SEDAT, Lovemark Algısının Sponsor Firmaya Transferi. Gaziosmanpasa Universitesi Sosyal Bilimler Arastirmalari Dergisi, 15(2), , 576-589. Doi: 10.48145/gopsbad.754756, (2020), (TR DİZİN)
 • 5 DÖNMEZ MEVLÜT SEDAT, Katharsis Bir Duygu Olarak Şiddetin Marka Tutumuna Yansıması. Erciyes İletişim Dergisi, 7(1), , 297-320. Doi: 10.17680/erciyesiletisim.630558, (2020), (TR DİZİN)
 • 6 ÜLKER YELDA, DÖNMEZ MEVLÜT SEDAT, TOSUN NURHAN ZEYNEP, RASYONEL FAYDANIN SAĞLADIĞI DUYGUSAL TATMİN. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ , 914-939. Doi: 10.18094/josc.596261, (2019), (TR DİZİN)
 • 7 DÖNMEZ MEVLÜT, GÜLER ŞAKİR, TRANSMEDYA HİKÂYECİLİĞİ “DORİTOS AKADEMİ” ÖRNEĞİ İNCELEMESİ. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 7(16), , 155-175. Doi: 10.21076/vizyoner.265477, (2016), (Art Index (Art Research Database, EBSCO))
 • Kitap
 • 1 TOSUN NURHAN ZEYNEP, DÖNMEZ MEVLÜT SEDAT, ÜLKER YELDA, Reklam Kampanyası Yönetimi(2023). Beta, Tümü, (ULUSLARARASI)
 • 2 DÖNMEZ MEVLÜT SEDAT, YAMAN DENİZ, DİJİTAL EVRENİN YENİ İLETİŞİM KODLARI IV(2023). Nobel, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 3 DÖNMEZ MEVLÜT SEDAT, YAMAN DENİZ, Dijital Evrenin Yeni İletişim Kodları III(2023). Nobel, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 4 DÖNMEZ MEVLÜT SEDAT, KARŞU CESUR DAMLA, Reklam Araştırmaları Nitel ve Nicel Tasarımlar(2021). Çizgi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 5 DÖNMEZ MEVLÜT SEDAT, İletişim Çalışmalarında Dijital Yerliler(2020). Nobel Bilimsel Eserler, Bölüm, (ULUSAL)
 • 6 TOSUN NURHAN ZEYNEP, DÖNMEZ MEVLÜT SEDAT, Dijital Evrenin Yeni İletişim Kodları(2020). Nobel, Bölüm, (ULUSAL)
 • 7 DÖNMEZ MEVLÜT SEDAT, Marka Kişiliği(2019). Beta, Tümü, (ULUSAL)
 • 8 TOSUN NURHAN ZEYNEP, TÜZEL URALTAŞ KIVANÇ NAZLIM, NAS ALPARSLAN, ÖZKAYA BETÜL, GÜDÜM SİNEM, ERTÜRK BURÇİN, DÖNMEZ Mevlüt Sedat, ÇERÇİ MERVE, Ülker Yelda, KARŞU CESUR DAMLA, VAROL ERDEM, KİÇİR İBRAHİM, Reklam Yönetimi(2018). Beta, Tümü, (ULUSAL)
VERDİĞİ DERSLER
Uluslararası Halkla İlişkiler
Advertising
Brand communication
Cinema reviews
Communication Theories
Copy Writing Public Relations
Customer Relationship Management
Desing and Aesthetics
Dijital Çağda Tüketici Davranışı
Dijital Pazarlama İletişimi
FOREİNG LANGUAGE
Göstergebilimsel Çözümleme
Halkla İlişkiler Ajanslarında Yönetim
HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
Interculturel communicatıon
International Public Relations
Kültürlerarası İletişim
Marka İletişimi
Marka İletişimi Yönetimi
Marka Yönetimi
Marketing
Medıa Planning
New Media
Pazarlama İletişimi
Public Relation and Case Studies
Public relations campaign applications
Radıo and televısıon advertising
Reklam Araştırmaları
Reklam Kampanyaları
Reklam Metin Yazarlığı
Reklam Psikolojisi
Reklam Tasarımı ve Sanat Yönetmenliği
Reklamcılıkta Toplumsal Trendler ve Yaşam Tarzları
Reklamcılıkta Yeni Trendler
Relatıons in public ınstituons public
Research Methods in Social Scienes
Sosyal Medya Kampanyaları
Yeni Medya
 
Bu İçeriği Paylaş!