KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Arş. Gör. Dr. Sema ÇETİNKAYA
Birimi Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm Coğrafya Bölümü
Ana Bilim Dalı Beşeri Ve İktisadi Coğrafya Anabilim Dalı
E-Posta E-Posta Adresini Göster
Akademik Hesaplar
Web Of Science ResearcherID
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans EGE ÜNİVERSİTESİ COĞRAFYA 11.06.2010
Yüksek Lisans KARABÜK ÜNİVERSİTESİ COĞRAFYA 13.07.2015
Doktora BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ COĞRAFYA (DR) 27.12.2021
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ALİAĞAOĞLU ALPASLAN, ÇETİNKAYA SEMA, Türkiye'de Değişen Belediye Logoları: Küreselleşme ve Başka Nedenler. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 44-64. Doi: 10.53487/ataunisosbil.875426, (2021), (Art Index (Art Research Database, EBSCO))
 • 2 ÇETİNKAYA SEMA, ALİAĞAOĞLU ALPASLAN, Şehirsel Yaşanabilirlik Kavramının Literatürdeki Yerinin Değerlendirilmesi. Turkish Studies - Social Sciences, 15(6), , 2901-2918. Doi: 10.47356/TurkishStudies.45298, (2020), (Art Index (Art Research Database, EBSCO))
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 ÇETİNKAYA SEMA, ALİAĞAOĞLU ALPASLAN, Roma Kentlerinin ”Kentsel Ekoloji” Yönüyle Değerlendirilmesi. II. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi (2019). (Özet bildiri)
 • 2 ÖZKAN OĞUZHAN, UZUN ALPER, ÇETİNKAYA SEMA, Türkiye’de Kültürel ve Politik Ekoloji Konusunda Yapılan Çalışmaların İçerik Analizi Yöntemiyle Değerlendirilmesi. II. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi (2019). (Özet bildiri)
 • 3 ÇETİNKAYA SEMA, ALİAĞAOĞLU ALPASLAN, Şehirsel Yaşanabilirlik Kavramının Yerli ve Yabancı Literatürdeki Değerlendirilmesi. ICOSS Cappadocia Social Conference (2018). (Özet bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ALİAĞAOĞLU ALPASLAN, ÇETİNKAYA SEMA, 15 Temmuz Darbe Girişimi Deneyiminden Sonra Türkiye’de Şehirsel Toponimi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2021(53), , 180-192. (2021), (TR DİZİN)
 • Kitap
 • 1 ÇETİNKAYA SEMA, UZUN ALPER, 21. Yüzyılda Kalkınmaya Yeniden Bakış(2021). Nobel Akademik Yayıncılık, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 2 UZUN ALPER, ÇETİNKAYA SEMA, ÖZKAN OĞUZHAN, Göbeklitepe’den Endüstri 4.0’a Sosyal Bilimlerde Güncel Yaklaşımlar(2019). Ekin Yayınevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
VERDİĞİ DERSLER
Kültürel Coğrafya
Türkiye Endüstri Coğrafyası
 
Bu İçeriği Paylaş!