KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Araştırma Görevlisi Anıl EVCİ
Birimi Fen Bilimleri Enstitüsü
Telefon 2462118246
E-Posta anilevci@sdu.edu.tr
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI 01.06.2012
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI (YL) 14.12.2016
Doktora
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Kuş Şahin, C., Evci, A., 2017. Landscape Project for a School Garden: The Case of SAIK High School, Isparta-Turkey. British Journal of Applied Science & Technology, 20(3): 1-9, ISSN: 2231-0843
 • 2 Evci, A., Kuş Şahin, C., 2017. Bedensel Engelli Bireylerin Erişilebilir Turizmi Değerlendirmesi Üzerine Bir Araştırma. Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi, 6(2): 681-689, ISSN: 2148-4651
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 KUŞ ŞAHİN, C., EZENCİ, B., EVCİ, A., AKOĞLU, M., 2017. Kuyucak Köyü’nün (Isparta) Agro-Turizm Açısından Değerlendirilmesi. Türkiye Peyzajları II.Ulusal Konferansı-Peyzaj Politikaları, 20-21 Kasım 2017, İstanbul/Türkiye.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Evci, A., Kuş Şahin, C., 2015. Açık Yeşil Alanlarda Engellilere Yönelik Bitkisel Tasarım Kriterleri. II. Ulusal Botanik/Bitki Bilimi Kongresi. 25-28 Ağustos 2015, Afyonkarahisar.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Kuş Şahin, C., Dönmez, Ş., Evci, A., 2015. Çocuk Oyun Alanlarının Bitkilendirilmesi. I. Uluslararası Türk Dünyası Çocuk Oyun ve Oyuncakları Kurultayı. 14-17 Mayıs 2015, Eskişehir.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Evci, A., Kuş Şahin, C., 2017. A Survey on Accessible Tourism Evaluation of Disabled People. International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies – ICAFOF, 15-17 May 2017, P:195, Cappadocia-Nevşehir.
 • 2 Evci, A., Kuş Şahin, C., 2017. Evaluation of The Göreme Historical National Park in Terms of Tourism. International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies – ICAFOF, 15-17 May 2017, P:169, Cappadocia-Nevşehir.
 • 3 Ezenci, B., Kuş Şahin, C., Evci, A., 2017. Vandalism in recreation areas. International Symposium on New Horizons in Forestry-ISFOR, 18-20 October 2017, P:65, Isparta/Turkey.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Evci, A., 2016. Göreme Açık Hava Müzesi'nin Erişilebilir Turizm Açısından İrdelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 157s, Isparta.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Kuş Şahin, C., Evci, A., 2017. Göreme Açık Hava Müzesi’nin Erişilebilir Turizm Açısından İrdelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi, ÖYP Koordinatörlüğü, ÖYP06445-YL-14 Nolu Proje, Isparta.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Kampüsü Yapısal Plan & Mekansal Tasarım Çalıştayı, Düzenleme Kurulu Üyesi. 12 Ekim 2015, Isparta.
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Evci, A., 2015. Ben de Uykusuz Kaldım. Tasarım ve Planlama Kulübü, 2015 Mart Dönemi Söyleşileri. Söyleşi 2, 20 Mart 2015, Isparta.
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 SDÜ, Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Koordinatörlüğü, Dökümantasyon ve Arşiv Sorumlusu (2016-...)
 • 2 SDÜ, Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Akreditasyon ve Kalite Geliştirme Koordinatörlüğü, Birim Kalite Komisyonu Üyesi (2016-...)
 • 3 SDÜ, Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Eğitim Öğretim Sınav Koordinatörlüğü, Çift Anadal ve Yandal Programları Komisyonu Üyesi (2016-...)
 • 4 SDÜ, Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Eğitim Öğretim Sınav Koordinatörlüğü, İntibak Komisyonu Üyesi (2016-...)
 • 5 SDÜ, Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Eğitim Öğretim Sınav Koordinatörlüğü, Staj Komisyonu Üyesi (2016-...)
 • 6 SDÜ, Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Eğitim Öğretim Sınav Koordinatörlüğü, Mezuniyet Komisyonu Üyesi (2016-...)
 • 7 SDÜ, Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Eğitim Öğretim Sınav Koordinatörlüğü, Ders, Sınav Programları ve Teknik Gezi Sorumlusu Komisyon Üyesi (2016-...)
 • 8 SDÜ, Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Akreditasyon ve Kalite Geliştirme Koordinatörlüğü, Akreditasyon Komisyonu Üyesi (2016-...)
 • 9 SDÜ, Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Koordinatörlüğü, Etkinlikler ve Tanıtım Sorumlusu Komisyon Üyesi (2016-...)
 • 10 SDÜ, Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Koordinatörlüğü, Burs Komisyonu Üyesi (2016-...)
 • Bir tasarım/planlama projesi yöneterek ürünleri sergilemiş olmak
 • 1 Gül,. A., Evci, A., Aydın, N., Kumtepe, E., 2016. Eğirdir Gölü Yeşil Ada ve Can Adalarının Motorlu Araç, Bisiklet ve Yaya Yolu Ulaşımı Düzenlemesi Projesi. Eğirdir Belediyesi, Isparta. Görevlendirme Tarihi: 22.01.2016 Onay Tarihi: 07.04.2016
 • 2 Gül, A., Akten, M., Evci, A., Çakır, M., 2016. Kara Havacılık Okulu Komutanlığı İskan Tesisi Peyzaj Projesinin Hazırlanması Hizmeti. SDU MF Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Isparta.
 • 3 Gül, A., Akten, M., Evci, A., Çakır, M., 2016. Isparta Kuleönü Belediyesi Rekreasyon Alan Projesi Hizmeti. SDU MF Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Isparta.
 • 4 Gül, A., Küçük, V., Eraslan, Ş. Evci, A., Çakır, M.,2016. Isparta Kabaca Belediyesi Kargılı Mesire Alanı Peyzaj Tasarım Projesi. SDU MF Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Isparta. Görevlendirme Tarihi: 26.02.2016 Onay Tarihi: 16.12.2016
 • 5 Gül, A., Küçük, V., Eraslan, Ş. Evci, A., Çakır, M.,2016. Isparta Kabaca Belediyesi Meslek Yüksek Okulu Yerleşkesi Peyzaj Tasarım Projesi. SDU MF Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Isparta. Görevlendirme Tarihi: 26.02.2016 Onay Tarihi: 16.12.2016
 • 6 Kuş Şahin, C., Evci, A., 2016. Şehit İhsan Ali Kalmaz Anadolu Lisesi Bahçesi Peyzaj Düzenleme Projesi. Isparta İl Özel İdaresi, Isparta. Görevlendirme Tarihi: 31.10.2016 Onay Tarihi: 28.12. 2016
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!