KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Araştırma Görevlisi Anıl EVCİ
Birimi Fen Bilimleri Enstitüsü
Bölüm
Ana Bilim Dalı
Telefon 2462118246
E-Posta anilevci@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI 01.06.2012
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI (YL) 14.12.2016
Doktora
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Kuş Şahin, C., Evci, A., 2017. Landscape Project for a School Garden: The Case of SAIK High School, Isparta-Turkey. British Journal of Applied Science & Technology, 20(3): 1-9, ISSN: 2231-0843
 • 2 Evci, A., Kuş Şahin, C., 2017. Bedensel Engelli Bireylerin Erişilebilir Turizmi Değerlendirmesi Üzerine Bir Araştırma. Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi, 6(2): 681-689, ISSN: 2148-4651
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 KUŞ ŞAHİN, C., EZENCİ, B., EVCİ, A., AKOĞLU, M., 2017. Kuyucak Köyü’nün (Isparta) Agro-Turizm Açısından Değerlendirilmesi. Türkiye Peyzajları II.Ulusal Konferansı-Peyzaj Politikaları, 20-21 Kasım 2017, İstanbul/Türkiye.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Evci, A., Kuş Şahin, C., 2015. Açık Yeşil Alanlarda Engellilere Yönelik Bitkisel Tasarım Kriterleri. II. Ulusal Botanik/Bitki Bilimi Kongresi. 25-28 Ağustos 2015, Afyonkarahisar.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Kuş Şahin, C., Dönmez, Ş., Evci, A., 2015. Çocuk Oyun Alanlarının Bitkilendirilmesi. I. Uluslararası Türk Dünyası Çocuk Oyun ve Oyuncakları Kurultayı. 14-17 Mayıs 2015, Eskişehir.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Evci, A., Kuş Şahin, C., 2017. A Survey on Accessible Tourism Evaluation of Disabled People. International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies – ICAFOF, 15-17 May 2017, P:195, Cappadocia-Nevşehir.
 • 2 Evci, A., Kuş Şahin, C., 2017. Evaluation of The Göreme Historical National Park in Terms of Tourism. International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies – ICAFOF, 15-17 May 2017, P:169, Cappadocia-Nevşehir.
 • 3 Ezenci, B., Kuş Şahin, C., Evci, A., 2017. Vandalism in recreation areas. International Symposium on New Horizons in Forestry-ISFOR, 18-20 October 2017, P:65, Isparta/Turkey.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Evci, A., 2016. Göreme Açık Hava Müzesi'nin Erişilebilir Turizm Açısından İrdelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 157s, Isparta.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Kuş Şahin, C., Evci, A., 2017. Göreme Açık Hava Müzesi’nin Erişilebilir Turizm Açısından İrdelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi, ÖYP Koordinatörlüğü, ÖYP06445-YL-14 Nolu Proje, Isparta.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Kampüsü Yapısal Plan & Mekansal Tasarım Çalıştayı, Düzenleme Kurulu Üyesi. 12 Ekim 2015, Isparta.
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Evci, A., 2015. Ben de Uykusuz Kaldım. Tasarım ve Planlama Kulübü, 2015 Mart Dönemi Söyleşileri. Söyleşi 2, 20 Mart 2015, Isparta.
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 SDÜ, Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Koordinatörlüğü, Dökümantasyon ve Arşiv Sorumlusu (2016-...)
 • 2 SDÜ, Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Akreditasyon ve Kalite Geliştirme Koordinatörlüğü, Birim Kalite Komisyonu Üyesi (2016-...)
 • 3 SDÜ, Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Eğitim Öğretim Sınav Koordinatörlüğü, Çift Anadal ve Yandal Programları Komisyonu Üyesi (2016-...)
 • 4 SDÜ, Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Eğitim Öğretim Sınav Koordinatörlüğü, İntibak Komisyonu Üyesi (2016-...)
 • 5 SDÜ, Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Eğitim Öğretim Sınav Koordinatörlüğü, Staj Komisyonu Üyesi (2016-...)
 • 6 SDÜ, Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Eğitim Öğretim Sınav Koordinatörlüğü, Mezuniyet Komisyonu Üyesi (2016-...)
 • 7 SDÜ, Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Eğitim Öğretim Sınav Koordinatörlüğü, Ders, Sınav Programları ve Teknik Gezi Sorumlusu Komisyon Üyesi (2016-...)
 • 8 SDÜ, Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Akreditasyon ve Kalite Geliştirme Koordinatörlüğü, Akreditasyon Komisyonu Üyesi (2016-...)
 • 9 SDÜ, Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Koordinatörlüğü, Etkinlikler ve Tanıtım Sorumlusu Komisyon Üyesi (2016-...)
 • 10 SDÜ, Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Koordinatörlüğü, Burs Komisyonu Üyesi (2016-...)
 • Bir tasarım/planlama projesi yöneterek ürünleri sergilemiş olmak
 • 1 Gül,. A., Evci, A., Aydın, N., Kumtepe, E., 2016. Eğirdir Gölü Yeşil Ada ve Can Adalarının Motorlu Araç, Bisiklet ve Yaya Yolu Ulaşımı Düzenlemesi Projesi. Eğirdir Belediyesi, Isparta. Görevlendirme Tarihi: 22.01.2016 Onay Tarihi: 07.04.2016
 • 2 Gül, A., Akten, M., Evci, A., Çakır, M., 2016. Kara Havacılık Okulu Komutanlığı İskan Tesisi Peyzaj Projesinin Hazırlanması Hizmeti. SDU MF Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Isparta.
 • 3 Gül, A., Akten, M., Evci, A., Çakır, M., 2016. Isparta Kuleönü Belediyesi Rekreasyon Alan Projesi Hizmeti. SDU MF Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Isparta.
 • 4 Gül, A., Küçük, V., Eraslan, Ş. Evci, A., Çakır, M.,2016. Isparta Kabaca Belediyesi Kargılı Mesire Alanı Peyzaj Tasarım Projesi. SDU MF Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Isparta. Görevlendirme Tarihi: 26.02.2016 Onay Tarihi: 16.12.2016
 • 5 Gül, A., Küçük, V., Eraslan, Ş. Evci, A., Çakır, M.,2016. Isparta Kabaca Belediyesi Meslek Yüksek Okulu Yerleşkesi Peyzaj Tasarım Projesi. SDU MF Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Isparta. Görevlendirme Tarihi: 26.02.2016 Onay Tarihi: 16.12.2016
 • 6 Kuş Şahin, C., Evci, A., 2016. Şehit İhsan Ali Kalmaz Anadolu Lisesi Bahçesi Peyzaj Düzenleme Projesi. Isparta İl Özel İdaresi, Isparta. Görevlendirme Tarihi: 31.10.2016 Onay Tarihi: 28.12. 2016
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!