KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Araştırma Görevlisi Halime GÖZLÜKAYA
Birimi Mimarlık Fakültesi
Bölüm Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü
Ana Bilim Dalı Şehircilik Anabilim Dalı
E-Posta E-Posta Adresini Göster
ORCID ID 0000-0002-2138-8628
Akademik Hesaplar
Google Scholar Hindex:
Alıntı Sayısı:
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA 08.09.2009
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA (YL) (TEZLİ) 12.07.2016
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
Kentsel Tasarım, Kentsel mekan, Kent Planlama, Ekolojik ve Sürdürülebilir Planlama, Kent Ekonomisi, Akıllı şehir ve Planlaması, Stratejik Mekansal Planlama
YAYINLAR
 • Projelerde Yaptığı Görevler
 • 1 Safranbolu Eskiçarşı Bölgesinde Demircilik Zanaatı Ürünü Nesnelerinin Üretim Bilgisinin Dijital Kütüphane ile Gelecek Nesillere Aktarılması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, GÖZLÜKAYA Halime, Kaya Köse Ege, 11.04.2022 - 02.11.2022 (ULUSAL)
 • 2 2209 NOLU ARAŞTIRMA PROGRAMI, BAP, GÖZLÜKAYA Halime, 01.09.0001 - 19.06.2009 (ULUSAL)
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 KAYA KÖSE EGE, GÖZLÜKAYA HALİME, TRANSFERRING EXAMPLES OF IRONWORK PRODUCTS IN SAFRANBOLU OLD BAZAAR REGION TO FUTURE GENERATIONS THROUGH A DIGITAL LIBRARY. Sanat & Tasarım Dergisi, 13(2), , 593-607. (2023), (Art Index (Art Research Database, EBSCO))
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 ALA EBRU, GÖZLÜKAYA HALİME, The Status of Housing and Public Areas Surroundings During Global Crises (Covid-19); A Review Special of Urban Design. 2nd. International Architectural Sciences and Applications Symposium (2022). (Tam metin bildiri)
 • 2 GÖZLÜKAYA Halime, Ala E., Ekolojik Kentsel Tasarımın Kentsel Sürdürülebilirliğin Sağlanmasındaki Rolü; Teoriden Uygulamaya Bir Değerlendirme. 1st INTERNATIONAL ARCHITECTURAL SCIENCES AND APPLICATIONS SYMPOSIUM (2021). (Tam metin bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 GÖZLÜKAYA HALİME, Ali TÜRK, Sakınım Planlaması Sürecinde Burdur Kentsel Sit Alanı ve Yakın Çevresinin İncelenmesi ve Değerlendirilmesi. Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi, 1(2), , 31-47. (2016), (Endekste taranmıyor)
 • Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 ALA EBRU, GÖZLÜKAYA HALİME, Kentsel Alanlarda Doğa Temelli Çözümlerin Etkinliklerinin Belirlenmesine Yönelik Sistematik Literatür Değerlendirmesi. 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 46. Kolokyumu (2022). (Tam metin bildiri)
 • 2 ALA EBRU, GÖZLÜKAYA HALİME, Kentsel Alanlarda Doğa Temelli Çözümlerin Etkinliklerinin Belirlenmesine Yönelik Sistematik Literatür Değerlendirmesi. 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 46. Kolokyumu (2022). (Tam metin bildiri)
 • 3 GÖZLÜKAYA HALİME, ORUÇ GÜLDEN DEMET, Paylaşım Ekonomisi, Paylaşan Şehir Kavramlarının Kentsel Alanlardaki Etkinliklerinin Belirlenmesine Yönelik Sistematik Literatür Değerlendirmesi. 8. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Sempozyumu (2021). (Tam metin bildiri)
 • 4 GÖZLÜKAYA HALİME, Kentsel Vahşi Alanlar Kavramsal Sınıflandırma ve Sistemsel Altlık Önerisi. 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 43. Kolokyumu (2019). (Özet bildiri)
 • Kitap
 • 1 GÖZLÜKAYA HALİME, ARCHITECTURAL SCIENCES AND URBAN/ENVIRONMENTAL STUDIES -II(2023). İksad yayınevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 2 GÖZLÜKAYA Halime, ALA Ebru, Architectural Sciences and Spatial Design(2022). İksad yayınevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 3 GÖZLÜKAYA HALİME, ALA EBRU, Architectural Sciences and Spatial Design(2022). Iksad Publications, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • Editörlük
 • 1 Architectural Sciences and Spatial Design, Dergi, Editör, 15.10.2022 - 15.10.2022 (ULUSLARARASI)
 • 2 Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi, Dergi, Editör, 01.06.2021 - Devam Ediyor (ULUSLARARASI)
 • 3 Architectural Sciences and Urban/Environmental Studies -II, Bilimsel Kitap, Editör, 14.05.2023 - 03.10.2023 (ULUSLARARASI)
 • 4 Architectural Sciences and Urban/Environmental Studies -I, Bilimsel Kitap, Editör, 10.07.2023 - 10.10.2023 (ULUSLARARASI)
 • 5 Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi, Dergi, Editör, 02.01.2023 - 31.07.2023 (ULUSLARARASI)
 • 6 Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi, Dergi, Editör, 30.12.2022 - 30.12.2022 (ULUSLARARASI)
 • 7 Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi, Dergi, Editör, 08.07.2022 - 08.07.2022 (ULUSLARARASI)
 • 8 Journal of Architectural Sciences and Applications (JASA)(Special Issue), Dergi, Editör, 26.12.2023 - 26.12.2023 (ULUSLARARASI)
 • 9 Journal of Architectural Sciences and Applications (JASA), Dergi, Editör, 16.12.2023 - 16.12.2023 (ULUSLARARASI)
 • 10 Architectural Sciences and Spatial Design, Bilimsel Kitap, Editör, 20.03.2022 - 16.11.2022 (ULUSLARARASI)
 • 11 Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi (MBUD, Araştırma Kitabı, Çeviri Editörlüğü, 30.06.2019 - 31.12.2019 (ULUSLARARASI)
 • 12 Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi (MBUD), Araştırma Kitabı, Çeviri Editörlüğü, 01.06.2020 - 25.12.2020 (ULUSLARARASI)
 • 13 Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi (MBUD), Araştırma Kitabı, Editör, 01.01.2019 - 30.06.2019 (ULUSLARARASI)
 • 14 Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi, Araştırma Kitabı, Editör, 01.01.2020 - Devam Ediyor (ULUSAL)
 • 15 Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi (MBUD), Araştırma Kitabı, Konuk Editör, 01.01.2020 - Devam Ediyor (ULUSLARARASI)
 
Bu İçeriği Paylaş!