KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Araştırma Görevlisi Halime GÖZLÜKAYA
Birimi Mimarlık Fakültesi
Bölüm Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü
Ana Bilim Dalı Şehircilik Anabilim Dalı
E-Posta halimegozlukaya@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0002-2138-8628
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA 08.09.2009
Yüksek Lisans FEN BİL. ENS. ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA A. ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA (YL) 12.07.2016
Doktora
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Kentsel Tasarım, Kentsel mekan, Kent Planlama, Ekolojik ve Sürdürülebilir Planlama, Kent Ekonomisi, Akıllı şehir ve Planlaması, Stratejik Mekansal Planlama
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Sakınım Planlaması Sürecinde Burdur Kentsel Sit Alanı ve Yakın Çevresinin İncelenmesi ve Değerlendirilmesi
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Sakınım Planlaması Sürecinde Kentsel Koruma Alanlarının Değerlendirilmesi; Burdur Örneği.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 2209 NOLU ARAŞTIRMA PROGRAMI
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Kentsel Vahşi Alanlar Kavramsal Sınıflandırma ve Sistemsel Altlık Önerisi
 • Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • 1 Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Mimarlık Fakültesi Araştırma Görevlileri Temsilcisi
 • 2 Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Bölüm Mezunlarla İlişkiler Sorumlusu (2019- devam ediyor)
 • 3 Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Mezuniyet komisyonu Üyesi (2018- devam ediyor)
 • 4 Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Akreditasyon Komisyon Üyesi (2018-2019)
 • 5 Mimarlık Fakültesi, Şehir ve bölge Planlama Bölümü, Bitirme/ Dönem ödevleri Komisyon Üyesi (2018-2019)
 • 6 Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Çift Anadal ve Yandal Programları Komisyon Üyesi (2017- devam ediyor)
 • 7 Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Araştırma Görevlileri Temsilcisi (2017- devam ediyor)
 • 8 Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Lisans, Lisansüstü, AKTS/ BİLSİS Sorumlusu (2016- devam ediyor)
 • 9 Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Kalite Komisyonu Üyesi (2016- devam ediyor)
 • 10 Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Dokümantasyon ve Arşiv Komisyon Üyesi (2016-2019)
 • 11 Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Yayın, Dergi Komisyonu (2016-2019)
 • 12 Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Araştırma, Geliştirme komisyon Üyesi, Öğrenci Araştırma Projeleri Sorumlusu (2016-2018)
 • 13 Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Strateji Geliştirme Komisyon Üyesi (2016-2018)
 • 14 Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Burs Komisyon Üyesi (2016-2018)
 • 15 Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, İntibak Komisyonu Üyesi (2015- devam ediyor)
 • 16 Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Ders ve Sınav Programları Sorumlusu (2015- devam ediyor)
 • 17 Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Erasmus Programları Sorumlusu (2015-2018)
 • 18 Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Bölüm Kariyer Temsilcisi (2015- devam ediyor)
 • 19 Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Farabi Koordinatörlüğü, (2015-2018)
 • 20 Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Staj komisyonu Üyesi (2014- devam ediyor)
 • 21 Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Bölüm Etkinlikler Sorumlusu (2014- devam ediyor)
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!