Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Seyhan ÖZDEMİR
Adı Soyadı Arş. Gör. Dr. Seyhan ÖZDEMİR
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm İşletme Bölümü
Ana Bilim Dalı Yönetim Ve Organizasyon Anabilim Dalı
Telefon 2462110672
E-Posta seyhanozdemir@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME 3.7.2012
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 9.7.2014
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME (DR) 14.9.2018
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Özdemir, S., Gökkaya, D. ve Akbulut, F.; “İnformal Gruplar: Kavramsal Bir Değerlendirme”, Ramazan Erdem, (Ed.), Yönetimde İnformalite - Buz Dağının Görünmeyen Yüzü, içinde (155-185), Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş, Ankara.
 • Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Uzunbacak H. H., Özdemir, S., ve Akçakanat, T.; “ The Effect of Employees’ Prosocial Motivation on Organizational Citizenship Behaviour: The Mediating Role of Intrinsic Motivation ”, Elbeyi Pelit ,H. Hüseyin Soybali , Ali Avan , (Ed.), Multidisciplinary Perspectives , in (171-186), Peter Lang , Berlin.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Özdemir, S., Akçakanat, T. ve İzgüden, D.; İnternet Çağında Sanal Ortam Yalnızlığı Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma", Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 8(19), 125-136, (2017)
 • 2 Özdemir, S., Alkan, A. ve Erdem, R.; " İş Yaşamında Yalnızlık İle Mesleki Tükenmişlik Arasındaki İlişki: Akademisyenler Üzerine Bir Araştırma ", Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, CİEP Özel Sayısı, 258-285, (2016)
 • 3 Özdemir, S. ve Erdem, R.; "Akademik Örgütlerde İdari Personel Arasında Kullanılan Lakaplar Üzerine Bir Çalışma", Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 25(3), 247-270, (2016)
 • 4 Özdemir, S. ve Erdem, R.; "Sosyal Medyanın Örgüt İçi İletişimdeki Rolü", Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 20(5), 247-270, (2016)
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Özdemir, S. ve Erdem, R.; "Akademik Örgütlerde İdari Personel Arasında Kullanılan Lakaplar Üzerine Bir Çalışma", V. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, Süleyman Demirel Üniversitesi, 12-15 Mayıs 2016, Isparta
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Özdemir, S. ve Erdem, R.; "Akademik Örgütlerde İdari Personel Arasında Kullanılan Lakaplar Üzerine Bir Çalışma", V. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, Süleyman Demirel Üniversitesi, 12-15 Mayıs 2016, Isparta
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Özdemir, S. ve Akçakanat, T.; “A Research On Envy - Self-Confıdence In Organızatıons”, 2nd Congress on International Economic and Administrative Perspectives: Sustainable Competitive Strategies (CIEP 2017), Süleyman Demirel Üniversitesi, 05-07 Ekim 2017, Isparta/ Türkiye
 • 2 Özdemir, S. ve Bayrakcıoğlu, S.; “Tükenmişliğin Örgütsel Körlük Üzerine Etkisi” 1st International 11th Conference of Health and Hospital Administration, Gümüşhane Üniversitesi, 13-15 Ekim 2017, Trabzon/ Türkiye
 • 3 Özdemir, S. ve Yeşilyurt, Ö.; “İşyerinde Yalnızlığın Çalışan Performansı Üzerine Etkisi” VI.International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congresses Series (IBANESS), 28-29 Ekim 2017, Ohrid/ Macedonia
 • 4 Özdemir, S. ve Apaydın, E.; “ Sosyal Medyada Lokasyon Bazlı Servis Uygulamaları: Isparta İli Örneği” International Applied Social Sciences Congress (IASOS), 21-23 Eylül 2017, Uşak/ Türkiye
 • 5 Özdemir, S., Alkan, A. ve Erdem, R.; " İş Yaşamında Yalnızlık İle Mesleki Tükenmişlik Arasındaki İlişki: Akademisyenler Üzerine Bir Araştırma ", 1. Congress on International Economic and Administrative Perspectives (CİEP), Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi , 28-30 Eylül 2016, Bakü/ Azerbaycan
 • 6 Özdemir, S., Akçakanat, T. ve İzgüden, D.; İnternet Çağında Sanal Ortam Yalnızlığı Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma", Internatıonal Congress Of Management Economy And Polıcy (ICOMEP), 26-27 Kasım 2016 İstanbul/ TÜRKİYE
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Yüksek Lisans Tezi: "Sosyal Medyanın Örgüt İçi İletişimdeki Rolü”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 2014, Isparta.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 “Sosyal Medyada Lokasyon Bazlı Pazarlama Uygulamaları: Isparta İli Örneği”, TÜBİTAK 2209-A Üniversite Örgencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı Proje Danışmanlığı, Yürütücü: Esra APAYDIN, Aralık 2016- Haziran 2017
 • 2 “Sosyal Medyanın Örgüt İçi İletişimdeki Rolü”, SDÜ BAP Koordinasyon Birimi, 3877-YL1-14 , 31.01.2014-31.07.2014, Yürütücü: Doç. Dr. Ramazan ERDEM.
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergi Sekreterliği (2016- .....)
VERDİĞİ DERSLER
Yukarı çık