KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Şakir GÜLER
Birimi İletişim Fakültesi
Bölüm Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Bölümü
Ana Bilim Dalı Halkla İlişkiler Anabilim Dalı
Telefon 246 211 83 59
E-Posta E-Posta Adresini Göster
ORCID ID 0000-0002-7365-6639
Akademik Hesaplar
Web Of Science ResearcherID
Google Scholar Hindex: 4
Alıntı Sayısı: 70
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM 01.08.2013
Yüksek Lisans SAKARYA ÜNİVERSİTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM AD. 19.07.2016
Doktora UŞAK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM BİLİMLERİ (DR) 20.11.2020
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
Siyasal İletişim, İletişim Psikolojisi, Sosyal Bilimlerde Araştırma Tasarımı, Halkla İlişkiler, Academic Review-Editorial Process, Publishing, Self & Self-Consistency
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 GÜLER Şakir, Aydın Erhan, Rahman Mushfiqur , Işık Metin, The Role of Covid-19 Outbreak On Well-Being of Healthcare Employees of Turkey By Considering Gender Differences. (SSCI-Q1). Health Care for Women International Doi: 10.1080/07399332.2022.2087077, (2022), (SCI)
 • 2 Dula Ali, GÜLER Şakir, Akıllı Telefon Bağımlılığı Üzerinde Dijital Sosyal Baskının Rolünü Keşfetmek. Cyprus Turkish Journal of Psychiatry and Psychology Doi: 10.35365/ctjpp.22.4.01, (2022), (ESCI: Emerging Sources Citation Index)
 • 3 SEZGİN MURAT, GÜLER ŞAKİR, Öz’ün Söz Üzerine Etkileri: Kendilik Tutarlılığı, Beden İmajı ve İletişim Becerileri Arasındaki İlişkilerin İletişim Öğrencileri Özelinde İncelenmesi. Pamukkale University Journal of Education , 1-29. Doi: doi: 10.9779.pauefd.787237, (2021), (ESCI: Emerging Sources Citation Index)
 • 4 GÜLER Şakir, Sezgin Murat, Relationship between Self-Esteem and E-Participation: A Research about Academics on Twitter Platform. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi-Pamukkale University Journal Of Education , 413-438. Doi: 10.9779/pauefd.597577, (2020), (ESCI: Emerging Sources Citation Index)
 • 5 SEZGİN MURAT, GÜLER ŞAKİR, The Role of Digital Feedback on the Self-Esteem of DigitalNatives. Turkish Review of Communication Studies, 35(35), , 46-62. Doi: 10.17829/turcom.593767, (2020), (ESCI: Emerging Sources Citation Index)
 • 6 GÜLER ŞAKİR, Political Participation and Subjective Well-Being: Individuals’ E-Participation Activities on Twitter In Terms of Life Satisfaction. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 29(4), , 354-372. (2020), (TR DİZİN)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 GÜLER ŞAKİR, Exploring the Role of Digital Social Pressure on Smartphone Addiction. Current Issues in Business and Economics Studies, UK - London (2022). (Özet bildiri)
 • 2 GÜLER ŞAKİR, Exploring The Communication Expectations Of Health Care Workers: Empirical Evidence From Turkey. Ebor Conference Italy-Rome (2020). (Tam metin bildiri)
 • 3 GÜLER ŞAKİR, SEZGİN MURAT, Kurumsal İmaj Faaliyeti Olarak Flash Moblar: Süleyman Demirel Üniversitesi ‘Kütüphanede Rock’n Roll’ Örneği. II. Bor Conference (2019). (Tam metin bildiri)
 • 4 SEZGİN MURAT, GÜLER ŞAKİR, Benlik Saygısı ve Dijital Geribildirimler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. II. Bor Conference (2019). (Özet bildiri)
 • 5 SEZGİN MURAT, GÜLER ŞAKİR, Akademisyenlerin Benlik saygılarının Bazı Demografik Faktörler Bağlamında İncelenmesi. Uluslararası Eğitimde ve Kültürde Akademik Çalışmalar Sempozyumu (2019). (Tam metin bildiri)
 • 6 GÜLER ŞAKİR, SEZGİN MURAT, Halkla İlişkiler Bölümü Öğrencilerinin Mesleki Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi. II. Uluslararası Eğitimde ve Kültürde Akademik Çalışmalar Sempozyumu (2019). (Tam metin bildiri)
 • 7 ALAYKIRAN KEMAL, GÜLER ŞAKİR, Üniversite Öğrencilerinin Eşya Seçimlerine Etki Eden Unsurlar: Marka, Fiyat Ve Reklam Faktörlerine Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. IPRAC 1.Uluslararası Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Kongresi (2018). (Özet bildiri)
 • 8 GÜLER ŞAKİR, Halkla İlişkiler Mesleki Kaygı Ölçeği. IPRAC 1. Uluslararası Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Kongresi (2018). (Özet bildiri)
 • 9 GÜLER ŞAKİR, ÖZKUL AHMET SAİT, Identity Transfer of Individuals’ Before Work Life: Facebook Example. 2nd Congress on International Economic and Administrative Perspectives: Sustainable Global Competition (2017). (Özet bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 GÜLER ŞAKİR, ŞAHİN YUSUF, BALCI EMRE VADİ, Sosyal Medyada Çevrimiçi Benlik Sunumunun Öznel İyi Oluş Üzerine Etkisi: Instagram Kullanıcıları Üzerine Bir Araştırma. Erciyes İletişim Dergisi, 9(1), , 361-380. Doi: 10.17680/erciyesiletisim.993055, (2022), (TR DİZİN)
 • 2 Şimşek İdris, GÜLER ŞAKİR, Seçmenlerin Empatik ve Özgeci Tutumlarının E-Katılım Davranışları Üzerinde Rolü. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 13(34), , 589-602. Doi: 10.21076/vizyoner.948497, (2022), (TR DİZİN)
 • 3 GÜLER ŞAKİR, Dijital İletişim Mecralarında Dezavantajlı Türlerin Sesi Olmak: Hayvanseverlerin Siyasal Katılım Faaliyetleri Üzerinde Empati ve Grup Bilincinin Rolü. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi , 142-164. Doi: 10.47998/ikad.969478, (2021), (TR DİZİN)
 • 4 GÜLER ŞAKİR, SEZGİN MURAT, Twitter’da Siyasal Katılım Ölçeği (TSKÖ). Anadolu Üniversitesi sosyal Bilimler Dergisi, 19(2), , 517-530. Doi: doi.org/10.18037/ausbd.579295, (2019), (TR DİZİN)
 • 5 GÜLER ŞAKİR, Halkla İlişkiler Öğrencilerinin Mesleki Kaygılarının Ölçülmesine Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 6(2), , 1046-1072. Doi: 10.19145/e-gifder.441006, (2018), (TR DİZİN)
 • 6 GÜLER ŞAKİR, ÇELİK RUKİYE, Twitter Hashtaglarinin Oluşturulma Sürecinin Nitel Bir Çalışma ile İncelenmesi: 2017 Anayasa Referandumu Örneği. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(54), , 985-993. Doi: 10.17719/jisr.2017.1831, (2017), (Diğer)
 • Kitap
 • 1 GÜLER ŞAKİR, Gerçeğin Düşüşü: Post-Gerçek Zeminde İletişim(2022). Nobel Yayınevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 2 DARI ABDÜLHAKİM BAHADIR, GÜLER ŞAKİR, Dijital Okuryazarlık(2022). Eğitim Yayınevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 3 IŞIK METİN, GÜLER ŞAKİR, Kurumsal İletişim ve Sosyal Medya(2022). Eğitim Yayınevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 4 GÜLER ŞAKİR, Şehirler Nasıl Markalaşır: Marka Şehir Olmanın Püf Noktaları(2021). Eğitim Yayınevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 5 GÜLER ŞAKİR, Dijital İletişim Araştırmaları(2021). Nobel Yayınevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 6 GÜLER ŞAKİR, İletişim Çalışmalarında Dijital Yerliler(2020). Nobel Bilimsel Eserler, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • Editörlük
 • 1 İletişim ve Toplum Araştırmaları Dergisi, Dergi, Yrd. Editör, 01.01.2021 - Devam Ediyor (ULUSLARARASI)
 • 2 İletişim Ansiklopedisi, Diğer Yayınlar, Editör, 01.01.2021 - Devam Ediyor (ULUSAL)
 • 3 Gerçeğin Düşüşü: Post-Gerçek Zeminde İletişim, Araştırma Kitabı, Editör, 01.02.2022 - 01.02.2022 (ULUSLARARASI)
 • 4 Sosyal Mucit Academic Review - TR DİZİN, Dergi, Editör, 01.01.2020 - Devam Ediyor (ULUSLARARASI)
 • 5 Dijital İletişim Araştırmaları, Araştırma Kitabı, Editör, 01.11.2021 - 30.11.2021 (ULUSLARARASI)
VERDİĞİ DERSLER
Siyaset Bilimine Giriş
 
Bu İçeriği Paylaş!