KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Araştırma Görevlisi Ayşe ŞAVKLIYILDIZ
Birimi İlahiyat Fakültesi
Bölüm Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Mantık Anabilim Dalı
Telefon 2462110278
E-Posta aysesavkliyildiz@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0001-7123-2501
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT 05.07.2013
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ (YL) 22.06.2016
Doktora
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
  • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
  • 1 Şavklıyıldız, Ayşe, "Mantıksal Zeminde ‘Tanrı Vardır.’ Önermesinin Gerçekliğine Dair", VIII. Mantık Çalıştayı, 9-11 Mayıs 2018, Zonguldak.
  • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
  • 1 Şavklıyıldız, Ayşe, "Jacques Derrida’nın Yapıbozum Anlayışının Klasik Mantığın Kesinlik İddiası Bağlamında İncelenmesi", Uluslararası İstanbul Felsefe Kongresi, Çağdaş Mantık Tartışmaları Oturumu, 2-4 Mayıs 2018, İstanbul.
  • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
  • 1 Şavklıyıldız, Ayşe, "Bir Öğretim Metodu Olarak Diyalektik Yöntem -Şartlı Kıyaslar Bağlamında-", International Conference On New Horizones in Education, June, 10-12, 2015, Barcelona/Spain.
  • Yüksek Lisans Tezi
  • 1 Şavklıyıldız, Ayşe, İbn Sina Mantığında Şartlı Kıyaslar, SDÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri ABD, Isparta, 2016, Danışman: Doç. Dr. Hülya Altunya.
  • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
  • 1 Doç. Dr. Hülya Altunya yürütücülüğünde "İbn Sina Mantığında Şartlı Kıyaslar" adlı 4331-YL1-15 no'lu Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen Yüksek Lisans Projesi. (Tamamlandı)
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!