KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Memur (Ş) Meral TATLI
Birimi Genel Sekreterlik
E-Posta E-Posta Adresini Göster
ORCID ID 0000-0002-6267-8162
Akademik Hesaplar
Google Scholar Hindex:
Alıntı Sayısı:
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FARS DİLİ VE EDEBİYATI 08.06.2007
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (YL) (TEZLİ) 16.05.2019
İLGİ ALANLARI
Sosyal Bilimler
YAYINLAR
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 KINAYTÜRK Meral, Hakikat Nameleri Eşliğinde Özgürlüğe Haykırış= İstiklal Marşı . İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu (2021). (Özet bildiri)
 • 2 KINAYTÜRK Meral, Harflerin Kalemle Dans Ettiği İçten Bir Yolculuk= Hüsn-ü Hat. Anadolu’nun Gelenekesl El Sanatları “Sanatçı ve Zanaatkarla Buluşması" (2021). (Özet bildiri)
 • 3 KINAYTÜRK Meral, Covid-19 Salgınında Örgün Eğitimden Online Eğitime Dönüş. Eğitimde Yeni Normlar II- Uluslararası Covid-19 e-Kongresi (2021). (Özet bildiri)
 • 4 KINAYTÜRK Meral, Nergis Çiçeği Bağlamında Narsisizm Kavramı. 2. Uluslararası Kültür, Sanat ve Edebiyat Kongresi (2021). (Tam metin bildiri)
 • 5 KINAYTÜRK Meral, Covid 19 Salgınının Uluslararasılaşma Üzerinde Etkisi= Erasmus Değişim Programı. Akdeniz 5. Uluslarararası Uygulamalı Bilimler Kongresi ”, Mersin (2021). (Tam metin bildiri)
 • 6 KINAYTÜRK Meral, Covid 19 Salgınının Ekoloji Üzerine Etkileri. Akdeniz 5. Uluslarararası Uygulamalı Bilimler Kongresi (2021). (Özet bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 KINAYTÜRK Meral, Hâfız Divânı'nda Sevgili ve Sevgilinin Yüz ve Yanak Güzelliği Üzerine Yapılan Benzetmeler . Hikmet- Akademik Edebiyat Dergisi (2021), (Endekste taranmıyor)
 • 2 KINAYTÜRK Meral, Hâfız Şîrâzî Divânında Boy Mefhumu. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2021), (SSCI)
 • Yüksek Lisans Tezi
 •   Hâfız Divânı'nda Sevgiliye Ait Güzellik Unsurları
 
Bu İçeriği Paylaş!