KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Memur (Ş) Meral KINAYTÜRK
Birimi Genel Sekreterlik
Telefon 2462111623
E-Posta meralkinayturk@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0002-6267-8162
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FARS DİLİ VE EDEBİYATI 08.06.2007
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (YL) (TEZLİ) 16.05.2019
Doktora
İLGİ ALANLARI
Klâsik Türk Edebiyatı, Hat Sanatı
YAYINLAR
  • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
  • 1 Kınaytürk, Meral, “Hâfız Divânında Sevgili ve Sevgilinin Yüz ve Yanak Güzelliği Üzerine Yapılan Benzetmeler”, Hikmet-Akademik Edebiyat Dergisi [Journal Of Academic Literature], Yıl 7, Sayı 14, Bahar 2021, s. 282-296.
  • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
  • 1 Kınaytürk, Meral, "Nergis Çiçeği Bağlamında Narsisizm Kavramı", 2. Uluslararası Kültür, Sanat ve Edebiyat Kongresi, 2-4 Mayıs 2021 Ankara, s. 284-287.
  • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
  • 1 Uluslararası Öğrenci Müracaatlarını Değerlendirme Komisyonu, Komisyon Üyeliği, 15-20 Mayıs 2019
  • 2 Uluslararası Öğrenci Müracaatlarını Değerlendirme Komisyonu, Komisyon Üyeliği, 16-20 Temmuz 2018
  • 3 Uluslararası Öğrenci Müracaatlarını Değerlendirme Komisyonu, Komisyon Üyeliği, 04-08 Haziran 2018
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!