KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Hatice AĞRALI
Birimi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Bölüm Hemşirelik Bölümü
Ana Bilim Dalı İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
Telefon 2462113227
E-Posta E-Posta Adresini Göster
Google Scholar Hindex: 3
Alıntı Sayısı: 43
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK 07.07.2009
Yüksek Lisans HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ (YL) (TEZLİ) 23.01.2013
Doktora HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ (DR) 04.08.2020
AKADEMİK GÖREVLER
Ünvan Görev Yeri Görev Tarihi
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ - HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ - İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI 2023 - Devam Ediyor
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ - HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ - İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI 2014 - 2023
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ - HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ - HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ - İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI 2011 - 2013
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ - SAĞLIK YÜKSEKOKULU - HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ - İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI 2010 - 2014
İDARİ GÖREVLER
Ünvan Görev Yeri Görev Tarihi
Komisyon Üyeliği SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2020 - Devam Ediyor
ÜNİVERSİTE DIŞI DENEYİMLER
Kurum Adı Görev Adı Görev Tarihi
Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Hemşire 2010 - 2010
Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hemşire 2009 - 2010
ÜYELİKLER
Kurum Adı Görev Türü Kuruluş Türü Görev Tarihi
Türk Hemşireler Derneği Üye Bilimsel Kuruluş 2022 - Devam Ediyor
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
İç Hastalıkları Hemşireliği, Diyabet Hemşireliği, Geriatri Hemşireliği
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 AĞRALI Hatice, PAZARCIKCI Fahriye , AYDINLI Ayşe, Does Mothers' Health Literacy Levels Affect Their Stress During COVID-19 Pandemic Process?. Journal of General Health Sciences (JGEHES), 5(1), , 47-57. Doi: doi.org/10.51123/jgehes.2023.74, (2023), (Alan Endeksleri)
 • 2 AĞRALI Hatice, Akyar İmatullah , The effect of health literacy-based, health belief-constructed education on glycated hemoglobin (HbA1c) in people with type 2 diabetes: A randomized controlled study. Primary Care Diabetes, 16(1), , 173-178. Doi: 10.1016/j.pcd.2021.12.010, (2022), (SCI-Expanded)
 • 3 Cengiz Dilara , AĞRALI Hatice, Korkmaz Fatoş, Akyar İmatullah , Mediation role of patient engagement on the association between health literacy and self-care behaviours in individuals with type 2 diabetes. International Journal of Nursing Practice , 1-9. Doi: 10.1111/ijn.13051, (2022), (SSCI)
 • 4 ERSOY Sıddıka , ÖZKAHRAMAN KOÇ Şükran, ATEŞ Mahmut , AĞRALI Hatice, Unıversity Students' Views on Distance Education in Health in the Covid-19 Pandemic. International Journal of Applied Sciences and Computational Engineering, 2(1), , 9-22. (2022), (Alan Endeksleri)
 • 5 AĞRALI HATİCE, AKYAR İMATULLAH, Older diabetic patients attitudes and beliefs about health and illness. Journal of Clinical Nursing , 3077-3086. Doi: 10.1111/jocn.12540, (2014), (SSCI)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 AĞRALI Hatice, AYDINLI Ayşe, UĞRAŞ İrem, Hemşirelerin Etik Duyarlılıkları İle Yapay Zeka Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi. 6th International Health Science and Life Congress (IHSLC 2023) (2023). (Özet bildiri)
 • 2 AĞRALI Hatice, AYDINLI Ayşe, Hemşirelerin Sağlık Okuryazarlık Düzeylerinin Siberkondri ve Anksiyete Üzerine Etkisi. 2. International / 5. National Health Services Congress (2023). (Özet bildiri)
 • 3 AYDINLI AYŞE, AĞRALI HATİCE, Non Fharmacological Approach to Constipation Management: Aromatherapy. 5th International Conference on Multidisciplinary Studies in Health Sciences (2022). (Özet bildiri)
 • 4 AĞRALI HATİCE, AYDINLI AYŞE, New Diseases Emerging in the Digital Age. 5th International Conference on Multidisciplinary Studies in Health Sciences (2022). (Özet bildiri)
 • 5 CENGİZ DİLARA, AĞRALI HATİCE, KORKMAZ FATOŞ, AKYAR İMATULLAH, Mediation role of patient engagement on the association between health literacy and self-care behaviors in individuals with type 2 diabetes. 6. Ulusal 2. Uluslararası Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi (2022). (Özet bildiri)
 • 6 AĞRALI HATİCE, PAZARCIKCI FAHRİYE, ERDOĞAN ADEVİYE, Hemşı̇relı̇k Öğrencı̇lerı̇nı̇n Karı̇yer İ̇yı̇mserlı̇ğı̇ ve Karı̇yer Uyumu İ̇lı̇şkı̇sı̇nı̇n İ̇ncelenmesı̇ . 10th International Medicine and Health Sciences Researches Congress (2022). (Tam metin bildiri)
 • 7 AĞRALI HATİCE, Yaşlı Bireylerin Diyabet Yönetiminde Sağlık İnanç Modeli (Diabetes Management In The Elderly: Health Belief Model). 2nd. International Health Science and Life Congress (IHSCL 2019) (2019). (Tam metin bildiri)
 • 8 AĞRALI HATİCE, AKYAR İMATULLAH, Validity and Reliability of Health Literacy Scale for TurkishDiabetic Patient. 27th International Nursing Research Congress (2016). (Özet bildiri)
 • 9 AĞRALI HATİCE, AKYAR İMATULLAH, Elderly Diabetes Patients Attitudes and Beliefs about Health and Illness. 26th International Nursing Research Congress (2015). (Özet bildiri)
 • 10 AĞRALI HATİCE, AKYAR İMATULLAH, Elderly Diabetic Patients Attitudes and Beliefs about Health and Illness. Sigma Theta Tau International’xxs 26th Nursing Research Congress (2015). (Özet bildiri)
 • 11 AĞRALI HATİCE, ÖZDEMİR EMİNE ZAHİDE, Hastanede Ortamında Oyun. 1. Uluslararası Türk Dünyası Çocuk Oyun ve Oyuncakları Kurultay (2015). (Özet bildiri)
 • 12 ÖZDEMİR EMİNE ZAHİDE, AĞRALI HATİCE, Hasta Çocuk, Terapötik Oyun ve Hemşire . 1. Uluslararası Türk Dünyası Çocuk Oyun ve Oyuncakları Kurultayı (2015). (Özet bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 AYDINLI Ayşe, AĞRALI Hatice, The Effect of FoMO on Physical Symptoms in Nursing Students. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 14(2), Doi: 10.31067/acusaglik.1189917, (2023), (Alan Endeksleri)
 • 2 Pazarcıkcı Fahriye , AĞRALI Hatice, Aydınlı Ayşe, Annelerin dijital ebeveynlik farkındalığının sağlık okuryazarlığı ve çeşitli değişkenler ile ilişkisi. Bağımlılık Dergisi, 23(3), Doi: 10.51982/bagimli.1004480., (2022), (TR DİZİN)
 • 3 AĞRALI HATİCE, AKYAR İMATULLAH, Diyabetli Erişkin Hastalarda Sağlık Okuryazarlığı: Ölçek Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Acibadem Universitesi Saglik Bilimleri Dergisi, 9(3), , 314-321. Doi: 10.31067/0.2018.31, (2018), (Alan Endeksleri)
 • Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 AĞRALI HATİCE, AKYAR İMATULLAH, Tip 2 diyabetli bireylerde sağlık okuryazarlığı düzeyine göre sağlık inanç modeline dayalı verilen eğitim ve danışmanlığın glisemik kontrol üzerine etkisi. 58. Ulusal Diyabet Metabolizma ve Beslenme Hastalıkları Kongresi/24.Ulusal Diyabet Hemşirelik Sempozyumu (2022). (Özet bildiri)
 • 2 AĞRALI HATİCE, ŞİMŞEK ÇETİNKAYA ŞAHİKA, Hemşirelerin Yaşadıkları Etik İkilemler. Multidisipliner Etik Kongresi (2012). (Özet bildiri)
 • Kitap
 • 1 AĞRALI HATİCE, ERSOY SIDDIKA, ŞAHİN GÜNFERAH, TURAN MUHAMMET CAN, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTELERİ İÇİN İÇ HASTALIKLARI SORU BANKASI (2023). Elya Yayıncılık, Bölüm, (ULUSAL)
 • 2 AĞRALI HATİCE, ERSOY SIDDIKA, TURAN MUHAMMET CAN, BAYRAK BETÜL, DEMİREL MUTLU, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTELERİ İÇİN İÇ HASTALIKLARI SORU BANKASI (2023). Elya Yayıncılık, Bölüm, (ULUSAL)
 • 3 AĞRALI HATİCE, ŞAHİN GÜNFERAH, TURAN MUHAMMET CAN, DEMİREL MUTLU, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTELERİ İÇİN İÇ HASTALIKLARI SORU BANKASI (2023). Elya Yayıncılık, Bölüm, (ULUSAL)
 • 4 AĞRALI HATİCE, ERSOY SIDDIKA, TURAN MUHAMMET CAN, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTELERİ İÇİN İÇ HASTALIKLARI SORU BANKASI (2023). Elya Yayıncılık, Bölüm, (ULUSAL)
 • 5 AĞRALI HATİCE, BAYRAK BETÜL, DEMİREL MUTLU, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTELERİ İÇİN İÇ HASTALIKLARI SORU BANKASI (2023). Elya Yayıncılık, Bölüm, (ULUSAL)
 • 6 AĞRALI HATİCE, ERSOY SIDDIKA, BAYRAK BETÜL, TURAN MUHAMMET CAN, DEMİREL MUTLU, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTELERİ İÇİN İÇ HASTALIKLARI SORU BANKASI (2023). Elya Yayıncılık, Bölüm, (ULUSAL)
 • 7 AĞRALI HATİCE, Solunumun Klinik Değerlendirilmesi(2022). Livre de Lyon, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 8 AĞRALI HATİCE, Artificial Intelligence Applications and Their Economic Effects on the Field of Health Care(2022). Efe Academy Publishing, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 9 AĞRALI HATİCE, AYDINLI AYŞE, SAĞLIK & BİLİM 2022: Hemşirelik -IV(2022). Efe Academy Publishing, Bölüm, (ULUSLARARASI)
VERDİĞİ DERSLER
Fizyoloji
İç Hastalıkları Hemşireliği
İlk ve Acil Yardım
İlk Yardım ve Acil Bakım
Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
Psikiyatri Hemşireliği
 
Bu İçeriği Paylaş!