Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Gül ŞEN YAMAN
Adı Soyadı Arş. Gör. Dr. Gül ŞEN YAMAN
Birimi Eğitim Fakültesi
Bölüm Yabancı Diller Eğitimi Bölümü
Ana Bilim Dalı Arap Dili Eğitimi Anabilim Dalı
Telefon 2462114604
E-Posta gulsen@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans GAZİ ÜNİVERSİTESİ - 15.9.2009
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 20.3.2013
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ 22.9.2016
İLGİ ALANLARI
Yabancı Dil Eğitimi, Arap Dili Eğitimi,
YAYINLAR
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Şen, G. (2013). İmilî Nasrullah ve Kısa Hikayeleri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.
 • Doktora Tezi
 • 1 ŞEN YAMAN, G., (2016), Anadolu İmam-Hatip Lisesi Öğrencilerinin Arapça Öz-Yeterliliklerine İlişkin Görüşleri: Isparta İli Örneği, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencilerinin Arapça Özyeterliklerine İlişkin Görüşleri Isparta İli Örneği 4470 D1 15
 • 2 Şen, G. İmîlî Nasrullah ve Kısa Hikâyeleri (SDÜ-BAP 3170-YL1-12)
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Türkiye'de Yabancı Dil Eğitimi Ulusal Kongresi (Gazi Üniversitesi- Kasım 2007)
 • Alanında uluslararası bilimsel nitelikli ödül
 • 1 ŞEN YAMAN, G. (2016), Yabancı Dil Olarak Arapça Öğretiminde ''WhatsApp'' Kullanımı, 5. Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Kongresi -En İyi Sözel Bildiri-, 13-15 Nisan 2016, Turkistan/KAZAKİSTAN
VERDİĞİ DERSLER
Yukarı çık