KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Gül ŞEN YAMAN
Birimi Eğitim Fakültesi
Bölüm Yabancı Diller Eğitimi Bölümü
Ana Bilim Dalı Arap Dili Eğitimi Anabilim Dalı
Telefon 2462114604
E-Posta E-Posta Adresini Göster
ORCID ID 0000-0003-0495-7814
Akademik Hesaplar
Google Scholar Hindex: 4
Alıntı Sayısı: 55
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans GAZİ ÜNİVERSİTESİ - 15.09.2009
GAZİ ÜNİVERSİTESİ ARAPÇA ÖĞRETMENLİĞİ 15.06.2009
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 20.03.2013
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ (YL) (TEZLİ) 20.03.2013
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ 22.09.2016
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ (DR) 22.09.2016
İDARİ GÖREVLER
Ünvan Görev Yeri Görev Tarihi
Anabilim Dalı Başkanı SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2019 - 2022
ÜNİVERSİTE DIŞI DENEYİMLER
Kurum Adı Görev Adı Görev Tarihi
Milli Eğitim :Bakanlığı Öğretmen 2009 - 2014
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
Yabancı Dil Eğitimi, Arap Dili Eğitimi,
YAYINLAR
 • Projelerde Yaptığı Görevler
 • 1 Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencilerinin Arapça Özyeterliklerine İlişkin Görüşleri Isparta İli Örneği 4470 D1 15, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, ŞEN YAMAN Gül, ÖZDEMİR Sevim, 01.10.2015 - 01.10.2016 (ULUSAL)
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ŞEN YAMAN Gül, Arapça yabancı dil öğretiminde yapay zekânın geleceği: ChatGPT örneği. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi , 1057-1070. Doi: 10.29000/rumelide.1285940, (2023), (TR DİZİN)
 • 2 ŞEN YAMAN GÜL, Arabic Teacher Candidates' Perceptions of the "Ideal Arabic Teacher". Education Quarterly Reviews, 5(1), , 385-394. Doi: 10.31014/aior.1993.05.01.449, (2022), (Alan Endeksleri)
 • 3 ŞEN YAMAN Gül, AN EXAMINATION OF THE STUDIES ON ARABIC LANGUAGE TEACHING (ALT): A BIBLIOMETRIC MAPPING ANALYSIS. International Online Journal of Education and Teaching (IOJET), 9(4), , 1727-1740. (2022), (Alan Endeksleri)
 • 4 ŞEN YAMAN Gül, Türkiye’de yabancı dil olarak Arapça öğretimi kitaplarında kültür aktarımı: Miftâhu’l-Arabiyye Arapça öğretim seti örneği. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi , 772-785. Doi: DOI: 10.29000/rumelide.1032531, (2021), (TR DİZİN)
 • 5 ŞEN YAMAN Gül, YABANCI DİL OLARAK ARAPÇA ÖĞRETİMİ ARAŞTIRMALARINDA EĞİLİMLER. Ekev Akademi Dergisi , 343-362. Doi: 10.17753/Ekev1564, (2020), (TR DİZİN)
 • 6 ŞEN YAMAN GÜL, YABANCI DİL OLARAK ARAPÇA ÖĞRETİMİ ARAŞTIRMALARINDA EĞİLİMLER. EKEV AKADEMİ DERGİSİ , 343-362. (2020), (TR DİZİN)
 • 7 ŞEN YAMAN GÜL, ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN YABANCI DİL OLARAK ARAPÇA ÖĞRENİMİNDE KELİME ÖĞRENME STRATEJİLERİNİ KULLANIMI. EKEV AKADEMİ DERGİSİ , 261-276. Doi: 10.17753/Ekev1112, (2019), (TR DİZİN)
 • 8 ŞEN YAMAN GÜL, İMÎLÎ NASRULLAH’IN HİKÂYELERİNDE KADIN TEMASIWOMEN THEME IN EMILY NASRALLAH’S STORIES. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(48), , 115-122. (2017), (EBSCO)
 • 9 ŞEN YAMAN GÜL, İMAM-HATİP ORTAOKULU ÖĞRENCİLERİNİN YABANCI DİL OLARAK ARAPÇAYA YÖNELİK METAFORİK ALGILARI. the Journal of Academic Social Sciences, 47(47), , 335-350. Doi: 10.16992/ASOS.12359, (2017), (Diğer)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 ŞEN YAMAN GÜL, Arapça Öğretmen Adaylarının Yabancı Dil Olarak Arapça Öğretiminde Teknoloji Kullanımına Yönelik Tutumları. 2023 FSMVÜ II. ULUSLARARASI ARAP DİLİ VE EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI KONGRESİ (2023). (Tam metin bildiri)
 • 2 ŞEN YAMAN GÜL, Filistinli Kadın Yazarlar Perspektifinden “Savaş ve Direniş” -Seher Halife- Örneği. 12 th International Congress on Language, Literature and Cultural Researches (2020). (Özet bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ŞEN YAMAN GÜL, Arapça Öğretiminde Uzaktan Eğitim Uygulamalarına Yönelik Akademisyen Görüşleri. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1), , 79-114. (2022), (TR DİZİN)
 • 2 ÖZDEMİR SEVİM, ŞEN YAMAN GÜL, Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencilerinin Arapça Öz-Yeterlik Algılarına İlişkin Görüşleri. SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi , 35-70. (2017), (Alan Endeksleri)
 • 3 ŞEN YAMAN Gül, Yabancı Dil Olarak Arapça Öğretiminde WhatsApp Kullanımı. International Journal of Contemporary Educational Studies (IntJCES), 2(1), , 37-47. (2016), (Diğer)
 • 4 Prof Dr Nevin Karabela, ŞEN YAMAN Gül, İmîlî Nasrullah ın Kısa Hikayeciliği. Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1(29), , 197-209. (2012), (Diğer)
 • Kitap
 • 1 ŞEN YAMAN Gül, ŞANVERDİ Halil İbrahim, EDUCATION & SCIENCE 2022-IV(2023). Efe Akademik Publishing, Bölüm, ISBN: (ULUSLARARASI)
 • 2 ŞEN YAMAN GÜL, EĞİTİM ALANINDA GÜNCEL BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR III(2023). iksad yayınevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 3 ŞEN YAMAN GÜL, Dil, Edebiyat ve Çeviri Çalışmaları 2(2023). Çizgi Kitabevi Yayınları, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 4 ÜN MERYEM, ŞEN YAMAN GÜL, Eğitim & Bilim 2023 - III(2023). Efe Akademi Yayınları, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 5 ŞEN YAMAN GÜL, ŞANVERDİ HALİL İBRAHİM, Eğitim Bilimleri Alanında Uluslararası Araştırmalar XXI(2023). Eğitim Yayınevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 6 ŞEN YAMAN Gül, Dil, Edebiyat ve Çeviri Çalışmaları(2022). Çizgi Kitabevi Yayınları, Bölüm, ISBN: (ULUSLARARASI)
 • 7 ŞEN YAMAN Gül, Bağmancı Emine, INGİLİZCE ARAPÇA TÜRKÇE EŞDİZİM A NEW APPROACH TO ENGLISH ARABIC COLLOCATIONS WITH TURKISH EQUIVALENTS(2010). FECR, Tümü, (ULUSAL)
VERDİĞİ DERSLER
Arap Edebiyatı II (Arapça)
Arapça Dil Becerilerinin Öğretimi I (Arapça)
Arapça Hazırlık
Arapça I
Arapça II
Arapça III
Arapça IV
Arapça Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları
Arapça Öğretim Programları
Arapça Öğretim Programları
Arapça V
Arapça-Türkçe Çeviri I (Arapça)
Dil Edinimi
Okuma Becerileri I
Okuma Becerileri II
Öğretmenlik Uygulaması
Yabancı Dil 1
Yabancı Dil 2
Yazma Becerileri I
Yazma Becerileri II
 
Bu İçeriği Paylaş!