KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Tuba YÜCEER KARDEŞ
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm Sosyal Hizmet Bölümü
Ana Bilim Dalı Sosyal Hizmet Anabilim Dalı
Telefon 2462110632
E-Posta tubayuceer@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ - 17.08.2009
Yüksek Lisans HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ - 28.08.2012
Doktora ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL HİZMET (DR) 31.12.2018
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Alanında, diğer tür kitaplarda bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Yüceer, T. (2014). Blok Uygulama II (Ünite 14). Erzurum: Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Sosyal Hizmet Bölümü Ders Kitabı Blok Uygulama I dersi. ISBN: 978-975-442-658-8, 2014-2015
 • Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 ATTITUDES OF SOCIAL WORK STUDENTS TOWARDS SYRIAN REFUGEES IN TURKEY.
 • 2 Arslan, E., YÜCEER KARDEŞ, T. (2016). “Cross-Border Lives in The Eyes of the Children: A Qualitative Study” 9 Chapter. Ed. Sirkeci, I., Eroglu, D., Cohen, J. H. (2016). Turkish Migration 2016 Selected Papers. Transnational Press London:UK
 • 3 DUYAN, V., YÜCEER KARDEŞ, T., GÖKER, M. (2016). “Attitudes of Tradesmen Towards Somali Asylum Seekers” Chapter 13. Ed. Sirkeci, I., Eroglu, D., Cohen, J. H. (2016). Turkish Migration 2016 Selected Papers. Transnational Press London:UK
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Kadın Mahkumların Sosyo-demografik Özelliklerine Göre Problem Çözme Becerisinin İncelenmesi Üzerine Bir Çalışma
 • 2 ÇİFCİ, E. G., YÜCEER KARDEŞ, T., YANARDAĞ, M. Z., AKGÜN, R. (2016). Türkiye’de Kurum Bakımı Deneyimi Olan Bireylerin İş ve Yaşam Doyumlarının İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma: Ankara İli Örneği. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, (37), 9-31.
 • 3 GÖKÇEARSLAN ÇİFCİ, E., GÖKER, M., YÜCEER KARDEŞ, T. (2016). Perceptions of Social Support and Future Expectations among Young Adult Syrian Immigrants. Journal of Sociology, 4(2), 92-97.
 • 4 ERBAY, E., GÖK, F. A., YÜCEER KARDEŞ, T. (2015). Aile Mahkemelerine Başvuran Ve Boşanma Sürecinde Olan Ailelerin Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1(1), 139-154.
 • 5 ÖZKAN, Y., AKGÜN, R., YANARDAĞ, M. Z., YÜCEER KARDEŞ, T. (2014). Sosyal Hizmet Bölümü Öğrencilerinin Bazı Değişkenlere Göre Kişilerarası Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 173(173), 197-214.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 YÜCEER KARDEŞ, T., ARSLAN ÖZDEMİR, E., ERYALÇIN, M., ÖZDEMİR OCAKLI, B. (2018). “Attitudes of Turkish Teachers towards Syrian Refugee Students”. TMC 2018. Transnational Press London:UK
 • 2 ÖZDEMİR OCAKLI, B., ARSLAN ÖZDEMİR, E., ERYALÇIN, M., YÜCEER KARDEŞ, T., AKGÜL GÖK, F., DUYAN, V. (2018). “Attitudes of Social Work Students towards Syrian Refugees.” TMC 2018. Transnational Press London:UK
 • 3 AKGÜN, R., YÜCEER KARDEŞ, T., GÖKÇEARSLAN ÇİFCİ, E. (2018). “Examining the Problem Solving Skills of Female Offenders.” International Symposium on Human and Social Sciences. Nobel: Ankara.
 • 4 ARSLAN, E., YÜCEER KARDEŞ, T. (2016). “Cross-Border Lives in The Eyes of the Children: A Qualitative Study”, TMC 2016. Transnational Press London:UK
 • 5 DUYAN, V., YÜCEER KARDEŞ, T., GÖKER, M. . (2016) “Attitudes of Tradesmen Towards Somalian Asylum Seekers”. TMC 2016. Transnational Press London:UK
 • 6 GÖKÇEARSLAN ÇİFCİ, E., GÖKER, M., YÜCEER KARDEŞ, T. (2015).” Future Expectations of Young Syrian Immigrants and Their Social Support Perceptions”, TMC 2015. Transnational Press London:UK
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Yüceer, T. (2012) Kurum Bakımı Deneyimi Olan Bireylerin Evlilik Uyumları. Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Hizmet Ana Bilim Dalı
 • Doktora Tezi
 • 1 Yüceer Kardeş, T. (2018) Çocukluk Çağında Kurum Bakımı Deneyimi Olan Bireylerin Bağlanma Stillerinin ve Aile İlişkilerinin İncelenmesi. Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Hizmet Ana Bilim Dalı.
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!