KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Nalan Damla YILMAZ USTA
Birimi Mimarlık Fakültesi
Bölüm Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü
Ana Bilim Dalı Şehircilik Anabilim Dalı
E-Posta E-Posta Adresini Göster
ORCID ID 0000-0001-5672- 3054
Akademik Hesaplar
Google Scholar Hindex: 5
Alıntı Sayısı: 114
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ PALEOANTROPOLOJİ 19.06.2003
Yüksek Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ PALEOANTROPOLOJİ (YL) (TEZLİ) 30.09.2005
Doktora ANKARA ÜNİVERSİTESİ PALEOANTROPOLOJİ (DR) 01.11.2012
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 KAYA SERDAR, SOLMAZ İLKER, ILICA AHMET TURAN, KARAÇALIOĞLU ALPER ÖZGÜR, YILMAZ USTA NALAN DAMLA, BAŞOĞLU OKŞAN, KILIÇ SELİM, İZCİ YUSUF, Bone loss of the ancient Mediterranean lumbar vertebrae Iasos VIth Century AD. MEDITERRANEAN ARCHAEOLOGY ARCHAEOMETRY, 12(2), , 1-13. (2012), (AHCI)
 • 2 Kaya Serdar, YILMAZ USTA Nalan Damla, Pusat Serhat, Kural Cahit, Kırık Alpaslan, İzci Yusuf, Double ForamenTransversarium Variation in Ancient Byzantine Cervical Vertebrae Preliminary report of an anthropological study. Turkish Neurosurgery, 21(4), , 534-538. Doi: 10.5137/1019-5149.JTN .4456-11.1, (2011), (SSCI)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 YILMAZ USTA NALAN DAMLA, New Findings On First Human Migrations: Paleolithic Age. 2. International Symposium "Global Migration Phenomenon" with Its Security, Economic, Social, Political and Cultural Dimensions (2022). (Tam metin bildiri)
 • 2 YILMAZ USTA Nalan Damla, Yılmaz Usta, N. D. (2021). TARİHÖNCESİ ANADOLU TOPLUMLARINDA BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ: KÖYLERDEN İLK KENT YERLEŞİMLERİNE, Word Children Conference-II, May 21-23, Turkish Republic of Northern Cyprus.. Word Children Conference-II (2021). (Tam metin bildiri)
 • 3 YILMAZ USTA NALAN DAMLA, Dorumburnu Nekropolü (Serik/Antalya) Kurtarma Kazısından Ele Geçirilen İnsan İskeletlerinin (MS 5.-6. yy) Antropolojik Analizi. 2nd International Ankara Conference on Scientific Research (2020). (Özet bildiri)
 • 4 YILMAZ USTA NALAN DAMLA, MAYDA SERDAR, KAYA TÜMEL TANJU, The First Record of Zygolophodon (Mammutidae-Mammalia) from the Late Miocene Sediments of Turkey. International Congress on New Trends in Science, Engineering and Technology (2020). (Tam metin bildiri)
 • 5 YILMAZ USTA NALAN DAMLA, Yılmaz Usta, N.D. (2018). “Bone Fracture Traces as a Paleopathology: The Sample of Kadıini Human Skeletals (The Chalcolithic Age-The Early Bronze Age)”, International Symposium on Human and Social Sciences 1,07-09 April 2018, Antalya /TURKEY.. International Symposium on Human and Social Sciences 1 (2018). (Özet bildiri)
 • 6 YILMAZ USTA NALAN DAMLA, Yılmaz Usta, N.D. (2018). “Trace Elemental Analysis On Terms Of Reconstraction Of The Life Of Ancient Populations”, International Symposium on Human and Social Sciences 1,07-09 April 2018, Antalya /TURKEY.. International Symposium on Human and Social Sciences 1 (2018). (Özet bildiri)
 • 7 YILMAZ USTA NALAN DAMLA, Bone Fractures On The Ancient People: An Sample From The Cemetery In The Church of Pisidia Antiokheia (Isparta / Yalvaç). Necropoleis Research Network Meeting 2 (2017). (Tam metin bildiri)
 • 8 YILMAZ USTA NALAN DAMLA, Tarih Öncesinde Anadolu Kadınlarının Sağlık Sorunları. V. Uluslararası Canik Sempozyumu ”Geçmişten Günümüze Şehir ve Kadın” (2016). (Tam metin bildiri)
 • 9 YILMAZ USTA NALAN DAMLA, Pisidia Antiokheia Isparta Yalvaç 2015 Kazı Sezonunda Çıkarılan İnsan İskeletlerinin Analizi. 38.Uluslararası Kazı Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu (2016). (Tam metin bildiri)
 • 10 YILMAZ USTA NALAN DAMLA, Dental Wear In The Population Of Iasos Byzantine Period. International Congress of Antropological Sciences (2015). (Tam metin bildiri)
 • 11 YILMAZ USTA NALAN DAMLA, YAKUT HİLAL, Traditional Belief and Practices That Determine the Sex Determine the Sex of the Baby before Pragnancy in Isparta Area. INTERNATIONAL CONGRESS OF ANTHROPOLOGICAL SCIENCES (2015). (Tam metin bildiri)
 • 12 YILMAZ USTA NALAN DAMLA, A Study On Environments And Feeding Habits of Ancient Anatolian Populations. INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENCES AND EDUCATION RESEARCH (2015). (Tam metin bildiri)
 • 13 YILMAZ USTA NALAN DAMLA, Some teeth and skeletons anomalies reflected social cultural life of archaic people. Internationa Conference on Social Sciences and Education Research (2015). (Özet bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 YILMAZ USTA NALAN DAMLA, Dorumburnu Nekropolü (Sillyon Territoryumu/Antalya) Kurtarma Kazısından Çıkan İnsan İskelet Kalıntıları. Antropoloji , 42-48. Doi: 10.33613724837, (2020), (TR DİZİN)
 • 2 YILMAZ USTA Nalan Damla, Mayda Serdar, Tümel Tanju, Yeni Buluntular Işığında Yalvaç (Isparta / Türkiye) Neojen Devir Omurgalı Fosil Yatakları. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2(47), , 79-96. Doi: 10.1111/j.1365-277X, (2019), (SSCI)
 • 3 YILMAZ USTA Nalan Damla, Başoğlu Okşan, Erdem Onur, Kural Cahit, İzci Yusuf, Iasos (Erken Bizans) ve Camihöyük (Helenistik-Roma) İskelet Toplulukları Üzerinde Karşılaştırmalı Element Analizi. Antropoloji , 7-14. Doi: 10.33613/antropolojidergisi.498957, (2019), (TR DİZİN)
 • 4 YILMAZ USTA NALAN DAMLA, Pisidia Antiokheia Aedilicus Kilisesi’nden Bebek ve Çocuk İskeletlerinde Saptanan Patolojilerin Antropolojik Açıdan Değerlendirilmesi. Antropoloji , 90-106. Doi: 10.33613/antropolojidergisi.550918, (2019), (TR DİZİN)
 • 5 YILMAZ USTA NALAN DAMLA, Kadıini Mağarası Geç Kalkolitik/Erken Tunç Çağı İskelet Topluluğunun Demografik Yapısı. Antropoloji , 65-78. Doi: 10.33613/antropolojidergisi.532002, (2019), (TR DİZİN)
 • 6 YILMAZ USTA NALAN DAMLA, YAKUT İPEKOĞLU HİLAL, Kadıini Mağarası (Alanya/Antalya) İnsanlarının Ölü Gömme Pratikleri Üzerine Antropolojik Bir Ön Değerlendirme. Cedrus , 41-58. Doi: 10.13113/CEDRUS.201902, (2019), (TR DİZİN)
 • 7 YILMAZ USTA NALAN DAMLA, YAKUT İPEKOĞLU HİLAL, SARP GÜLCAN, YAĞMURLU FUZULİ, Atalay Süleyman, Surveys on Continental Neogene of Isparta in 2017/ Isparta Karasal Neojeni 2017 Yılı Yüzey Araştırması. ANMED , 195-199. (2018), (Endekste taranmıyor)
 • 8 YILMAZ USTA Nalan Damla, ÖZHANLI Mehmet, Güngör Tuçe, Pisidia-Antiokheia (Isparta-Yalvaç) Bizans Dönemi kilise mezarlığından bir çoklu kemik kırığı örneği. Antropoloji Doi: 10.1501/antro_0000000338, (2017), (SSCI)
 • 9 YAKUT İPEKOĞLU Hilal, YILMAZ USTA Nalan Damla, ISPARTA VE ÇEVRESİNDE CİNSİYET BELİRLEMEDE KULLANILAN GELENEKSEL İNANMA VE UYGULAMALAR. The Journal of Academic Social Science Studies Doi: 10.9761/JASSS3210, (2016), (SSCI)
 • 10 YILMAZ USTA Nalan Damla, Antik İnsanın Sosyokültürel Yaşamını Yansıtan Bazı Diş ve İskelet Sistemi Anomalileri. International Journal of Social Sciences and Educational Research (2015), (SSCI)
 • 11 YILMAZ USTA NALAN DAMLA, İnsan İskeletlerinde Dental Yaş Tahmini Yöntemleri ve Bunların Adli Tıp ve Antropoloji Çalışmalarında Uygulanabilirliği. Akademik Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi, 13(4), , 72-95. (2014), (Diğer)
 • 12 YILMAZ USTA Nalan Damla, Iasos (Bizans Dönemi) Toplumunun Ağız ve Diş Sağlığı. Antropoloji Doi: 10.1501/antro_0000000032, (2013), (Endekste taranmıyor)
 • 13 KAYA SERDAR, KURAL CAHİT, YILMAZ USTA NALAN DAMLA, ILICA AHMET TURAN, İZCİ YUSUF, Erken Biazns Döneminde Kafa Travması İzleri. Gülhane Tıp Dergisi, 55(1), , 46-50. Doi: 10.5455/gulhane.35177, (2013), (TR DİZİN)
 • 14 YILMAZ USTA Nalan Damla, Batı Akdeniz Miyosen Dönem Giraffidae Buluntuları ve Anadolu için Önemi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(4), , 113-127. (2011), (Diğer)
 • Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 YILMAZ USTA NALAN DAMLA, İSKELET KALINTILARI VERİLERİ IŞIĞINDA İNSANLIK TARİHİNDEBULAŞICI HASTALIKLAR VE OLASI SALGINLAR. 2. Sağlık Hizmetleri Sempozyumu (2020). (Özet bildiri)
 • 2 YILMAZ USTA NALAN DAMLA, TARHAN ERHAN, YAVUZ ALPER YENER, MAYDA SERDAR, SARP GÜLCAN, YAKUT İPEKOĞLU HİLAL, Isparta Karasal Neojeni Yüzey Araştırması 2017 ve 2018. 41. Uluslararası Kazı Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu (2019). (Tam metin bildiri)
 • 3 YILMAZ USTA NALAN DAMLA, Yakın Çağ'da (Cumhuriyet Öncesi Dönem) Anadolu İnsanlarının Sağlık Sorunları ve Hastalıklara Karşı Alınan Önlemler. 100. Yılında Milli Mücadele’de Sağlık Hizmetleri Sempozyumu (2019). (Özet bildiri)
 • 4 YILMAZ USTA NALAN DAMLA, Isparta Karasal Neojeni Yüzey Araştırması 2017 Yılı Çalışmaları. 40. Uluslararası Kazı Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu (2018). (Özet bildiri)
 • 5 YILMAZ USTA NALAN DAMLA, Yılmaz Usta, N.D. (2018). ”Kadıini Mağarası İnsan İskeletleri: Travmaya Bağlı Oluşan Yaralanma İzleri”, 8. Ulusal Mağara Bilimi Sempozyumu, 29 Eylül-6 Ekim 2018, Antalya.. 8. Mağara Bilimi Sempozyumu (2018). (Özet bildiri)
 • 6 YILMAZ USTA NALAN DAMLA, Batı Akdeniz Miyosen Dönem Giraffidae Buluntuları ve Anadolu için Önemi. Batı Akdeniz Doğa Bilimleri Sempozyumu (2010). (Özet bildiri)
 • Kitap
 • 1 Pickford Martin, Tümel Tanju, Mayda Serdar, YILMAZ USTA Nalan Damla, A new look at Eurasian Neogene Pliohyracidae (Afrotheria, Hyracoidea) with descriptions of unpublished fossils from Turkey and a reassessment of the Montpellier hyracoid molar(2021). Verlag Dr. Friedrich Pfeil, Tümü, (ULUSLARARASI)
 • 2 YILMAZ USTA Nalan Damla, Tarih Öncesinden Günümüze Engellilik: Çok Disiplinli ve Karşılaştırmalı Bir Bakış(2021). Ege Yayınları, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 3 YILMAZ USTA Nalan Damla, YOL GÖSTEREN ŞEHİR YALVAÇ-KENT ARAŞTIRMALARI II(2021). Çizgi Kitabevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 4 YAKUT İPEKOĞLU Hilal, YILMAZ USTA Nalan Damla, ANADOLU'DA ETNOARKEOLOJİ ARAŞTIRMALARI(2021). Doruk Yayımcılık, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 5 Atalay Süleyman, SAÇI MEHMET ALİ, ÇELİK AHMET, YILMAZ USTA NALAN DAMLA, YÜZEY ARAŞTIRMALARI IŞIĞINDA SİLLYON VE ÇEVRESİ(2020). EGE YAYINLARI, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 6 YILMAZ USTA NALAN DAMLA, MAYDA SERDAR, Yalvaç Kent Araştırmaları(2020). Çizgi Kitabevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 7 YILMAZ USTA NALAN DAMLA, SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİBİLİMLER ALANINDAARAŞTIRMA VEDEĞERLENDİRMELER(2019). Gece Kitaplığı, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 8 YILMAZ USTA NALAN DAMLA, Sosyal Bilimler Araştırmaları II(2019). Akademisyen Kitabevi A.Ş., Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 9 YILMAZ USTA NALAN DAMLA, YAKUT İPEKOĞLU HİLAL, YAKUT YAVUZ, ÖZHANLI MEHMET, Academic Research in Social, Human and Administrative Sciences II(2018). Gece Kitaplığı, Bölüm, (ULUSLARARASI)
VERDİĞİ DERSLER
PLANLAMA VE TASARIMDA ERGONOMİ
Bilimsel Düşüncenin Evrimi
Ekolojik ve Çevresel Antropoloji
Ergonomi ve Tasarım
Ergonomi ve Tasarımı
Kent Antropolojisi
Kent ve Toplum Bilimleri
Kentsel Ergonomi
Kültür, Kimlik ve Mekan
Mekânsal Antropoloji
Planlama ve Tasarımda Ergonomi
Sosyal Antropoloji
 
Bu İçeriği Paylaş!