KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Fatih ÇINAR
Birimi Eğitim Fakültesi
Bölüm Temel Eğitim Bölümü
Ana Bilim Dalı Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı
Telefon 2462114539
E-Posta fatihcinar@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0002-0216-3714
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 06.07.2001
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 25.05.2005
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 22.05.2013
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Alanında özgün bilimsel kitap
 • 1 Öğretmenlerine ve Velilerine Göre Okul Öncesi Dönemde Din Eğitimi
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Çınar, Fatih, Koyutürk, Nazife, "Isparta Değerleriyle Buluşuyor" Değerler Eğitiminde İyi Örnek Denemesi, Değerler Eğitimi Sempozyumu “Sosyal ve Kurumsal Yönleriyle Değerler Eğitimi” Osmangazi Üniversitesi,26-28 Ekim 2011, Eskişehir.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 İlköğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Öğretim Programının Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma (Isparta Örneği)
 • Doktora Tezi
 • 1 İlköğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerinin Aktif Öğrenme Modeline Yaklaşımları (Isparta Örneği)
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 2012-1-PL1-COM13-28564 -2 - My Profession My Future-Mesleğim Geleceğimdir, Poland-Isparta- Comenious Regio-2012-2014
 • 2 2012-1-TR1-COM13-39467-1 Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü Living Values in Education-Krakow-Isparta- Comenious Regio-2012-2014
 • 3 2010-1-TR1-COM13-16591-1 - Cross Cultural Communication –Kültürüler Arası İletişim, European Union Comenious Regio Project- Turkey-Slovakia, 2010-2012.
 • 4 “Close The doors Expel The Violonce - Kapıları Kapat Şiddeti Kov” EYLEM 3.12 - EĞİTİM VE AĞ KURMA, Proje No: TR-31-124-2011-R4
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Young Steps, New Paths, EYLEM 4.3 - EĞİTİM VE AĞ KURMA, Proje no: TR-43-E11-2012-R1, Temmuz 2012.
 • 2 Hand in Hand Against Violence / Şiddete Karşı El Ele , EYLEM 3.12 - EĞİTİM VE AĞ KURMA, Proje no: TR-31-E10-2013-R1, Temmuz 2013.
 • 3 Realities and Horizons “Gerçekler ve Ufuklar” , EYLEM 3.12 - EĞİTİM VE AĞ KURMA, Proje No: TR 31 177 2010 R5 2010.
 • 4 SCREAM’ (Medya, Sanat ve Eğitim aracılığıyla Çocukların Haklarını Destekleme), Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesi Uluslararası Programı, İLO Uluslararası Çalışma Örgütü, 2003-2004.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Ben Bu Ülkenin Geleceğiyim”- Gençlik ve Spor Bakanlığı 2012 Gençlik Projeleri no:806-2012-2013
 • 2 Isparta Değerleriyle Buluşuyor” Isparta Milli Eğitim Müdürlüğü, 2011-2013
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Tübitak 4004-“Genç Arkeologlar Kültür ve Sanat Atölyesi (ArkeoGenç)” -2013/2014- Uzman
 • 2 "İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinde Aktif Öğrenme Modelinin Uygulanabilirliği" SDÜ BAP- Araştırmacı. Proje no: 2980 D-11
 • 3 VERGİ BİLİNCİ GELİŞTİRME PROJESİ: VERGİBİLİR, Gelir İdaresi Başkanlığı, 2011.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 Gençliğin Sorunları Çalıştayı, 23 Ocak 2013 Isparta Öğretmenevi
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 "Özel Eğitimde Din ve Değerler Eğitimi Çalıştayı" Isparta, 2015
 • 2 I. ULUSAL AİLE DANIŞMANLIĞI ÇALIŞTAYI, Süleyman Demirel Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkez, 15-16 Kasım 2012, Barida Oteli Isparta
 • 3 Elmalının Canları İrfan ve Sevgi Sempozyumu, 17-18 Mayıs 2008 Antalya.
 • Web ortamında yayınlanan ders notu
 • 1 http://materyaltasarim.weebly.com/
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 süleyman Demirel Üniversitesi İlhaiyat Fakültesi Dergisi
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
 • Uluslararası nitelikteki; bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi İlhaiyat Fakültesi Dergisi Dergi Yayın Kurulu
VERDİĞİ DERSLER
.Özel Eğitim
Aktif Öğrenme
Değerler Eğitimi
Din Eğitimi
Din Eğitimi ve Öğretiminde Program Geliştirme
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi
Dini Bilgiler Öğretimi
Dini Hitabet
HİTABET ve MESLEKİ UYGULAMA
Karşılaştırmalı Din Öğretimi
Karşılaştırmlı din eğitimi
Medya ve Din Öğretimi
Öğretim İlke ve Yöntemleri
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı
Özel Eğitim
Özel Öğretim Yöntemleri
Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırma Yöntemleri
Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri
Sosyal Kurumlarda Din Hizmeteri
Türkiye'de Öğretmen Yetiştirme
 
Bu İçeriği Paylaş!