KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Fatih ÇINAR
Birimi Eğitim Fakültesi
Bölüm Temel Eğitim Bölümü
Ana Bilim Dalı Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı
Telefon 2462114539
E-Posta E-Posta Adresini Göster
ORCID ID 0000-0002-0216-3714
Akademik Hesaplar
Google Scholar Hindex: 9
Alıntı Sayısı: 220
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 06.07.2001
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT 06.07.2001
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 25.05.2005
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ (YL) (TEZLİ) 25.05.2005
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 22.05.2013
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ (DR) 22.05.2013
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ÇİNAR FATİH, GÜNDÜZ MEVLÜT, A STUDY ON THE CORRELATION BETWEEN THE PERCEPTION OF CONSCIENCE AND THE MORAL COMPONENTS OF CONSCIENCE. Open Access Publishing Group, 10(1), , 139-159. Doi: 10.46827/ejes.v10i1.4631, (2023), (Alan Endeksleri)
 • 2 ÇİNAR FATİH, Din ve değer ilişkisi: israfa karşı farkındalık üzerine uygulamalı bir araştırma. Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Doi: hititilahiyat.443570, (2018), (Alan Endeksleri)
 • 3 ÇİNAR FATİH, Din Öğretiminde Öğretmen Yetiştirme Sorunu. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi (2016), (Alan Endeksleri)
 • 4 ÇİNAR FATİH, Din Öğretiminde Çoklu Zekâ Kuramı İlköğretim DKAB Dersi Öğretim Programının Kuram Açısından Analizi ve Uygulama Örnekleri. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ (2016), (Alan Endeksleri)
 • 5 ÇİNAR FATİH, İlköğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öğretim Amaçlı Teknolojiyi Kullanma ve Materyal Geliştirme Tutum ve Özgüvenleri Üzerine Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2(33), , 115-139. (2014), (Alan Endeksleri)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 ÇİNAR FATİH, Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğrenme Ortamlarında Eğitsel Oyun Kullanımı İle İlgili Yaklaşımları. 12. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi (UBCAK) (2023). (Tam metin bildiri)
 • 2 ÇİNAR FATİH, Karga Halit, KAVRAMSAL VE KURAMSAL BAĞLAMDA İRADE EĞİTİMİ. XII. ULUSLARARASI EĞİTİM YÖNETİMİ FORUMU (2021). (Tam metin bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ÇİNAR FATİH, Çınar Betül, Öğretmenlerin Görüşlerine Göre Uzaktan Eğitim Süreci. Korkut Ata Turkiyat Arastirmalari Dergisi Doi: 10.51531/korkutataturkiyat.1361426, (2023), (TR DİZİN)
 • 2 ÇİNAR FATİH, KÖÇER GÜLHAN, Ödül ve Ceza Olmadan Çocuk Disiplini Mümkün mü?. Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(2), , 410-429. Doi: 10.46790/erzisosbil.885803, (2021), (Diğer)
 • 3 ÇİNAR FATİH, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenlerinin Tükenmişlik ve İş Doyumu Düzeylerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal bilimler Dergisi, 2(22), , 238-282. (2015), (Diğer)
 • Kitap
 • 1 ÇİNAR FATİH, Eğitim Bilimlerinde Güncel Yaklaşımlar(2023). Duvar, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 2 ÇINAR Fatih, Erken Çocuklukta Dini-Ahlaki Gelişim ve Öğrenme (2023). Dem Yayınları- Ensar Neşriyat , Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 3 ÇİNAR FATİH, Karakter ve Değer Eğitimi(2022). Lisans, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 4 ÇİNAR FATİH, Karakter ve Değer Eğitimi(2019). Pegem Akademi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 5 ÇİNAR FATİH, Özel Eğitimde Din Eğitimi(2018). Grafiker, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 6 ÇİNAR FATİH, İLKOKULDA KULLANILAN STRATEJİ YÖNTEM VE TEKNİKLER(2015). PEGEM AKADEMİ, Bölüm, (ULUSAL)
 • 7 ÇINAR Fatih, Değerler Eğitimi(2015). Maya Akademi, Bölüm, ISBN: (ULUSAL)
 
Bu İçeriği Paylaş!