KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Hulusi ALP
Birimi Spor Bilimleri Fakültesi
Bölüm Beden Eğitimi ve Spor Bölümü
Ana Bilim Dalı Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
E-Posta E-Posta Adresini Göster
Google Scholar Hindex:
Alıntı Sayısı:
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ 06.06.2005
Yüksek Lisans CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETİMİ (YL) (TEZLİ) 21.08.2008
Doktora CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR (DR) 30.04.2014
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 KARATAY Gülşen, ALP HULUSİ, Intervation with Physical Activity and Dietary Adolescent Obese Individuals with A-typical Autism. Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 8(3), , 600-612. Doi: 10.25307/jssr.1280666, (2023), (Alan Endeksleri)
 • 2 YAZAR Didem, ALP HULUSİ, Intervention with physical activity and nutrition program adapted to individuals with autism with eating problems. Eurasian Journal of Sport Sciences and Education, 5(2), , 211-224. Doi: 10.47778/ejsse.1343093, (2023), (Alan Endeksleri)
 • 3 KORKMAZ YUNUS, ALP HULUSİ, ÇAMLIYER HÜSEYİN, Gözler Kapatılarak Yapılan Psikomotor Beceri Öğretiminin Niteliksel Öğrenmeye Etkileri. Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 7(1), , 211-224. Doi: 10.25307/jssr.1069430, (2022), (TR DİZİN)
 • 4 ALP HULUSİ, ÇİMEN ERKAN, The Effect of Brain-Based Adaptable Physical Activities on The Development of Balance Skills of Children with Autism. International Journal of Early Childhood Special Education, 14(5), Doi: 10.9756/INTJECSE/V14I5.86, (2022), (Alan Endeksleri)
 • 5 YÜCE Alper, ALP HULUSİ, Investigation of Fair Behavior Tendencies of Students Studying at the Faculty of Sports Sciences (Isparta and Mersin Province Example). International Journal of Sport Culture and Science, 10(2), , 22-35. Doi: 10.14486/IntJSCS.2022.657, (2022), (Diğer)
 • 6 SALAR Mehmet Şakir, ALP Hulusi, Investigation of Teachers' Attitudes Towards Sports (Aydin Province Example) . Indonesian Journal of Sport Management, 1(1), , 23-34. (2021), (Diğer)
 • 7 ALP HULUSİ, Examination of the students’ perception of “honor” towards women at a faculty of sports sciences (Isparta example). International Journal of Curriculum and Instruction, 13(2), , 1343-1354. (2021), (Journals Indexed in Eric)
 • 8 SALAR Mehmet Şakir, ALP HULUSİ, Ebeveyn Öğretmenlerin Beden Eğitimi ve Spor Dersine Yönelik Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi (Aydın İl Örneği). Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 23(2), , 17-33. (2021), (Diğer)
 • 9 BULDUK Okan, ALP HULUSİ, Spor Bilimleri Fakültesinde Okuyan Öğrencilerinin Araştırma Yapmaya Yönelik Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi. Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi, 7(1), , 270-282. (2021), (Diğer)
 • 10 KAYA SAYLAM DİYAR, ALP HULUSİ, Okçuluk Müsabakalarına Katılan Sporcuların Anlık ve Sürekli Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi. Sportif bakış, 8(3), , 439-452. Doi: 10.33468/sbsebd.260, (2021), (Diğer)
 • 11 ALP HULUSİ, Examining the success motivation of the wrestlers in the Turkish national team. International Journal of Curriculum and Instruction, 12(2), , 388-399. (2020), (Journals Indexed in Eric)
 • 12 ALP HULUSİ, AKIN SİNAN, The Effect of Adapted Basketball Exercises on the Development of Non-Oral Communication Skills of Autistic Children. Journal of Education and Training Studies, 7(10), , 123-130. (2019), (Journals Indexed in Eric)
 • 13 AKIN SİNAN, ALP HULUSİ, Effect of Adapted Game-Aided Physical Education Program on theMotor Skills of Children with Autism Spectrum Disorders: LongitudinalCase Study. Journal of Curriculum and Teaching, 8(3), , 63-72. Doi: 10.5430/jct.v8n3p63, (2019), (Journals Indexed in Eric)
 • 14 ALP HULUSİ, The Effects of Recreational and Sportive Activities on the Quality of Life of Mothers with Autistic Children’s. Journal of Education and Training Studies, 7(8), , 79-92. (2019), (Journals Indexed in Eric)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 AĞKUŞ Recep, ALP HULUSİ, Fiziksel Beceri Oyunlarının Lise Öğrencilerinde Oyun Farkındalığı ile Karar Verme Becerileri Arasındaki İlişki. Balkan Zirvesi 9. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (2023). (Tam metin bildiri)
 • 2 DAĞ Nebi, ALP HULUSİ, Leisure Time Management Skills Of Professional Volleyball Players. Karadeniz 13th International Conference on Social Sciences (2023). (Tam metin bildiri)
 • 3 BOZGÜNEY Reha, ALP HULUSİ, Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Oyun Tercihleri ve Ebeveyn Serbest Zaman Tatmin Düzeylerinin İncelenmesi. 8th International Conference On Social Sciences (2023). (Tam metin bildiri)
 • 4 YÜCE Alper, ALP HULUSİ, Spor Bilimleri Fakültesinde Okuyan Öğrencilerin Atatürk İlkeleri ve İnkılapları Tarihi Dersine Karşı Tutumları. 8th International Conference On Social Sciences (2023). (Tam metin bildiri)
 • 5 ARISOY Abdullah, ALP HULUSİ, Investıgatıon Of The Faculty Of Sports Scıences Students' Thınkıng And Behavıors Related To Stress And Anger Perceıved Durıng The Exam Perıod. 3rd International Black Sea Modern Scientific Research Congress (2023). (Tam metin bildiri)
 • 6 AKKAYA Büşra, ALP HULUSİ, Investigation Of Social Problem Solving Skills Of Students In Faculty Of Sports Sciences. 3rd International Black Sea Modern Scientific Research Congress (2023). (Tam metin bildiri)
 • 7 ALP HULUSİ, Tonbul Muhammed Talha, Elit Basketbolcuların Bireysel-Sosyal Sorumluluk Düzeylerinin İncelenmesi. 4. Uluslararası Anadolu Bilimsel Araştırmalar Kongresi (2023). (Tam metin bildiri)
 • 8 ALP HULUSİ, HASTÜRK Gülşah, FARKLI DEĞIŞKENLER AÇISINDAN SPORCU-ANTRENÖR ARASINDAKI İLIŞKISININ İNCELENMESI. INTERNATIONAL ANKARA CONGRESS ON SCIENTIFIC RESEARCH VI (2022). (Tam metin bildiri)
 • 9 EBREM Nihat, ALP HULUSİ, Spor Bilimleri Fakültesinde Okuyan Öğrencilerin Kişiler Arası Bağımlılık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. MIDDLE EAST INTERNATIONAL CONFERENCE ON CONTEMPORARY SCIENTIFIC STUDIES-VII (2022). (Tam metin bildiri)
 • 10 ALP HULUSİ, Spor Bilimleri Fakültesinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Yaşam Becerilerin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. 4.ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR VE İNOVASYON KONGRESİ ​ (2022). (Tam metin bildiri)
 • 11 ALP HULUSİ, Halk Oyunları Oynayan Üniversite Öğrencilerinin Sürekli Kaygı Düzeyleri ile Sosyal Bütünleşme Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. International Conference on Social Sciences and Humanities (IBU-ICSSH21) (2021). (Özet bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ERGÜL Furkan, ALP HULUSİ, Sedanterlerde Kinezyofobinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. Ulusal Spor Bilimleri Dergisi, 5(1), , 51-63. (2021), (Diğer)
 • 2 ALP HULUSİ, Katılım Stili İle İşlenen Beden Eğitimi ve Spor Derslerinin Öğrencilerin Sürekli Kaygı Düzeyine Etkisinin İncelenmesi. Ulusal Spor Bilimleri Dergisi, 2(2), , 113-120. (2018), (Diğer)
 • 3 ALP HULUSİ, ERGÜL Osman Kürşat, Şiddet Eğilimli Ergenlerin Saldırgan Davranışlarına Fiziksel Aktivite ve Sportif Oyunların Etkisi.. Akademik Bakış Dergisi , 1-11. (2018), (Diğer)
 • 4 Ergül Osman Kürşat, ALP HULUSİ, ÇAMLIYER HATİCE, Ders Dışı Etkinlikler Kapsamında Uygulanan Fiziksel Aktivite Programının İlköğretim Öğrencilerinin Yaşam Kalitesi Üzerindeki Etkileri. Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 3(2), , 208-222. (2018), (Diğer)
 • 5 ALP HULUSİ, ÇAMLIYER HÜSEYİN, Hareket Eğitimi ve Fiziksel Aktivite Programı Verilen Davranış Problemli Otistik Çocukların Bir Yıl Sonraki Süreçlerinin İzlenmesi.. Akademik Bakış Dergisi , 1-13. (2017), (Diğer)
 • 6 ALP HULUSİ, ASLAN SİNAN TARKAN, İşitme Engelli Çocukların Yaşam Kalitelerine Fiziksel Aktivite ve Rekreatif Etkinliklerin Etkisi. Journal of Academic Social Science, 5(44), , 205-217. (2017), (Diğer)
 • 7 ALP HULUSİ, ÇAMLIYER HÜSEYİN, Otistik çocuklarda görülen davranış problemlerinin düzeltilmesiyle hareket eğitimi ve fiziksel aktivitelerin ilişkisi.. Journal of Research in Education and Teaching, (2016), (Diğer)
 • 8 ADA ELİF NİLAY, KARABEKMEZ Serhat, ALP HULUSİ, PEHLEVAN Zekai, The Examining The Sense of Belonging Relating to Their Department of Physical Education Teacher Candidates According to Different Variables. Turkiye Klinikleri Journal of Sports Sciences, 8(2), , 57-65. Doi: 10.5336/sportsci.2015-48620, (2016), (Diğer)
 • 9 ALP HULUSİ, İşbirliki Öğrenme Yöntemi ve Oyun Etkinliklerinin Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Sosyal Kaygı Düzeylerine Etkisi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching, 5(1), , 309-322. (2016), (Diğer)
 • 10 ALP HULUSİ, Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Saldırgan Davranışları ve Sosyalleşme Süreçlerine Akran Eğitimi ve Oyun Etkinliklerinin Etkisi. International Journal of Social Sciences and Education Research, 2(2), , 788-813. (2016), (Diğer)
 • 11 ALP HULUSİ, SÜNGÜ BÜŞRA, Üniversite Öğrencilerinin Spora Karşı Tutumlarına Beden Eğitimi ve Spor Dersinin Etkisi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi , 129-136. (2016), (Diğer)
 • 12 ALP HULUSİ, ERGÜL Osman Kürşat, ADA ELİF NİLAY, ÇAMLIYER HÜSEYİN, Yetiştirme Yurtlarında Kalan Sosyal Uyum ve Davranış Problemi Olan Ergen Kızların Uyum Problemlerinin Azaltılmasında Takım Sporlarından Futbolun Etkisi. Spormetre Dergisi, 13(2), , 113-120. Doi: 10.1501/Sporm_0000000275, (2015), (TR DİZİN)
 • 13 ERGÜL OSMAN KÜRŞAT, ALP HULUSİ, ÇAMLIYER HATİCE, Determination of the ınterest and participation level for the outh of university sports recreation activities.. Journal of Tourism Theory and Research, 1(2), , 104-115. (2015), (Diğer)
 • 14 ALP HULUSİ, ÇAMLIYER HÜSEYİN, Kaynaştırılmış Ders Dışı Hareket Eğitimi ve Oyun Etkinli-ğine Katılmış Sosyal Uyum Bozukluğu Olan Çocukların İki Yıl Sonraki Sosyal Uyum Süreçlerinin İzlenmesi. International Journal of Social Sciences and Education Research, 1(1), , 109-120. (2015), (Diğer)
 • 15 ALP HULUSİ, ERGÜL Osman Kürşat, Yetiştirme Yurtlarında Kalan Sosyal Uyum Problemi Olan Erkek Çocukların Uyum Problemlerinin Düzeltilmesinde Takım Sporlarından Futbolun Etkisi. Journal of Human Sciences, 12(2), , 1522-1535. Doi: 10.14687/ijhs.v12i2.3457, (2015), (Diğer)
 • Kitap
 • 1 SAVRAN SEDEF, GÜZEL GÜRBÜZ PINAR, ALP HULUSİ, Rekreasyon ve Disipliner Yaklaşımlar 2(2023). Serüven, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 2 ALP HULUSİ, YÜCE Esra, Spor Bilimlerinde Multidisipliner Araştırmalar(2023). Efe Akademik Yayıncılık, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 3 ALP HULUSİ, GÜLBUDAK Nazlı, Spor Bilimlerinde Multidisipliner Araştırmalar(2023). Efe Akademik Yayıncılık, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 4 DEMİR Ahmet, ALP HULUSİ, Küreselleşen Dünyada Spor Bilimleri II(2023). Duvar Yayınları, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 5 ÇİMEN MURAT, ALP HULUSİ, Eğitimin Temellerine Bakış: Eğitim Programı(2023). Efe Akademik Yayıncılık, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 6 AVCI ALİ, ALP HULUSİ, IŞILDAK KENAN, Haltercilerin Performansına Kombine Antrenmanların Etkisi(2023). Lambert Academic Publishing, Tümü, (ULUSLARARASI)
 • 7 ÇİMEN ERKAN, ALP HULUSİ, Sporda güncel konulara farklı bakış I(2023). BİDGE Yayınları, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 8 ÖZTÜRK ONUR, ALP HULUSİ, Gençlerde Sosyal Fiziksel Kaygı ve Egzersiz Yapma Durumları(2022). Lambert, Tümü, (ULUSLARARASI)
 • 9 ALP HULUSİ, SAYI Aziz, Spor Bilimleri Alanındaki Gelişmeler(2022). Duvar Yayınları, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 10 ALP HULUSİ, BELEN İrem, Spor Bilimleri Alanındaki Gelişmeler(2022). Duvar Yayınları, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 11 ALP HULUSİ, Rekreasyon ve Disipliner Yaklaşımlar(2022). Serüven Yayınevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 12 ALP HULUSİ, YILDIRIM Süleyman, Kuşakların Gözünden Oyun ve Spor: Fenomonolojik Bir Bakış(2021). Eğiten Kitap, Tümü, (ULUSLARARASI)
 • 13 ALP HULUSİ, Özel Gereksinimli Çocuğu Olan Anne - Baba El Kitabı Serisi(2021). Eğiten Kitap, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 14 ALP HULUSİ, Aileler İçin Otizm Rehberi(2021). Say, Bölüm, (ULUSAL)
 • 15 ALP HULUSİ, Otistik Çocuklar İçin Hareket Eğitimi ve Oyunun Önemi(2019). LAMBERT, Tümü, (ULUSLARARASI)
 • 16 ALP HULUSİ, Spor Bilimleri Alanında Yeni Ufuklar(2019). Gece Publishing, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • Editörlük
 • 1 Ulusal Spor Bilimleri Dergisi (USBD), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, 01.05.2018 - Devam Ediyor (ULUSAL)
VERDİĞİ DERSLER
Beden Eğitimi – Spor Öğrenme Öğretim Yaklaşımları
Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Eğitimde Proje Hazırlama
Eğitsel Oyunlar
İlkokul ve Ortaokul Beden Eğitimi Dersi Öğretim Programının İncelenmesi
Öğretmenlik Uygulaması I
Özel Eğitim ve Kaynaştırma
Spor Bilimlerinde Araştırma Metodları ve İstatistik l
Spor Bilimlerinde İstatistik
Topluma Hizmet Uygulamaları
 
Bu İçeriği Paylaş!