KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Hulusi ALP
Birimi Spor Bilimleri Fakültesi
E-Posta hulusialp@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ 06.06.2005
Yüksek Lisans MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ - 21.08.2008
Doktora MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ 30.04.2014
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Alanında özgün bilimsel kitap
 • 1 Otistik Çocuklar İçin Hareket Eğitimi ve Oyunun Önemi
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Lise Okul Takımlarındaki Sporcuların Kaygı Durumlarının İncelenmesi (Malatya İli Örneği)
 • 2 Otistik Çocukların Yaşam Kalitelerine Doğa Eğitimi ve Rekreatif Etkinliklerin Etkisi
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Alp, H., (2008). "Sosyal uyum bozukluğu gösteren çocukların uyumsal davranışlarına kaynaştırılmış ders dışı hareket eğitimi ve oyun etkinliklerinin etkisi", Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi Öğretmenliği Anabilim Dalı, Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Bilim Dalı, Manisa.
 • Doktora Tezi
 • 1 Alp, H., (2014). "Otistik Çocuklarda Görülen Davranış Problemlerinin Düzeltilmesiyle Hareket Eğitimi ve Fiziksel Aktivitelerin İlişkisi", Celal Bayar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi Öğretmenliği Anabilim Dalı, Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dalı, Manisa.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Gizemli Çocuklar Doğada 2
 • 2 Gizemli Çocuklar Doğada (TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi Projesi)
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Isparta 2. Bilim Şenliği
 • 2 Bizler de GELECEĞİZ. (EDES Projesi, Proje No: 2015-VLK32-011) / ISPARTA
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 International Conference onSocial Sciences and Education Research 29-31October 2015, Antalya-TURKEY (Oturum Başkanlığı)
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Alp, H., Uyum Sorunu Olan Çocuklar" Aydın-Köşk Milli Eğitim Müdürlüğü, 2013
 • Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde editörlük
 • 1 USBD-JSSR
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 The Journal of Academic Social Science
 • 2 Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi
 • 3 International Journal of Social Sciences and Education Research
VERDİĞİ DERSLER
Basketbol
Beden Eğitimi ve Spor Öğretim Programları
Eğitim Sosyolojisi
Öğrenme Güçlüğü
Spor Bilimlerinde Araştırma Metodları ve İstatistik ll
Spor Sakatlıklarından Korunma ve İlk Yardım
 
Bu İçeriği Paylaş!