KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Doğan DEMİRCİ
Telefon 2462114180
E-Posta E-Posta Adresini Göster
Kişisel Web Sayfası http://w3.sdu.edu.tr/Personel.aspx?sicilno=06093
ORCID ID 0000-0002-9402-1827
Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ARKEOLOJİ-SANAT TARİHİ 25.12.1984
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İSLAM TARİHİ VE SANATLARI 13.07.2006
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İSLAM TARİHİ VE SANATLARI (YL) (TEZLİ) 13.07.2006
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İSLAM TARİHİ VE SANATLARI 14.05.2010
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İSLAM TARİHİ VE SANATLARI (DR) 14.05.2009
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
Türk Sivil Mimarisi; Konutlar, Su Yapıları, Ticaret Yapıları
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 DEMİRCİ Doğan, Isparta’nın Eğirdir İlçesi Barla Köyü’nde Bulunan Çaşnigir Hamamı Üzerine Bir Değerlendirme. 8gen-ART, 1(2), , 32-55. Doi: 10.53463/8genart.202221, (2022), (SSCI)
 • 2 DEMİRCİ Doğan, Geç Osmanlı Dönemine Ait Üç Farklı Konut Örneği: Mimari ve Süsleme Özellikleri. Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(1), , 87-112. Doi: 10.30692/sisad.868063, (2021), (EBSCO)
 • 3 DEMİRCİ Doğan, Derici Dilare, Malatya'da Çeşme Mimarisi. SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(54), , 270-298. (2021), (TR DİZİN)
 • 4 DEMİRCİ DOĞAN, ISPARTA İL MERKEZİ YAKININDA BİLİNMEYEN BİR SARNICIN İNCELENMESİ. Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4(3), , 469-491. Doi: 0.30692/sisad.753018, (2020), (EBSCO)
 • 5 DEMİRCİ Doğan, BİLGİN ALİ RIZA, Keçiborlu Senir’xxde Bulunan Osmanlı Dönemine Ait Üç Sarnıç. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(50), , 216-232. (2020), (TR DİZİN)
 • 6 DEMİRCİ DOĞAN, Isparta-Eğirdir-Atabey Kervanyolu Üzerindeki Menzil Çeşmesi Üzerine Bir İnceleme. Journal of Universal History Studies, 3(2), , 148-167. Doi: 10.38000, (2020), (Index Islamicus)
 • 7 DEMİRCİ DOĞAN, Aksu Zindan Mağarası Bazilikal Planlı ve Trikonkhos Apsisli Manastır Kilisesi Üzerine Bir Değerlendirme. SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(39), , 183-214. (2016), (EBSCO)
 • 8 DEMİRCİ DOĞAN, Isparta İlçelerindeki Geleneksel Konut Mimarisi. SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(35), , 217-246. (2015), (Alan Endeksleri)
 • 9 DEMİRCİ DOĞAN, MUSTAFA AKASLAN, ÖZGÜR PERÇİN, GUY LABARRE, L eglise Paleochretienne De Bindeos Pisidie. Anatolia Antique, 1(23), , 151-178. (2015), (Alan Endeksleri)
 • 10 DEMİRCİ DOĞAN, Isparta Gönen deki Eski Hamam Üzerine Bir Değerlendirme. Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi, 2(3), , 42-65. Doi: 10.17822, (2015), (Alan Endeksleri)
 • 11 DEMİRCİ Doğan, Demirci Doğan, ANTALYA KALEİÇİ HANIMAĞA KONAĞI KALEMİŞİ SÜSLEMELERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME. Turkish Studies, 9(10), , 503-530. (2014), (Alan Endeksleri)
 • 12 DEMİRCİ Doğan, Isparta da Bulunan Beş Karamanlıca Kitabenin İncelenmesi. SDÜ, Sosyal Bilimler Dergisi, 1(32), , 155-176. Doi: 1300-9435, (2014), (Alan Endeksleri)
 • 13 DEMİRCİ Doğan, Isparta’daki Kervan Yolları Üzerine Bazı Düşünceler. Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, 3(3), , 98-123. Doi: 10.7596, (2014), (EBSCO)
 • 14 DEMİRCİ Doğan, Geleneksel Isparta evlerinde Giriş Düzenlemeleri. SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(20), , 187-202. (2009), (Alan Endeksleri)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 DEMİRCİ DOĞAN, Batı Anadolu Sarnıç Yapıları Arasında Yer Alan Isparta Sarnıçlarının Mimarisi Üzerine Bir Değerlendirme. 25. Uluslararası Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu (2021). (Özet bildiri)
 • 2 DEMİRCİ Doğan, Isparta-Barla Çaşnigir Hamamı Üzerine Bazı Düşünceler. Uluslararası Orta Anadolu ve Akdeniz Beylikleri Tarihi, Kültürü ve Medeniyeti Sempozyumu-V (2018). (Tam metin bildiri)
 • 3 DEMİRCİ DOĞAN, Isparta Merkezindeki Bağdadi Duvarlı Bir Mescit Örneği Muhiddin Mescidi. Uluslararası XVIII. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu (2014). (Tam metin bildiri)
 • 4 DEMİRCİ Doğan, Isparta daki Gayrimüslim Konut Mimarisi. Uluslararası Katılımlı XV. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu (2011). (Tam metin bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 DEMİRCİ DOĞAN, ÇELİK MESUT, Burdur Müzesi’xxnde Yer Alan Düz Dokuma Yaygılar. SDÜ art-e Sanat Dergisi, 13(25), , 362-394. Doi: 10.21602, (2020), (TR DİZİN)
 • 2 Akaslan Mustafa, DEMİRCİ Doğan, Isparta nın Bilinen En Eski Tarihli Yılankırkan Çeşmesi nde Yapılan Çalışmaların Değerlendirilmesi. Vakıflar Dergisi, 1(39), , 63-74. (2013), (Alan Endeksleri)
 • 3 DEMİRCİ Doğan, Eğirdir Mevlevihanesi Kazısı. İstem Dergisi, 1(20), , 179-196. (2012), (Alan Endeksleri)
 • 4 DEMİRCİ Doğan, Demirci Mehmet Efe ve Isparta nın İğdecik Köyü ndeki Karargâh Konağı. SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1(22), , 125-144. (2009), (Alan Endeksleri)
 • Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 Mustafa Akaslan, DEMİRCİ Doğan, Özgür Perçin, Isparta Merkez Sülübey Mahallesi Yılankıran Çeşmesi Temizlik Kazısı. 22. Müze Çalışmaları ve Kurtarma Kazıları Sempozyumu (2014). (Tam metin bildiri)
 • 2 Akaslan Mustafa, DEMİRCİ DOĞAN, Perçin Özgür, Büyükgökçeli Kasabası Kaleburun Mevkii Bazilikal Planlı Kilise Kurtarma kazısı. 22. Müze Çalışmaları ve Kurtarma Kazıları Sempozyumu (2013). (Tam metin bildiri)
 • 3 Akaslan Mustafa, DEMİRCİ Doğan, Yılankıran Çeşmesi. I. Ulusal Pisidia Araştırmaları Sempozyumu Doi: 978-9944-452-74-8, (2012). (Tam metin bildiri)
 • 4 Musatafa Akaslan, DEMİRCİ Doğan, Özgür Perçin, Büyükgökçeli Kasabası Kaleburnu Mevkii Bazilikal Planlı Kilise Kurtarma Kazısı 2012. I. Ulusal Pisidia Araştırmaları Sempozyumu (2012). (Tam metin bildiri)
 • Kitap
 • 1 DEMİRCİ Doğan, Isparta'da Konut ve Yaşam, Tarihi, Mimarisi, Sosyo-Kültürel Özellikleriyle Isparta(2022). Süleyman Demirel Üniversitesi, Bölüm, (ULUSAL)
 • 2 DEMİRCİ Doğan, BATI ANADOLU’DAKİ SARNIÇ YAPILARI İÇERİSİNDE YER ALAN ISPARTA SARNIÇLARININ MİMARİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME, 25. Uluslararası Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları(2022). NEU Presss, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 3 ATASEVEN OLCAY, BİLGİN ALİ RIZA, DEMİRCİ DOĞAN, ÇEVİK NİHAL, FIRAT MURAT, HÜRMÜZLÜ KORTHOLT BİLGE, KAŞKA GÜLCAN, KAŞKA MEHMET, KÖKER HÜSEYİN, KÖKER İLKAY ATAV, MÖREL AHMET, ÖZCAN FİKRET, SÖNMEZ BURAK, YAYAN ESER, TÜTÜNSATAR HATİCE EVRİM, Antik Dönemden Günümüze Isparta’nın Kültürel Mirası(2019). Süleyman Demirel Üniversitesi, Tümü, (ULUSAL)
 • 4 DEMİRCİ DOĞAN, Ertokuş Kervansarayı(2018). Adım Matbaacılık, Tümü, (ULUSAL)
 • 5 DEMİRCİ Doğan, Isparta Evleri(2018). Süleyman Demirel Üniversitesi Yayınları, Tümü, (ULUSAL)
 • 6 Jale Dedeoğlu, Musatafa Akaslan, İlhan Güceren, Nezahat İşci, Behçet Süzen, DEMİRCİ Doğan, Isparta Müzesi(2014). Kültür ve Turizm Bakanlığı Dösimm Basımevi Ankara, Tümü, (ULUSAL)
 • 7 DEMİRCİ Doğan, Anadolu Selçuklu Dönemi Kervansarayları(2014). Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara, Bölüm, (ULUSAL)
 • 8 DEMİRCİ Doğan, Isparta Evleri(2011). İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları, Tümü, (ULUSAL)
 • 9 Abdullah Kılıç, Osman Çot, Ozan Özdemir, Zehra Tekin, Mustafa Akaslan, DEMİRCİ Doğan, İlhan Güceren, Özgür Perçin, Nezahat İşçi, Seher Hoşgör, Şerife Işık, Özgür Çomak, Burcu Çelimli, Murat Ak, Nurdan Sancar, Isparta İl Kültür Envanteri I(2010). Bahçıvanlar Matbaası, Konya, Tümü, (ULUSAL)
 • 10 KILIÇ Abdullah, ÇOT Osman, ÖZDEMİR Müfid Ozan, TEKİN Zehra, YALVAÇ Tuba, AKASLAN Mustafa, DEMİRCİ DOĞAN, GÜCEREN İlhan, PERÇİN Özgür, İŞÇİ Nezahat, HOŞGÖR Seher, IŞIK Şerife, ÇOMAK Özgür, ÇELİMLİ Burcu, AK Murat, SANCAR Nurdan, Isparta Kültür Envanteri II(2010). Fersa Matbaacılık Ltd. Ankara, Tümü, (ULUSAL)
 • Yönetilen Tez
 • 1 Birol Onur, Toplumsal Duyarlılık Oluşturmada Belgesel Film: Kurak, Belgesel, 12.08.2022. Sanatta Yeterlik
 • 2 Tokat Cuma, Isparta Düz Dokumalarında Görülen Bazı Geometrik Yanışların Giyilebilir Sanata Uygulanabilirliği, Isparta Düz Dokumalarında Görülen Bazı Geometrik Yanışların Giyilebilir Sanata Uygulanabilirliği, 20.12.2019. Yüksek Lisans
 • 3 Çelik Mesut, Burdur Müzesi'nde Yer Alan Düz Dokuma Yaygılar, Burdur Müzesi'nde Yer Alan Düz Dokuma Yaygılar, 31.10.2019. Yüksek Lisans
 • 4 Göven Seçil, Söke'deki 19. Yüzyıldan Kalma Gayrimüslim Konutlarının Plan Tipleri Açısından Değerlendirilmesi; Kemal Paşa Örneği, Söke'deki 19. Yüzyıldan Kalma Gayrimüslim Konutlarının Plan Tipleri Açısından Değerlendirilmesi; Kemal Paşa Örneği, 24.10.2019. Yüksek Lisans
 • 5 Çimen Musatafa Hakan, Isparta'da Geç Dönem Hristiyan Kiliseleri, Isparta'da bulunan geç dönemde (Osmanlı) inşa edilmiş Hristiyan kiliselerinin mimarisi incelenmiştir., 08.06.2017. Yüksek Lisans
 • 6 Derici Dilare, Malatya Çeşmeleri, Malatya Çeşmelerinin mimari açıdan incelenmesi, 12.04.2017. Yüksek Lisans
VERDİĞİ DERSLER
Anadolu Dışı Eskiçağ Uygarlıkları Sanat ve Mimarisi
Anadolu Selçuklu Dönemi Ticaret Yolları ve Yapıları
Anadolu Selçuklu El Sanatları ve Süsleme
Batılılaşma Dönemi Türk Sanatı ve Mimarisi
Bitirme Ödevi I
Bitirme Ödevi II
Bölge Sanat Tarihi Araştırmaları-Isparta
Cumhuriyet Dönemi Türk Mimari Eserleri
Doktora Tez İzleme Komitesi (T.İ.K.)
Eğitim Yapıları
Eğitim Yapılarının Gelişimi
Erken Dönem Türk Mimarisi
Geleneksel Türk El Sanatlarının Gelişimi
İslam Öncesi Türk Sanatı
Klasik Dönem osmanlı Mimarisine Giriş
Kültür Varlıkları Koruma ve Fikri Mülkiyet Hakları
Mimaride Üslup Sorunu
Müzecilik ve Koruma
Ortaçağ Arkeolojisi ve Kazı Teknikleri
Sanat Tarihi
Sanat Tarihinde Bölge Araştırmaları
Sanat Tarihine Giriş
Sanat ve Estetik
Sivil Mimarinin Oluşumu ve Gelişimi
Tarihi Çevre ve Koruma
Teknik Resim
Tez
Türk Konut Mimari ve Süslemesi
Türk Kültür Coğrafyası
Türk Mitolojisi
Türk Sanatında Bölgesel Üsluplar
Türk Sivil Mimarisi
Türk-İslam El Sanatları
Türkiye Müzeleri
Türklerde Sivil Mimari
Uzmanlık alan Dersi-4
Uzmanlık alan Dersi-5
 
Bu İçeriği Paylaş!