KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Aynur TORAMAN
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm Sağlık Yönetimi Bölümü
Telefon 2462110694
E-Posta aynurtoraman@sdu.edu.tr
Akademik Hesaplar
Google Scholar Hindex: 4
Alıntı Sayısı: 78
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İŞLETME 06.06.2005
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 09.08.2010
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ (DR) 02.07.2018
İLGİ ALANLARI
Kalite,Sağlık Kurumları Yönetimi,Halkla İlişkiler,Muhasebe
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 TORAMAN AYNUR, ASLANTAŞ ATEŞ BURCU, Sağlık Maliyeti Ve Klinik Kalite İlişkisi; Prostat Kanseri Sağlık Olgusu Örneği. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 10(4), , 597-609. Doi: 10.37989/gumussagbil.887474, (2021), (TR DİZİN)
 • 2 FİDAN TÜRKÖN BUSE, TORAMAN AYNUR, Hastanelerde İdari Hizmet Çalışanlarının Siberkondriya Düzeylerinin İncelenmesi: Bursa İli Örneği. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 8(3), , 494-513. (2021), (Diğer)
 • 3 ATA AYŞE NUR, TORAMAN AYNUR, Klinik Kalite Kavramı ve Önemi. Sağlık Akademisyenleri Dergisi, 8(4), , 342-349. Doi: 0.52880/ sagakaderg.917341, (2021), (Diğer)
 • 4 EV KOCABAŞ DİLEK, TORAMAN AYNUR, YOĞUN BAKIM VE AMELİYATHANE BÖLÜMLERİNDE ÇALIŞAN PERSONELİN İŞYERİ MANEVİYATI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 5(12), , 393-403. (2018), (TR DİZİN)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 TORAMAN AYNUR, ASLANTAŞ ATEŞ BURCU, Sağlık Alanında Maliyet ile İlgili Yayımlanmış Makalelerin Bibliyometrik Analizi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20(4), , 151-162. (2020), (TR DİZİN)
 • 2 TORAMAN AYNUR, ÇARIKÇI İLKER HÜSEYİN, DEFANSİF TIBBIN NEDENLERİNİN HEKİM GÖZÜYLE DEĞERLENDİRİLMESİ. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 10(23), , 40-51. Doi: 10.21076/vizyoner.438697, (2019), (TR DİZİN)
 • 3 TORAMAN AYNUR, ERDEM RAMAZAN, Kavramsal Açıdan Tıbbileştirme. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi,, 19(4), , 423-442. (2016), (TR DİZİN)
 • 4 ASLANTAŞ ATEŞ BURCU, TORAMAN AYNUR, 3. Basamak Bir Hastanenin Eczanesinde Yalın Tedarik Zinciri Uygulaması. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 456-469. (2016), (TR DİZİN)
 • 5 BEKCİ İSMAİL, TORAMAN AYNUR, KALİTE MALİYETLERİ VE BİR HASTANEDE HESAPLANMASI. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16(2), , 39-57. (2011), (TR DİZİN)
 • Kitap
 • 1 TORAMAN AYNUR, ÜNAL ALİYE KÜBRA, YÖNETİM HASTALIKLARI(2021). SİYASAL KİTAPEVİ, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 2 TORAMAN AYNUR, Yönetim: Dijital Çağın Yeni Normal Pratikleri(2021). NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 3 TORAMAN AYNUR, SAĞLIK YÖNETİMİNDE GÜNCEL TARTIŞMALAR(2020). NOBEL AKADEMİ, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 4 TORAMAN AYNUR, Sağlık ve Hastalık Sosyolojisi: Düşünürler ve Düşünceler(2020). NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 5 TORAMAN AYNUR, YILDIRIM BAŞ FUNDA, MODERN TIBBA VE SAĞLIK SEKTÖRÜNE ELEŞTİREL YAKLAŞIMLAR(2020). NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 6 TORAMAN AYNUR, SAĞLIKTA ETİK GÜNCEL KONULAR VE YAKLAŞIMLAR(2020). NOBEL AKADEMİ, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • Yönetilen Tez
 • 1 FİDAN TÜRKÖN Buse , Sağlık Kurumlarında Yalın Yönetim: Bursa İlinde Bir Uygulama Örneği, Sağlık Kurumlarında Yalın Yönetim: Bursa İlinde Bir Uygulama Örneği, . Yüksek Lisans
VERDİĞİ DERSLER
Sağlık Hizmetlerinde Belgelendirme ve Akreditasyon
Sağlık Hizmetlerinde Kalite İyileştirme ve Akreditasyon
Sağlık Hizmetlerinde Kalite Yönetimi
Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim I
Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi
 
Bu İçeriği Paylaş!