KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Aynur TORAMAN
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm Sağlık Yönetimi Bölümü
Telefon 2462110694
E-Posta aynurtoraman@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İŞLETME 06.06.2005
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 09.08.2010
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ (DR) 02.07.2018
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Kalite,Sağlık Kurumları Yönetimi,Halkla İlişkiler,Muhasebe
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 TORAMAN, A., "Türkiye'deki Sağlık Hizmetlerinin Kalite Açısından Değerlendirilmesi" , Ekin Yayın Evi, Ankara, 2018.
 • Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Sağlık ve Hastalık Sosyolojisi: Düşünürler ve Düşünceler
 • 2 SAĞLIKTA ETİK GÜNCEL KONULAR VE YAKLAŞIMLAR
 • 3 KOCABAŞ, D., TORAMAN, A., “Effectiveness Of Workplace Spirituality Job Satisfaction And Life Satisfaction” Changıng Organızatıons From the Psychological & Technological Perspectives, IJOPEC PUBLICATION, London, 2018.
 • 4 GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIBBIN HEKİM GÖZÜYLE DEĞERLENDİRİLMESİ: NİTEL BİR ARAŞTIRMA
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 TORAMAN A., EV KOCABAŞ, D.,ERDEM R.,"Üniversite Hastanesinde Hasta Memnuniyetinin Değerlendirilmesi" 10. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 1-3 Aralık, Ankara, 2016.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 TORAMAN, A., ERDEM, R., BAYER, E., EKER, D., Sağlıkta Kalite Standartları Değerlendirme Yolculuğu: Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi Örneği,1st Internatıonal Health Scıence And Lıfe Congress 02-05 May 2018, Burdur / TURKEY
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Toplam Kalite Yönetimi ve Kalite Maliyet Hesaplaması: SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Uygulaması
 • Doktora Tezi
 • 1 Defansif Tıbbın Hekim Gözüyle Değerlendirilmesi: Nitel Bir Araştırma
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!