KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Mühendis Ümit MEMİŞ
Birimi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Telefon 2462111803
E-Posta umitmemis@sdu.edu.tr
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ 17.07.2007
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ 07.07.2010
Doktora
İLGİ ALANLARI
jeokimyasal analiz teknikleri,jeotermal ,hidrojeokimya,çevre jeolojisi
YAYINLAR
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Demer, S., Memiş, Ü., and Özgür, N., 2013. Investigaton of hydrogeochemical properties of the Hüdai (Afyon-Sandıklı) geothermal systems, SW Turkey. J. Earth Syst. Sci., 122, 4, pp. 1081–1089.
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, va'a takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Memiş, Ü., 2010. Jeotermal Enerjinin Çevresel Etkileri, SDUGEO (Online) yıl:1 sayı:3, s.11-14 (www.geo.sdu.edu.tr), ISSN 1309-6656.
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Sivri, Ç., Memiş, Ü. 2016. Koruyucu tekstil uygulamaları için ısı depolayan güç tutuşur akıllı olivin liflerinin geliştirilmesi. UTİB Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe VIII. Uluslararası AR-GE Proje Pazarı 12-13 Mayıs 2016, s. 26
 • 2 Sivri, Ç., Memiş, Ü. 2015. Türkiyenin Bazalt Kayaçlarından Yerli Bazalt Lif Üretim Proses ve Tesisinin Geliştirilmesi, UTİB Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe VII. Uluslararası AR-GE Proje Pazarı, 27-29 Mayıs 2015, Bursa.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Afyon-Sandıklı Hüdai jeotermal alanının hidrojeokimyasal özelliklerinin belirlenmesi ve iz element kirliliğinin incelenmesi, 64 s.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Demer, S., Özgür, N. ve Memiş, Ü. 2013. Afyon-Sandıklı Hüdai jeotermal alanının hidrojeolojik, hidrojeokimyasal ve izotop jeokimyasal incelenmesi. SDÜ-BAPYB, proje no: 2618-M-10 (2011-2013)
 • 2 Özgür, N. ve Memiş, Ü. 2010. Afyon-Sandıklı Hüdai Jeotermal Alanının Hidrojeokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi ve İz Element Kirliliğinin İncelenmesi. (SDÜ-BAPYB, Proje no: 1894-YL-09) (2008-2010)
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Jeotermal Enerji Yeraltısuyu ve Mineral Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Tanıtımı. 2. Ulusal Çevre Merkezleri Toplantısı. 29-30 Mayıs 2014 Atatürk Üniversitesi Erzurum.
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!