KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Aziz ÖREN
Birimi Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm Coğrafya Bölümü
Ana Bilim Dalı Bölgesel Coğrafya Anabilim Dalı
Telefon 2462114305
E-Posta azizoren@sdu.edu.tr
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ COĞRAFYA 27.06.2008
Yüksek Lisans İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - 05.01.2012
Doktora ANKARA ÜNİVERSİTESİ COĞRAFYA (DR) 25.12.2018
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Kuvaterner Ortam Değişimleri,Polen ve Sediman Analizleri,Paleocoğrafya
YAYINLAR
 • Alanında, özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Şenkul, Ç., Kulakoğlu, F., Ören, A., Eastwood, W.J. 2020. Paleo-Ecological Conditions of Kültepe and its Vicinity Based on Palynological Data. Kulakoğlu, F., Michel, C., Öztürk, G. (Ed.), Integrative Approaches to the Archaeology and History of Kültepe-Kaneš (p. 123-139). Belgium: Brepols Publisher.
 • 2 Ören A., "Uygulamalı Hidrografya Bakımından Bir Değerlendirme 9 Eylül 2009 İkitelli Su Taşkını Afeti". Fiziki Coğrafya Araştırmaları Sistematik ve Bölgesel, Türk Coğrafya Kurumu Yayınları, İstanbul, ss. 671-688, 2011.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Doğan U., Karabıyıkoğlu M., Yeşilyurt S., Ören A. 2014. "Kapadokya Bölgesinde Gömülmüş Paleo-peribacaları, Ürgüp: Bölgenin Kuvaterner Jeomorfolojik Evrimi Açısından Bir Değerlendirme". TÜCAUM VIII. Coğrafya Sempozyumu, 23-24 Ekim 2014, Ankara, Türkiye.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Mutlu, G., Doğan, U., Şenkul, Ç., Atıcı, T., Ören, A. 2019. "Fosil Diyatom Analizi Işığında Kayseri Çevresinde Son 2000 Yıldaki Paleoortam Değişimleri: İlk Bulgular". Uluslararası Jeomorfoloji Sempozyumu, 10-12 Ekim 2019, Ankara, Türkiye.
 • 2 Ören, A., Doğan, U., Şenkul, Ç., Eastwood, W. J., Kulakoğlu, F. 2018. "3.2 (Bin Yıl) Olayının İç Anadolu Yerleşmeleri Üzerindeki Etkileri: Kültepe (Kayseri) Örneği". TURQUA VIII. Türkiye Kuvaterner Sempozyumu, 2-5 Mayıs 2018, İstanbul, Türkiye.
 • 3 Ören A., Şenkul Ç., Kulakoğlu F., Doğan U., Eastwood W.J., 2018. "Kültepe (Kayseri) Çevresinin Son 5000 Yıllık Paleo-Vejetasyon Kaydı ve İnsan Etkisi", TÜCAUM 30. Yıl Uluslararası Coğrafya Sempozyumu, 3-6 Ekim 2018, Ankara, Türkiye.
 • 4 Ören A., Şenkul Ç., Doğan U., Eastwood W.J., 2018. "Yeni Bulgular Işığında Kültepe-Kayseri Çevresinin Orta-Geç Holosen Ortamsal Değişimi, İç Anadolu, Türkiye", 71. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 23-27 Nisan 2018, Ankara, Türkiye.
 • 5 Ören, A., Şenkul, Ç., Eastwood, W. J., Doğan, U., Kulakoğlu, F. 2017. "Kültepe-Kayseri Çevresinin Geç Holosen Ortamsal Değişimi, İç Anadolu, Türkiye". 70. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 10-14 Nisan 2017, Ankara, Türkiye.
 • 6 Ören A., Şenkul Ç., Eastwood W.J., Doğan U., Kulakoğlu F., 2017. "Late Holocene Environmental Changes of Kültepe (Kayseri) and Surroundings". III. Kültepe International Meeting, 4-7 August 2017, Kayseri, Turkey.
 • 7 Şenkul Ç., Ören A., Doğan U., Eastwood W.J., Karlıoğlu Kılıç N., 2017. "Late Holocene Environmental Changes of Kültepe-Kayseri and Surroundings in Consideration of Fossil and Modern Pollen Analysis". 11th International PMP 2017 Torun Meeting, 28 August-1 September 2017, Torun, Poland.
 • 8 Şenkul, Ç., Eastwood, W. J., Doğan, U., Karlıoğlu, N., Ören, A., Kulakoğlu, F. 2016. "Kültepe Kayseri Çevresinin Fosil ve Güncel Polen Analizleri Işığında Holosen Ortamsal Değişimi". VII. Türkiye Kuvaterner Sempozyumu, 8-11 Mayıs 2016, İstanbul, Türkiye.
 • 9 Ören, A., Doğan, U., Şenkul, Ç., Eastwood, W. J. 2016. "Kültepe Kayseri Çevresinin Fosil ve Güncel Polen Analizleri Işığında Holosen Ortamsal Değişimi İlk Sonuçlar". TÜCAUM Uluslararası Coğrafya Sempozyumu, 13-14 Ekim 2016, Ankara, Türkiye.
 • 10 Şenkul, Ç., Ören, A., Eastwood, W.J., Karlıoğlu, N., Doğan, U., Kulakoğlu, F., Kargıoğlu, M. 2015. "Holocene Environmental Change in Consideration of Fossil and Modern Pollen Analysis of Kultepe (Kayseri) Region". 10th International PMP 2015 İstanbul Meeting, 12-16 May 2015, İstanbul, Turkey.
 • 11 Doğan U., Ören A. 2012. "Late Pleistocene-Holocene Sedimentation and Valley Floor Development of the Dicle River, Southeastern Turkey: Implications from Geoarchaeological Data". Geomorphic Processes and Geoarchaeology From Landscape Archaeology to Archaeotourism, 20-24 August 2012, Moscow-Smolensk, Russia.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Ören, A. 2012. Karasu Çayı (Sakarya Nehri'nin Bir Kolu) Havzasının Jeomorfolojisi. İstanbul Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Doktora Tezi
 • 1 Ören, A. 2018. Kültepe (Kayseri) Çevresinin Fosil Polen Analizleri Işığında Holosen Paleocoğrafyası. Ankara Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 2019 Yılı Külltepe Kazıları
 • 2 Kültepe (Kayseri) Çevresinin Fosil ve Güncel Polen Analizleri Işığında Holosen Ortamsal Değişimi-TÜBİTAK 1001, Proje No: 114Y578 (2015-2018)
 • 3 2018 Yılı Şeref Höyük/Komama Yerleşimi ve Çevresi Yüzey Araştırması
 • 4 2018 Yılı Kültepe Kazısı
 • 5 2017 Yılı Kayseri İli Eski Ticaret Yolları ve Yerleşmelerinin Tespiti (KAYAP)
 • 6 2017 Yılı Şeref Höyük/Komama Yerleşimi ve Çevresi Yüzey Araştırması
 • 7 2016 Yılı Kültepe Kazısı
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için uluslararası burs almak
 • 1 TÜBİTAK 2214/A Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma Bursu-University of Birmingham/İNGİLTERE (2015-2016)
VERDİĞİ DERSLER
COĞRAFYAYA GİRİŞ
EGE BÖLGESİ
KARADENİZ BÖLGESİ
MARMARA BÖLGESİ
 
Bu İçeriği Paylaş!