KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Ömer ÇON
Birimi Hukuk Fakültesi
Bölüm Özel Hukuk Bölümü
Ana Bilim Dalı Medeni Usul Ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı
E-Posta E-Posta Adresini Göster
Google Scholar Hindex:
Alıntı Sayısı:
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SELÇUK ÜNİVERSİTESİ HUKUK 31.07.2008
Yüksek Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖZEL HUKUK (YL) (TEZLİ) 03.08.2012
Doktora AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÖZEL HUKUK (DR) 26.11.2020
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
  • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
  • 1 ÇON Ömer, KRİPTO VARLIKLARIN İCRA VE İFLÂS KANUNLARINDA GÖRÜNÜMÜNE DAİR İSVİÇRE ÖRNEĞİ. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, 0(51), , 229-258. Doi: 10.54049/taad.1093105, (2022), (SSCI)
  • 2 ÇON Ömer, İFLÂSIN EVRENSELLİĞİ BAĞLAMINDA İSVİÇRE HUKUKUNDA SON GELİŞMELER. Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 10(1), , 167-189. (2020), (Endekste taranmıyor)
  • 3 Kavasoğlu Abdurrahman , ÇON Ömer, YAPI ALACAKLISININ TALEBİNE BAĞLANAN YETKİ KURALI HAKKINDA BİR FEDERAL MAHKEME KARARI. Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 9(2), , 84-116. (2019), (Endekste taranmıyor)
  • 4 TOPCUOĞLU METİN, ÇON Ömer, Ticari işletme rehninde rehin alacaklısının korunması. TBB Dergisi (2011), (TR DİZİN)
  • Kitap
  • 1 ÇON ÖMER, İhalenin Feshi (İİK m. 34)(2021). Yetkin, Tümü, (ULUSLARARASI)
VERDİĞİ DERSLER
Avukatlık ve Noterlik Hukuku
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği
Hukuk Uygulamaları
Hukukun Temel Kavramları
İcra Hukuku
İflas Hukuku
İtirazın İptali
Medeni Hukuk
Medeni Usul Hukuku I
Medeni Usul Hukuku II
Şekli Hukukta İşlem
 
Bu İçeriği Paylaş!