KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Cihad ÖZSÖZ
Birimi Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm Sosyoloji Bölümü
Ana Bilim Dalı Toplumsal Yapı Ve Değişme Anabilim Dalı
Telefon 2462114139
E-Posta cihadozsoz@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası https://suleyman-demirel.academia.edu/cozsoz
ORCID ID 0000-0003-1988-1445
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYOLOJİ 12.06.2005
Yüksek Lisans HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENST. SOSYOLOJİ 20.01.2009
Doktora ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYOLOJİ (DR) 24.02.2017
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Din, Din ve Ekonomi, Sanat ve Edebiyat, Kent, Kültür, Bourdieu Sosyolojisi, Eleştirel Teori, Nitel Araştırma Yöntemleri.
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 ÖZSÖZ, Cihad (2017) İslâm Ekonomisi ve Yeni Muhafazakâr Orta Sınıfın Temsilcisi Olarak MÜSİAD, Sosyolojik Düşün, Cilt: 2, Sayı: 1, Sayfa 1-11
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 ÖZSÖZ, Cihad (2017) Kayseri'de Ticaret Kültürünün Tarihsel Kökleri ve Bugünü: MÜSİAD Kayseri Şubesi Örneği, OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 12, Sayfa 284-311
 • 2 ÖZSÖZ, Cihad (2017) Weber ve Ülgener'in Din ve Ekonomi İlişkisine Dair Temel Yaklaşımları, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 10, Sayı: 51, Sayfa 557-561
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Pierre Bourdieu Sosyolojisi ve Simgesel Şiddet, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji A.B.D., Danışman: Doç. Dr. Aslıhan Öğün Boyacıoğlu
 • Doktora Tezi
 • 1 Yeni Muhafazakâr Orta Sınıf, Din ve Gündelik Hayat: Kayseri MÜSİAD Örneği, Danışman: Prof. Dr. Nadir Suğur
 • Alanında yurtiçinde yayımlanan sempozyum kitabı editörlüğü
 • 1 İş Ahlakı Sempozyumu Bildiriler Kitabı, İGİAD Yayınları, İstanbul, 2008
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 Bingöl Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü, Araştırma Görevlisi, 2009-2013
VERDİĞİ DERSLER
Kent Sosyolojisi
Kültür Endüstrisi ve Toplum
Sanat Sosyolojisi
Sosyoloji (Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü)
Sosyolojiye Giriş (Felsefe Bölümü)
 
Bu İçeriği Paylaş!