Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Ömer Akgün TEKİN
Adı Soyadı Doç. Dr. Ömer Akgün TEKİN
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm Turizm İşletmeciliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı
Telefon 2462110440
E-Posta omertekin@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ 18.5.2007
Yüksek Lisans AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM İŞL.VE OTELCİLİK 1.7.2009
Doktora AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK 15.6.2012
İLGİ ALANLARI
ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ, HELAL TURİZM, YİYECEK-İÇECEK YÖNETİMİ, TURİZM SOSYOLOJİSİ, ÇALIŞMA İLİŞKİLERİ
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 TEKİN, Ömer Akgün (2018). "Turizmin Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Yeri ve Önemi". İçinde: Süleyman Demirel Üniversitesi YEKVizyon Çalışması, Süleyman Demirel Üniversitesi Yayını, ISBN:
 • Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 TEKİN, Ömer Akgün & KATIRCIOĞLU, E. (2017). "Turizm Sektöründe İnsan Kaynaklarına Farklı Bir Bakış: Estetik Emek". İçinde: Güncel Sosyal Bilimler Araştırmaları, (Ed. Gürkan KALKAN), Strategic Researches Academy Academic Publishing, ISBN: 978-605-67769-6-0. ss.11-26.
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 TEKİN, Ömer Akgün (2014). "Kaçkarlardan Karadeniz'e Uzanan El: Rize", Standard Ekonomik ve Teknik Dergi, (621), ss. 103-110.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 TEKİN, Ömer Akgün & GÜNDOĞAN, H. (2017). "The Relationships between Emotional Intelligence and Job Performance: A Study on Five-Star Hotel Employees", Marmara Business Review, 2(1), ss. 51-69.
 • 2 TEKİN, Ömer Akgün & ÇİDEM, G. (2017). "Önlisans Turizm Öğrencilerinin Mutfak Departmanında Kariyere Yönelik Tutumları: Süleyman Demirel Üniversitesi Örneği", Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (52), ss.33-51
 • 3 TEKİN, Ömer Akgün & KESKİN, E. (2017). "The Interaction Between Five Factor Personality Traits and Glass Ceiling Perception", Ordu University Journal of Social Science Research, 7(2), ss. 307-320
 • 4 TEKİN, Ömer Akgün & ILYASOV, A. (2017). "The Food Waste in Five-Star Hotels: A Study on Turkish Guests' Attitudes", Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 5(3), ss. 13-31.
 • 5 TEKİN, Ömer Akgün & ÇİDEM, G. (2017). "The Relationship between Creativity Processes and Organizational Culture in Five-Star Hotel Cuisines", Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 5(3), ss. 13-31.
 • 6 TEKİN, Ömer Akgün & KALKAN, G. (2017). "The Relationship Between Service Orientation and Five Factor Personality Traits: A Study on Hotel Employees", Journal of Yasar University, 13(48), ss. 13-31.
 • 7 TEKİN, Ömer Akgün . (2017). "Turizm Sektöründe Toplumsal Cinsiyet Algısı: Beş Yıldızlı Otel Çalışanları Üzerine Bir Araştırma", Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 4(12), ss. 669-684
 • 8 TEKİN, Ömer Akgün & YILMAZ, E. (2016). "İslami Turizm Konseptinde Hizmet Veren Konaklama İşletmeleri Üzerine Bir İnceleme", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(42), ss.975-986.
 • 9 TEKİN, Ömer Akgün, BAŞ, M. & GÖKDEMİR, A. (2016) "Konaklama İşletmesi Çalışanlarının Douglas McGregor'un X ve Y Teorilerine Yönelik Tutumları Üzerine Bir Araştırma", Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 7(14), ss. 81-91.
 • 10 TEKİN, Ömer Akgün & GENÇER, Z. (2016). "Otel İşletmelerindeki İşlere ve Pozisyonlara Yönelik Cinsiyet Algısı", Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18(2), ss. 3394-3414.
 • 11 TEKİN, Ömer Akgün (2016). "Türkiye'deki Lisansüstü Turizm Tezlerinde Odaklanılan Konular: 1984-2015", Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 8(2), ss. 175-187.
 • 12 TEKİN, Ömer Akgün & TÜFEKÇİ, Ö. K. (2015). "Turizm Öğrencilerinin Sendika Algısı: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma , Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17(1), ss. 171-200.
 • 13 TEKİN, Ömer Akgün & ÇİDEM, G. (2015). "Turizm Öğrencilerinin Mutfak Departmanına Yönelik Tutumları Ölçeği: Bir Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(39), ss.975-986.
 • 14 TEKİN, Ömer Akgün & DENİZ, İ. (2015). "Turizm Öğrencilerinin Yiyecek ve İçecek Departmanına Yönelik Tutumları: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir İnceleme", Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 14(55), ss. 178-197.
 • 15 TEKİN, Ömer Akgün (2014). "İslami Turizm: Dünyadaki ve Türkiye'deki Genel Durum Üzerine Bir İnceleme", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(29), ss. 750-766.
 • 16 TEKİN, Ömer Akgün, KALKAN, G. & DUMAN, H. (2014). "Hizmet Kalitesinin Önem-Performans Analizi ile Ölçülmesi: Üniversite Sosyal Tesislerinin Konaklama Üniteleri Üzerinde Bir Uygulama", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(31), ss. 751-770.
 • 17 TEKİN, Ömer Akgün, AYDIN, A., ÖZMEN, M. & YAYKAŞLI, M. (2014). "Tükenmişlik Sendromu ve Örgütsel Bağlılık: Su Ürünleri İşletmeleri Üzerinde Bir Araştırma", Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(1), ss. 135-158.
 • 18 AYDIN, A., ÖZMEN, M. & TEKİN, Ömer Akgün (2014). "İş Tatmini ve Demografik Özellikler Arasındaki İlişkiler: Su Ürünleri İşletmeleri Çalışanları Üzerinde Bir İnceleme", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(11), ss. 57-72.
 • 19 TEKİN, Ömer Akgün (2014). "Sendikacılık ve Türkiye Turizm Sektörü", Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2014/2, (20), ss. 125-152.
 • 20 DEVELİOĞLU, K. & TEKİN, Ömer Akgün (2013). "Beş Faktör Kişilik Özellikleri ve Yabancılaşma Arasındaki İlişki: Beş Yıldızlı Otel Çalışanları Üzerine Bir Uygulama", Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(2), ss. 15-30.
 • 21 DEVELİOĞU, K. & TEKİN, Ömer Akgün (2012). "Otel Çalışanlarının Yabancılaşma Düzeyinin Demografik Özellikler Kapsamında İncelenmesi", Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 4(3), ss. 121-128.
 • 22 TEKİN, Ömer Akgün, TURAN, S. N., ÖZMEN, M., TURHAN, A.A. & KÖKÇÜ, A. (2012). "Beş Faktör Kişilik Özellikleri ve Örgütsel Çatışma Yönetimi Arasındaki İlişkiler: Ankara’daki Beş Yıldızlı Otel İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama", Journal of Yasar University,7(27), ss.4611-4641.
 • 23 ÜNGÜREN, E., DOĞAN, H., ÖZMEN, M. & TEKİN, Ömer Akgün (2010). "Otel Çalışanlarının Tükenmişlik ve İş Tatmin Düzeyleri İlişkisi", Journal of Yasar University, 17(5), ss. 2922-2937.
 • 24 TEKİN, Ömer Akgün & EHTİYAR, V. R. (2010). "Yönetimde Karar Verme: Batı Antalya Bölgesindeki Beş Yıldızlı Otellerde Çalışan Farklı Departman Yöneticilerinin Karar Verme Stilleri Üzerine Bir Araştırma", Journal of Yasar Univresity, 20(5), ss. 3394-3414.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 TEKİN, Ömer Akgün & TURHAN, A.A., TURHAN, E. A. (2019). "Helal Konseptli Konaklama Hizmetleri: Muhafazakâr Turistlerin Değerlendirmeleri Üzerine Bir Araştırma", 2. Uluslararası Helal Turizm Kongresi, 4-6 Nisan 2019, Antalya / TÜRKİYE
 • 2 TEKİN, Ömer Akgün & TURHAN, A. A. (2017). "İslami Otelcilik Hizmetlerinin Önem Düzeyi: Misafirler Üzerine Bir Araştırma", 1. Uluslararası Helal Turizm Kongresi, 7-9 Nisan 2017, Antalya / TÜRKİYE
 • 3 TEKİN, Ömer Akgün & KALKAN, G. (2017). "Çalışanların İş Kıyafetine Yönelik Tutumları: SDÜ Isparta Meslek Yüksekokulu Aşçılık ve Turizm Programı Öğrencilerine Yönelik Bir Çalışma", International Conference on Multidisciplinary Sciences 25-26 November 2017, Ramada Ankara, Ankara/Turkey
 • 4 TEKİN, Ömer Akgün & DENİZ, İ. (2015). "Turizm Öğrencilerinin Yiyecek & İçecek Departmanına Yönelik Tutumları", I. Avrasya Uluslararası Turizm Kongresi, 28-30 Mayıs 2015, Konya/TÜRKİYE.
 • 5 TEKİN, Ömer Akgün, ÖZKUL, G. & DEMİR, Y. (2014). "Turizm Öğrencilerinin Girişimcilik Düzeyleri Üzerine Bir İnceleme: Süleyman Demirel Üniversitesi Örneği",6th. International Congress on Entrepreneurship, 24-26 Nisan 2014, Bişkek, Kırgızistan.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 TEKİN, Ömer Akgün & KATIRCIOĞLU, E. (2018). "Aesthetic Labor and Burnout: A Study on Female Employees in Tourism Enterprises", Innovation and Global Issues Congress III, Extended Abstract Book, pp. 98-103, Patara Antique Parliament Building, April 26-29, Patara, Antalya,
 • 2 TEKİN, Ömer Akgün. (2017). "Turizm Çalışanlarının Toplumsal Cinsiyet Algısı: Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma", ASEAD International Symposium on Social Sciences, October 21-23, 2017, Antalya / TÜRKİYE
 • 3 TEKİN, Ömer Akgün. (2017). "Helal Otel İşletmeciliğinin Sorunları: Otel İşletmecileri Üzerine Nitel Bir Araştırma", GİMDES 9th International Halal and Tayyib Conference, October 23-24, 2017, İstanbul / TÜRKİYE
 • 4 TEKİN, Ömer Akgün, BAŞ, M., GÖKSU, H. ve AKDAĞ, İ. (2016). "Kış Turizminde Faaliyet Gösteren Konaklama İşletmeleri Çalışanlarının Hizmet Verme Yatkınlığının Tespiti: Bir Araştırma", International Conference of Strategic Research in Social Science and Education, October 14-16, 2016, Antalya / TÜRKİYE
 • 5 TEKİN, Ömer Akgün, YILMAZ, E. & YILMAZ, R. M. (2015). "Developing A Survey on Aesthetic Labour: Women Frontline Employees", 19th International Academic Conference Florence, September 16-19 2015, Florence, ITALY
 • 6 ERDİNÇ, S. B., ALTINTAŞ, V., TEKİN, Ömer Akgün & ULUTURHAN, M. A. (2010). “Measuring Important Factors After the Decision of Purchasing Touristic Products: A Study Involving Undergraduate Tourism Student”, Central Connecticut State University, European Conference For Academic Disciplines, November 29, Germany.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 TEKİN, Ömer Akgün, (2009). Yönetimde Karar Verme: Batı Antalya Bölgesinde Bulunan Beş Yıldızlı Otel İşletmelerindeki Çeşitli Departman Yöneticilerinin Karar Verme Stillerini Tespit Etmeye Yönelik Uygulamalı Bir Araştırma, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.
 • Doktora Tezi
 • 1 TEKİN, Ömer Akgün, (2012). Yabancılaşma ve Beş Faktör Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişkiler: Antalya Kemer’deki Beş Yıldızlı Otel İşletmeleri Çalışanları Üzerinde Bir Uygulama, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 İLYASOV, A. (2017). Türk Misafirlerin Gıda İsrafı Tutumları Üzerine Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma: Alanya Örneği
 • 2 KATIRCIOĞLU, E. (2017). Estetik Emek ve Tükenmişlik Arasındaki İlişkiler: Beş Yıldızlı Otel Çalışanları Üzerine Bir Uygulama
 • 3 KESKİN, E. (2016) Beş Faktör Kişilik Özellikleri ve Cam Tavan Engeli Arasındaki İlişkiler: Antalya Kundu Bölgesindeki Beş Yıldızlı Oteller Üzerine Bir Uygulama
 • 4 GÜNDOĞAN, H. (2016) Duygusal Zeka ve İş Performansı Arasındaki İlişkiler: Antalya Alanya Bölgesindeki Beş Yıldızlı Oteller Üzerine Bir Uygulama
 • 5 ÇİDEM, G. (2016) Mutfak Çalışanlarının Yaratıcılık Süreçleri ve Örgüt Kültürü Arasındaki İlişkiler: Kemer Bölgesinde Oteller Üzerinde Bir Araştırma
 • 6 DENİZ, İ. (2016). Otel Çalışanlarının Beş Faktör Kişilik Özellikleri ile Sendika Algıları Arasındaki İlişkiler: Kemer Bölgesi Örneği
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 TEKİN, Ömer Akgün, TURHAN, A. A. & TURHAN, E. A. (2018). Helal Turizm Turist Profili: Antalya Destinasyonu 2017. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Uluslararası Helal Turizm Derneği (IHATO) destekli teknik rapor.
 • 2 TEKİN, Ömer Akgün, TURHAN, A. A. & TURHAN, E. A. (2018). Muhafazakar Turistin Turistik Eğilimleri. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Uluslararası Helal Turizm Derneği (IHATO) destekli teknik rapor.
 • 3 TEKİN, Ömer Akgün, TURHAN, A. A. & TURHAN, E. A. (2017). Türkiye Turizmi için Stratejik Bir Vizyon: Helal Turizm. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) destekli teknik rapor.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 "Estetik Emek ve Tükenmişlik Arasındaki İlişkiler: Beş Yıldızlı Otel Çalışanları Üzerine Bir Araştırma", Yüksek Lisans Tezi Araştırma Projesi, Süleyman Demirel Üniversitesi BAP Birimi, 4408-YL1-15, Tamamlandı, 2017.
 • 2 "Konaklama İşletmelerinde Sendika Algısı", Yüksek Lisans Tezi Araştırma Projesi, Süleyman Demirel Üniversitesi BAP Birimi, 4065-YL1-14, 2016.
 • 3 "Sessiz Tatilime Ses Ver: Beş Yıldızlı Otellerde İşitme Engelli Misafirlerin İletişim İmkanları: Batı Antalya Örneği", TÜBİTAK 2209/A Lisans Öğrencileri Projesi, Dönem: 2014/2, (1919B011402199), Proje Danışmanı, ISPARTA; 2014-2015.
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 2. Uluslararası Helal Turizm Kongresi - Bilim Kurulu Üyeliği - 11-13 Ekim 2018
 • 2 1. Uluslararası Helal Turizm Kongresi - Bilim Kurulu Üyeliği - 7-9 Nisan 2017
 • 3 1. Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Kongresi - Bilim Kurulu Üyeliği - 2-4 Kasım 2017
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 TEKİN, Ömer Akgün (2019). "Dünyada Müslüman Dostu Otelcilik Standartları" 16. İslam Hukukçuları Koordinasyon Toplantısı- Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 22-23 Mart 2019, Antalya / Türkiye
 • 2 TEKİN, Ömer Akgün (2018). "Helal Turizmde Turistin Karakteristikleri: Turist Profili" UzakRota Travel Summit 2018, 12 Aralık 2018, İstanbul / Türkiye
 • 3 TEKİN, Ömer Akgün. (2017). "Helal Otel İşletmeciliğinin Sorunları: Otel İşletmecileri Üzerine Nitel Bir Araştırma", GİMDES 9th International Halal and Tayyib Conference, October 23-24, 2017, İstanbul / TÜRKİYE
 • 4 TEKİN, Ömer Akgün. (2017). "Helal Otelcilikte Sorunlar ve Çözüm Önerileri: Türkiye", World Halal Summit, November 23-25, 2017, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı, İstanbul / TÜRKİYE
 • 5 TEKİN, Ömer Akgün. (2017). "Türkiye Turizmi için Potansiyel Arz Eden Bir Pazar: Helal Turizm", Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Türkiye İstişare Kurulu “Türkiye’de Turizm Trendleri” toplantısı , 22-23 Aralık 2017, Akdeniz Üniversitesi , Antalya, TÜRKİYE.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Journal of Tourism and Gastronomy Studies - 2018 Kasım (a)
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi - 2018
 • 3 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi - 2018
 • 4 Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi - 2018
 • 5 İŞ-GÜÇ Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi - 2018
 • 6 Journal of Tourism and Gastronomy Studies - 2018 Kasım (b)
 • 7 Journal of Tourism and Gastronomy Studies - 2018 Kasım (c)
 • 8 Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi - 2017
 • 9 Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi - 2017
 • 10 Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi - 2017
 • 11 Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi - 2017
 • 12 Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi - 2016
 • 13 Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi - 2016
 • 14 Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi - 2016
 • 15 Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - 2016
 • 16 European Scientific Journal - 2016
 • 17 Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi - 2015
 • 18 Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi - 2015
 • 19 Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - 2015
 • 20 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi - 2015
 • 21 Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi - 2015
 • 22 Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi - 2014
 • SCI, SSCI veya AHCI tarafından taranan dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Current Issues in Tourism (SSCI) - 2015
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Helal Turizm Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü - (2018 - ...)
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölüm Başkanlığı (2014-2015)
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı Başkanlığı (2014-2015)
 • 4 Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölüm Başkan Yardımcılığı (2013-2014)
 • 5 Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı Başkan Yardımcılığı (2013-2014)
 • Uluslararası nitelikteki; bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Uluslararası Helal Turizm Derneği (IHATO) - Danışma Komitesi üyesi
 • 2 Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Turizm Sektör Kurulu - Danışma Komitesi üyesi
 • Ulusal yada yerel düzeyde yazılı veya görsel basında yayın faaliyetleri
 • 1 TEKİN, Ömer Akgün (2018). "Helal Turizm: Kaygılanmalı mı Desteklenmeli mi?", Helal Olsun Dergisi (1), ss. 103-110.
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi "Isparta Yerel Ekonomik Kalkınma (YEK) Vizyon" Isparta Turizmi Oturumu- Kanal 32 Yayını (Kasım 2018)
 • Uluslar arası/ulusal bir bilimsel etkinlik düzenlemiş olmak
 • 1 Helal Turizm Durum Analizi Çalıştayı 22-24 Şubat 2019 Antalya (Organizasyon Komitesi Üyesi & Ana Moderatör Yardımcısı)
VERDİĞİ DERSLER
Alternatif Turizm
Deniz Turizmi
Genel Turizm
Helal Turizm
Helal Turizm (Yüksek lisans)
Otel İşletmeciliği
Önbüro Yönetimi
Seyahat İşletmeciliği ve Yönetimi (Lisansüstü)
Turizm Araştırmalarında Temel İstatistiksel Yöntemler (Lisansüstü)
Turizm Coğrafyası
Turizm İşletmeciliği
Turizm İşletmelerinde Bilişim Sistemleri - II (Fidelio Otomasyon Sistemi)
Türk Turizminde Güncel Konular
Üniversite Ortak Seçmeli
Yukarı çık