KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Çetin ŞENKUL
Bölüm Coğrafya Bölümü
Ana Bilim Dalı Fiziki Coğrafya Anabilim Dalı
Telefon 2462114292
E-Posta E-Posta Adresini Göster
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ COĞRAFYA 16.06.2003
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ COĞRAFYA 16.06.2003
Yüksek Lisans AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ COĞRAFYA 17.08.2006
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ COĞRAFYA (YL) (TEZLİ) 17.08.2006
Doktora AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ COĞRAFYA 15.07.2011
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ COĞRAFYA (DR) 15.07.2011
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
Kuvaterner Ortam Koşulları, Polen Analizi, Biyocoğrafya
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ŞENKUL ÇETİN, High-resolution geochemical (μXRF) and palynological analyses for climatic and environmental changes in lake sediments from Sultansazlı˘gı Marsh (Central Anatolia) during the last 14.5 kyr. Quaternary International Doi: 10.1016/j.quaint.2021.08.010, (2022), (SSCI)
 • 2 DOĞAN UĞUR, ŞENKUL ÇETİN, YEŞİLYURT SERDAR, First Paleo-Fairy Chimney Findings in the Cappadocia Region, Turkey: a Possible Geomorphosite. Geoheritage , 1-12. Doi: 10.1007/s12371-018-0320-1, (2019), (SSCI)
 • 3 ŞENKUL ÇETİN, Kalıpçı Emine, Güneybatı Anadolu’dan Yeni Bir Paleoekolojik Değerlendirme: Karataş Gölü ve Çevresinin Geç Holosen Paleovejetasyon Değişimleri ve İklim ile İlişkileri. JOURNAL OF GEOGRAPHY , 35-47. Doi: 10.26650/JGEOG2019-0006, (2019), (Alan Endeksleri)
 • 4 KARLIOĞLU KILIÇ NURGÜL, ŞENKUL ÇETİN, MEMİŞ TÜRKAN, DOĞAN MUSTAFA, Salurtepe Dağı (Elmalı-Antalya) Ardıç Ormanında Güncel Polen Dağılımının İncelenmesi. Journal of Geography, 0(38), , 11-22. Doi: 10.26650/JGEOG2019-0007, (2019), (Alan Endeksleri)
 • 5 ŞENKUL ÇETİN, KARLIOĞLU KILIÇ NURGÜL, MODERN POLLEN DISTRIBUTION OF ÇIĞLIKARA CEDRUS LIBANI FOREST (SOUTHWEST OF TURKEY). COMPTES RENDUS DE L ACADEMIE BULGARE DES SCIENCES , 758-767. Doi: 10.7546/CRABS.2019.06.08, (2019), (SCI-Expanded)
 • 6 Eastwood Warren, Fairbairn Andy, Stroud Elizabeth, Roberts Neil, Moss Addrew, Lamb Henry, YİĞİTBAŞIOĞLU MUSTAFA HAKAN, ŞENKUL ÇETİN, Turner Rebecca, Boyer Peter, Comparing pollen and archaeobotanical data for Chalcolithic cereal agriculture at Çatalhöyük, Turkey. QUATERNARY SCIENCE REVIEWS , 4-18. (2018), (SCI-Expanded)
 • 7 ŞENKUL ÇETİN, ÖREN AZİZ, DOĞAN UĞUR, Eastwood Warren, Late Holocene Environmental Changes in the Vicinity of Kültepe (Kayseri), Central Anatolia, Turkey,. Quaternary International , 107-115. (2018), (SCI-Expanded)
 • 8 ŞENKUL ÇETİN, Memiş Türkan, Eastwood Warren, DOĞAN UĞUR, Mid-to late-Holocene paleovegetation change in vicinity of Lake Tuzla (Kayseri), Central Anatolia, Turkey. Quaternary International , 98-106. (2018), (SCI-Expanded)
 • 9 ŞENKUL ÇETİN, KARLIOĞLU NURGÜL, DOĞAN MUSTAFA, Eastwood Warren, Modern pollen distribution of the Teke Peninsula forests: The case of the Ördübek Highland,. Eurasian Journal of Forest Science , 58-75. (2018), (Alan Endeksleri)
 • 10 ŞENKUL ÇETİN, DOĞAN UĞUR, Vegetation and climate of Anatolia and adjacent regions during the Last Glacialperiod. QUATERNARY INTERNATIONAL (2013), (SCI-Expanded)
 • 11 KARGIOĞLU MUSTAFA, SERTESER AHMET, ŞENKUL ÇETİN, KONUK MUHSİN, Bioclimatic characteristic of oak species Quercus macranthera subsp syspirensis and Quercus petraea subsp pinnatiloba in Turkey. Journal of Environmental Biology (2011), (SSCI)
 • 12 KARGIOĞLU MUSTAFA, ŞENKUL ÇETİN, SERTESER AHMET, KONUK MUHSİN, An assessment on bioclimatic requirements of endemic Quercus vulcanica Boiss Heldr ex Kotschy communities living in different pytogeographic regions of Turkey. Polish Journal of Ecology (2009), (SSCI)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 KÖSE AHMET, ŞENKUL ÇETİN, TÜRKİYE’NİN COĞRAFİ BÖLGELERİNE YENİ BİR METODOLOJİK YAKLAŞIM: ÇOK DEĞİŞKENLİ KÜMELEME. Uluborlu Mesleki Bilimler Dergisi , 90-102. (2023), (Diğer)
 • 2 YAKAR MUSTAFA, KÖSE AHMET, ŞENKUL ÇETİN, TÜRKİYE’DE NÜFUS DAĞILIŞININ PARALEL VE MERİDYENLERE GÖRE MEKÂNSAL ANALİZİ. Ege Coğrafya Dergisi , 209-229. Doi: 2636-8056 , (2023), (TR DİZİN)
 • 3 ŞENKUL ÇETİN, Bozkurt Yunus, DOĞAN MUSTAFA, Ünlü Yasemin, Göller Yöresinin Orta Holosenden Günümüze Paleovejetasyon Tarihi: Karakuyu Bataklığı ve Çevresi. SDÜ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ , 144-160. (2023), (TR DİZİN)
 • 4 KAYA SEDA, ŞENKUL ÇETİN, Dağlık Ekosistemlerde Bitki Tür Zenginliği ve Çeşitliliği: Sultan Dağları Örneği. SDÜ FEN-EDEBİ YAT FAKÜ LTESİ SOSYAL Bİ Lİ MLER DERGİ Sİ , 190-201. (2023), (TR DİZİN)
 • 5 ŞENKUL ÇETİN, Bozkurt Yunus, Ünlü Yasemin, Fosil polen ve jeokimyasal (µ-xrf) analizler ışığında Yelten Sazlığı (AntalyaKorkuteli-Türkiye) ve çevresinin son 2.100 yıllık paleovejetasyon ve paleoiklimi. Turkish Geograpical Review, 1(81), , 141-156. Doi: 10.17211/tcd.1196255, (2022), (TR DİZİN)
 • 6 DOĞAN UĞUR, ŞENKUL ÇETİN, When did the drainage system of the Kızılırmak River form in Cappadocia (Anatolia, Turkey)? A revised geological and geomorphological stratigraphy. The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TUBITAK-ULAKBIM) - DIGITAL COMMONS JOURNALS Doi: 10.3906/yer-2002-17, (2020), (SSCI)
 • 7 DOĞAN UĞUR, ŞENKUL ÇETİN, ALTINPARMAK SUZAN, Kızılırmak Nehrinin Denizel İzotop Katı 6 Sırasındaki İklim Değişimlerine Tepkisi. Turkish Society for Geomorphology Doi: 10.46453/jader.788712, (2020), (TR DİZİN)
 • 8 ŞENKUL ÇETİN, DOĞAN MUSTAFA, Fosil ve Güncel Polen Analizleri Işığında Mucur Obruk Gölü Çevresinin Paleovejetasyon Değişimleri. Türk Coğrafya , 19-28. Doi: 19.17211/tcd.342955, (2018), (TR DİZİN)
 • 9 ŞENKUL ÇETİN, KAYA SEDA, Türkiye endemik bitkilerinin coğrafi dağılışı. Türk Coğrafya Dergisi , 109-120. Doi: 10.17211/tcd.322515, (2017), (TR DİZİN)
 • 10 ŞENKUL ÇETİN, ÖZDEMİR MEHMET ALİ, Eastwood Warren, Vegetation Cover and Climatic Conditions of Southwest Anatolia according to the Pollen Records during Early to Mid-Holocene. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi (2012), (TR DİZİN)
 • 11 ÖZDEMİR MEHMET ALİ, ŞENKUL ÇETİN, Tüfler İçerisinde Geçen Hayatlar. Bilim ve Teknik , 72-77. (2010), (Endekste taranmıyor)
 • 12 ÇİÇEK HASAN, ÇİÇEK HATİCE, ŞENKUL ÇETİN, TANDOĞAN MURAT, Paraziter Hastalıkların Kontrolünde Coğrafi BilgiSistemlerinin Kullanım Olanakları ve HayvanSağlığı Ekonomisi Açısından Önemi. Türkiye Parazitoloji Dergisi , 288-294. (2008), (Diğer)
 • 13 ÖZDEMİR MEHMET ALİ, ŞENKUL ÇETİN, İSCEHİSAR HAVZASIN’DA ARAZİ KULLANIMI VESORUNLARI. Doğu Coğrafya Dergisi (2007), (TR DİZİN)
 • Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 ÖZDEMİR MEHMET ALİ, ŞENKUL ÇETİN, İscehisar Havzası’nda (Afyonkarahisar)jeomorfolojik anıt şekillerinjeoturizm potansiyeli. ULUSAL JEOMORFOLOJ􀃹 SEMPOZYUMU-2008 (2008). (Özet bildiri)
 • Kitap
 • 1 ŞENKUL ÇETİN, Ünlü Yasemin, KÖSE AHMET, Seleukeia Sidera I Overview of the Archaeological Excavations and Research at Seleukeia Sidera(2023). MYRİNA YAYINLARI, Bölüm, (ULUSAL)
 • 2 ŞENKUL ÇETİN, Bozkurt Yunus, DOĞAL VE KÜLTÜREL MİRASIN PALEO-KULEÖNÜ GÖLÜ’NDEKİ İZLERİ: 50 BİN YILIN ÖYKÜSÜ(2022). SDÜ Yayın No: 119, Bölüm, (ULUSAL)
 • 3 GÜRBOĞA ŞULE, ÖZDEMİR YAVUZ, ŞENKUL ÇETİN, Ünlü Yasemin, DOĞAL VE KÜLTÜREL MİRASIN PALEO-KULEÖNÜ GÖLÜ’NDEKİ İZLERİ: 50 BİN YILIN ÖYKÜSÜ(2022). SDÜ Yayın No: 119, Bölüm, (ULUSAL)
 • 4 ŞENKUL ÇETİN, HÜRMÜZLÜ KORTHOLT BİLGE, Ünlü Yasemin, Kılıç Gurbet, DOĞAL VE KÜLTÜREL MİRASIN PALEO-KULEÖNÜ GÖLÜ’NDEKİ İZLERİ: 50 BİN YILIN ÖYKÜSÜ(2022). Desen Ofset A.Ş. / Ankara, Bölüm, (ULUSAL)
 • 5 GÜRBOĞA ŞULE, Doğan Turhan, ŞENKUL ÇETİN, Ünlü Yasemin, DOĞAL VE KÜLTÜREL MİRASIN PALEO-KULEÖNÜ GÖLÜ’NDEKİ İZLERİ: 50 BİN YILIN ÖYKÜSÜ(2022). SDÜ Yayın No: 119, Bölüm, (ULUSAL)
 • 6 ŞENKUL ÇETİN, Ünlü Yasemin, DOĞAL VE KÜLTÜREL MİRASIN PALEO-KULEÖNÜ GÖLÜ’NDEKİ İZLERİ: 50 BİN YILIN ÖYKÜSÜ(2022). SDÜ Yayın No: 119, Bölüm, (ULUSAL)
 • 7 KÖSE AHMET, ŞENKUL ÇETİN, GÜVENÇ HİMMET MURAT, DOĞAL VE KÜLTÜREL MİRASIN PALEO-KULEÖNÜ GÖLÜ’NDEKİ İZLERİ: 50 BİN YILIN ÖYKÜSÜ(2022). SDÜ Yayın No: 119, Bölüm, (ULUSAL)
 • 8 KAYA SEDA, ŞENKUL ÇETİN, KARGIOĞLU MUSTAFA, DOĞAL VE KÜLTÜREL MİRASIN PALEO-KULEÖNÜ GÖLÜ’NDEKİ İZLERİ: 50 BİN YILIN ÖYKÜSÜ(2022). SDÜ Yayın No: 119, Bölüm, (ULUSAL)
 • 9 ŞENKUL ÇETİN, DOĞAL VE KÜLTÜREL MİRASIN PALEO-KULEÖNÜ GÖLÜ’NDEKİ İZLERİ: 50 BİN YILIN ÖYKÜSÜ(2022). SDÜ Yayın No: 119, Bölüm, (ULUSAL)
 • 10 ŞENKUL ÇETİN, Temelleri Gelişimi ve Yapısıyla Tarihi Coğrafya(2014). Yeditepe Yayınları, Bölüm, (ULUSAL)
 
Bu İçeriği Paylaş!