KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Bülent KIRKAN
Birimi Su Enstitüsü
Telefon 2462113210
E-Posta bulentkirkan@sdu.edu.tr
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ KİMYA BÖLÜMÜ 22.06.2001
Yüksek Lisans MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ KİMYA BÖLÜMÜ 16.11.2005
Doktora MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ KİMYA BÖLÜMÜ 06.08.2012
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Doğal Ürünler Kimyası,Çevresel Radyoaktivite,Koordinasyon Kimyası,Ağır Metal Ektraksiyonu,Adsorpsiyon
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Varol, S., Davraz, A., Aksever, F., Sener, S., Sener, E., Kirkan, B., Tokgozlu, A., 2020. Determination of the origin and recharge process of water resources in Salda Lake Basin by using the environmental, tritium and radiocarbon isotopes (Burdur/Turkey), Bulletin of the Mineral Research and Exploration, 161, 57-70. DOI: 10.19111/bulletinofmre.604352
 • 2 Varol, S., Küçük, M., Davraz, A., Şener, Ş., Şener, E., Aksever, F., Kırkan, B., Tokgözlü, A., 2020. Salda Gölü Havzası Güneyinin (Yeşilova/Burdur) Hidrojeolojisi Ve Hidrojeokimyasal Özelliklerinin İncelemesi, Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 8(1), 74 -90.
 • 3 Kirkan, B., Bekaroğlu, M., 2019. Modifiye Edilmiş Pomza Kullanılarak Sulu Ortamlardan Adsorpsiyon Prosesi ile Arsenat (V) Giderimi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 23(2), 356-366.
 • 4 Varol, S., Davraz, A., Şener, Ş., Şener, E., Aksever, F., Kırkan, B.,Tokgözlü, A., 2018. Application af A Conceptual Water Budget Model For Salda Lake, (Burdur/ Turkey), Journal of Engineering Sciences and Design, 6(1), 29-37.
 • 5 Pamukoğlu, M.Y., Kırkan, B., Şenyurt, M., 2017. Sulu Ortamlardan Modifiye Edilmiş Toz Arıtma Çamuru Kullanılarak Toryum Metalinin Biyosorpsiyon ile Gideriminde İzoterm ve Kinetik Analizi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 21(2), 623-630.
 • 6 R. Gup, E. Giziroglu, B. Kırkan and Z. E. Koç “Synthesis and Spectroscopic studies of copper(II) complexes of Acetophenone Derivatives of 2-Aminobenzoylhydrazone” Chimicia Acta Turcica, 33(2), 15-20, 2005.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Varol, S., Davraz A., Şener,Ş., Aksever F., Şener E., Kırkan B., Tokgözlü A., 2018. Salda Gölü Havzası Yeraltısularının Hidrojeokimyasal Özellikleri ve Kalite Değerlendirmesi, HİDRO’2018: Ulusal Hidrojeoloji ve Su Kaynakları Sempozyumu, 27-29 Eylül 2018, Beytepe, Ankara, Bildiriler kitabı sayfa:161-170.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Kırkan, B., Gup, R., 2015. 1,3 Dimetil Barbitürik Asit İçeren Azo Bileşiklerin Cu(II) Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve DNA Etkileşimlerinin İncelenmesi, V. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, Mersin, (Özet Bildiri/Poster-P072)
 • 2 Kırkan, B., Gökçe, C., 2015. 2-Hidroksiasetofenon Türevi Açil Hidrazonların ve Cu(II) Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve DNA Etkileşimleri, V. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, Mersin, (Özet Bildiri/Poster-P074)
 • 3 Belgin, E. E., Kırkan, B., Ayçık, G. A., 2015, İyonlaştırıcı Elektromanyetik Radyasyondan Korunmada Yeni Nesil Kompozit Zırhlama Malzemeleri Üretim ve Karakterizasyonu, I. Ulusal Radyasyondan Korunma Kongresi, Ankara, Sayfa 7. (Özet Bildiri/Poster)
 • 4 Kırkan, B., Ayçık, G.A. (2014) 5-[(E)-(5-sülfonil-1,3,4-thiadiazol-2-yl)diazenil]pirimidin-2,4,6(1H,3H,5H)- trion ile Modifiye Edilen Silikajel Katı Sorbenti Kullanılarak Sulu Çözeltiden Th(IV) Adsorpsiyonunda Termodinamik Özelliklerin İncelenmesi ve Adsorpsiyon İzotermlerinin Oluşturulması, 7. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, Kahramanmaraş, (Özet Bildiri/Poster)
 • 5 Kırkan, B., Ayçık, G.A. (2014) İsonitrosoasetofenon 4-Aminobenzoilhidrazon İle Modifiye Edilen Silikajel Katı Sorbentinin Batch Yöntemi İle Sulu Çözeltiden Th(IV) Deriştirilmesi İçin Kullanımının İncelenmesi, 3. Eser Analiz Çalıştayı, Tokat, (Özet Bildiri/Poster).
 • 6 Kırkan, B., Ayçık, G.A. (2014) Gama Spektrometresi Ve ICP-OES Yöntemleri Kullanılarak Yeraltı Sularında Th(IV) Belirlenmesi, 3. Eser Analiz Çalıştayı, Tokat, (Özet Bildiri/Poster).
 • 7 Kırkan, B., Ayçık, G.A. (2014) 7-kloro-4-(o-hidroksibenzilinhidrazon) Kinolin ile Modifiye Edilen Silikajel Katı Sorbentinin Batch Yöntemi ile Sulu Çözeltiden Th(IV) Adsorpsiyon Parametrelerinin İncelenmesi, 7. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, Kahramanmaraş, (Özet Bildiri/Poster)
 • 8 Erer, O., Gökçe, C., Tekin, T., Özkan, H., Biltekin, M., Kırkan, B., Gup, R., Mercimek, B., 2013. p-Hidroksiasetofenon İçeren İki Yeni Aril Hidrazon Ligandları ve Bunların Cu(II) Kompleksleri: Sentez, Karakterizasyon ve DNA Kesme Aktivitesi, IV. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, Tokat, (Özet Bildiri/Poster-P264)
 • 9 Biltekin, M., Tekin, T., Gökçe, C., Özkan, H., Erer, O., Kırkan, B., Gup, R., Mercimek, B., 2013. Nitro Grubu İçeren Yeni Açil-Hidrazon Schiff Bazları ve Cu(II) Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve DNA Etkileşimlerinin İncelenmesi, IV. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, Tokat, (Özet Bildiri/Poster-P273)
 • 10 Kırkan, B., Ayçık, G. A., 2013. 5-[(E)-(5-sülfonil-1,3,4-thiadiazol-2-yl)diazenil]pirimidin-2,4,6(1H,3H,5H)- trion ile Modifiye Edilen Silikajel Katı Sorbenti Kullanılarak Yeraltı Sularında Th(IV) Deriştirilmesi, IV. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, Tokat, (Özet Bildiri/Poster-P151)
 • 11 Kırkan, B., Ayçık, G.A. (2012) Salisilaldehit 4-aminobenzoilhidrazon ile Modifiye Edilen Silikajel Katı Sorbenti Kullanılarak Yeraltı Sularında Toryum (IV) Deriştirilmesi, 26. Ulusal Kimya Kongresi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla, sayfa 84.
 • 12 Gökçe, C., Tekin, T., Kırkan, B., Güp, R. (2012) Furfural Halkası İçeren Schiff Bazlarının Ni (II ), Zn (II) ve Cu (II) Kompleksleri: Sentez, Karakterizasyon, DNA Etkileşim ve Antioksidan Aktiviteleri, 26. Ulusal Kimya Kongresi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla, sayfa 90.
 • 13 Özenli, M., Gökçe, C., Kırkan, B., Güp, R. (2011) Yeni Açilhidrazonların Ve Bakır(Iı) Kompleksleri: Sentez, Karakterizasyon, DNA Kesme Ve Antioksidan Aktivite, III. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, sayfa 79.
 • 14 Güp, R., Kırkan, B., Demir, G., Gökçe, C. (2011) 5-Formilbarbitürik Asitin Schiff Bazı Komplekslerinin DNA Bağlanma Ve Antioksidant Aktivitelerinin Belirlenmesi, III. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, sayfa 273.
 • 15 Kırkan, B., İncili, G.K., Belgin, E.E., Ayçık, G.A. (2011) Yatağan Termik Santrali Kül Dağındaki Toryumun Kül ve Topraktaki Davranışının ve Yeraltı Sularına Geçişinin İncelenmesi, 25. Ulusal Kimya Kongresi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, sayfa 35.
 • 16 Gökçe, C., Kırkan, B., Güp, R. (2011) Barbiturik Asit içeren Azo Bileşiklerinin ve Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve DNA Bağlanma Aktivitelerinin Belirlenmesi, 25. Ulusal Kimya Kongresi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, sayfa 36.
 • 17 Belgin, E.E., Kırkan, B., İncili, G.K., Ayçık, G.A. (2011) Monte Carlo Simülasyonu ve Matematiksel Modelleme Yöntemleri Kullanılarak Kuyu Tipi HPGe Dedektörün Verim Kalibrasyonu, 25. Ulusal Kimya Kongresi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, sayfa 62.
 • 18 İncili, G.K., Kırkan, B., Belgin, E.E., Ayçık, G.A. (2011) Yatağan Termik Santrali Kül Dağı ve Toprak Örneklerindeki Uranyumun Aktivite Derişimi ve Topraktaki Hareketliliğinin İncelenmesi, Yeraltı Sularına Geçişi ve Aktivite Değerinin Belirlenmesi, 25. Ulusal Kimya Kongresi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, sayfa 69.
 • 19 Eren Belgin E., Kırkan B., Karayel G., Ayçık G.A., Potasyum Bileşiklerinin Gama Spektrometresinde Verim Kalibratörü Olarak Kullanılabilirliği, X. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, Muğla, Cilt II, 71-83, 2009.
 • 20 Kırkan, B., Karayel, G., Belgin, E.E., Ayçık, G.A. (2009) Birlikte Çöktürme Yöntemi Kullanılarak Amerisyum Bakımından Zenginleştirilen Deniz Sedimentlerinde Gama Spektroskopisi ile Am-241 Belirlenmesi X. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, Muğla, Cilt II, 320-326.
 • 21 Karayel, G., Belgin, E.E., Kırkan B., Ayçık G.A., Gül, M. (2009) Bodrum-Turgutreis Sahilinin Doğal Radyoaktivite Seviyesinin Belirlenmesi Ve Bölgenin Jeolojik Yapısıyla İlişkilendirilmesi X. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, Muğla, Cilt I, 203-210.
 • 22 Giziroğlu, E., Kırkan, B., Özler, M.A., Güp, R. (2007) Heterosiklik yapıdaki vic-dioksimlerim ve bunların metal komplekslerinin sentezi. XXI. Ulusal Kimya Kongresi, İnönü Üniversitesi, Malatya.
 • 23 Kırkan, B., Güp, R., Karayel, G., Usluer, Ö. (2006) 5-(p-Substitue Fenilazo)Barbitürik Asit Türevlerinin Bakır(II) Komplekslerinin Sentezi ve Özelliklerinin İncelenmesi, XX.Ulusal Kimya Kongresi, Kayseri.
 • 24 Kırkan, B., Güp, R., Karayel, G., Usluer, Ö. (2006) Dört Dişli N2O2 Donör Bis-Açilhidrazon Ve 1,10-Fenanthrolin İçeren Mixed-Ligand Bakır(II) ve Nikel(II) Komplekslerinin Sentezi Spektroskopik Özelliklerinin İncelenmesi, XX.Ulusal Kimya Kongresi, Kayseri.
 • 25 Güp, R., Kırkan, B., Giziroğlu, E., Koç, Z.E. (2005) Barbitürik Asit ve 8-aminokinolin İçeren Azo-Metal Komplekslerinin Sentezi ve Spektroskopik Özelliklerinin İncelenmesi, XIX. Ulusal Kimya Sempozyumu, İzmir, AN-P249.
 • 26 Kırkan, B., Giziroğlu, E., Güp, R., Özler, M.A. (2004) Vic_Dioksimlerin p- Aminobenzoik asit hidrazin aril hidrazon türevlerinin sentezi ve Ni(II), Cu(II) komplekslerinin incelenmesi. XVIII. Ulusal Kimya Kongresi Kars, sayfa 343.
 • 27 Giziroğlu, E., Kırkan, B., Güp, R., Özler, M.A. (2004) Asetofenon ile İzonitrosoasetofenonun yeni Schiff bazlarının sentezi ve ekstraksiyon özelliklerinin incelenmesi. XVIII. Ulusal Kimya Kongresi Kars, sayfa 924.
 • 28 Kırkan, B., Kıvrak, İ., Giziroğlu, E., Güp, R. (2003) İzonitrosoasetofenonun yeni Schiff bazlarının sentezi ve Ni(II), Co(II),Cu(II) komplekslerinin İncelenmesi XVII. Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul, Sayfa 198.
 • 29 Kıvrak, İ., Kırkan, B., Giziroğlu, E., Güp, R. (2003) Vic_Dioksimlerin o- ve p- Aminobenzoik asit hirazin aril hidrazon türevlerinin sentezi ve Ni(II), Co(II),Cu(II) komplekslerinin yapılarının aydınlatılması XVII. Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul, Sayfa 199.
 • 30 Kıvrak, İ., Kırkan, B., Giziroğlu, E., Güp, R. (2003) İzonitrosoasetofenonun yeni Schiff bazlarının sentezi ve ekstraksiyon özelliklerinin incelenmesi XVII. Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul, Sayfa 624.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Kirkan, B., Karayel, G., Belgin, E., Ayçık, G.A.(2008) Determination of Am-241 in Enrichhed Sea Sediments by Gamma Spectroscopy, The 5th Eurasian Nuclear Science and Application Conference , TAEK, Ankara.
 • 2 Karayel, G., Kirkan, B., Belgin, E., Ayçık, G.A. (2008) Natural Radioactivity in Beach Sands from Muğla Coast: Gokova, Marmaris and Turgutreis Beaches, The 5th Eurasian Nuclear Science and Application Conference , TAEK, Ankara, 2008.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Kırkan, B., Demirhan, M. N., 2019. 4-Hidroksi-N'-((Tiyofen-2-il)Metilen) Benzohidrazit ile Modifiye Edilen Silikajel Kullanılarak Sulu Ortamdan Toryum (IV) İyonlarının Giderilmesi, Şanlıurfa, 164 (Özet Bildiri/Sözlü)
 • 2 Varol, S., Davraz, A., Aksever, F., Sener, S., Sener, E., Kırkan, B., Tokgozlu, A., 2018. Determination of The Origin and Recharge Process With The Stable Isotopes Of Water Resources In Salda Lake Wetland Basin (Burdur/Turkey), 9th International Symposium of the Eastern Mediterranean Geology, Antalya, 425 (Özet Bildiri/Poster).
 • 3 Kırkan, B., Köse, M.N., 2018. Sulu Çözeltiden Th(IV) Gideriminde N’-(2-Furilmetilen) 4- hidroksibenzoilhidrazon ile Modifiye Edilen Silikajel Katı Sorbentinin Kullanımının İncelenmesi, International Trace Analysis Congress, 20-23 Haziran, Sivas, 185.
 • 4 Kırkan, B., Akyol B., 2018. Biyosentez Yöntemi ile Defne yaprağı (Laurus nobilis) Kullanılarak SiClAgNP Nanokompozitinin Üretilmesi ve Karakterizsayonu, International Trace Analysis Congress, 20-23 Haziran, Sivas, 186.
 • 5 Kırkan, B., Bekaroğlu, M., 2018. Modifiye Edilmiş Pomza Kullanılarak Sulu Ortamlardan Adsorpsiyon Prosesi İle Arsenat (V) Giderimi, Uluslararası Su ve Çevre Kongresi, Bursa, 2321 (Özet Bildiri/Poster).
 • 6 Pamukoglu, M. Y., Kırkan, B., 2018. Determining of the Environmental Objectives for Surface Water Bodies According to European Water Framework Directive: Buyuk Menderes Basin, Turkey, 4th International Conference on Engineering and Natural Science, 334 (Özet Bildiri/Sözlü).
 • 7 Kırkan, B., Pamukoglu, M. Y., 2018. Assessment of the Pressure and Impacts for Surface Water Bodies According to European Water Framework Directive: Buyuk Menderes Basin, 4th International Conference on Engineering and Natural Science, 464 (Özet Bildiri/Poster).
 • 8 Pamukoglu, M. Y., Kırkan, B., 2018. Development of Methodology for the Determination of Environmental Objectives for Surface, Coastal and Transitional Waters: Buyuk Menderes Basin, Turkey, 4th International Conference on Engineering and Natural Science, 335 (Özet Bildiri/Poster).
 • 9 Kırkan, B., 2017. Importance and Determination of Radioactivity in Water Resources, 1th International Water Congress, Afyonkarahisar, 26 (Özet Bildiri/Sözlü)
 • 10 Pamukoğlu, M.Y., Kırkan, B., Babalık, A.A., 2017. Assessment of the Carbon Footprint Mass Balance in the Context of Global Climate Change A Case Study for Isparta Province. International Symposium on New Horizons in Forestry, Isparta, 390 (Özet Bildiri/Poster).
 • 11 Varol, S., Davraz, A., Sener, S., Sener, E., Aksever, F., Kırkan, B., Tokgozlu, A., 2017. Water Balance Of The Salda Lake And The Influence Of Budget Components, (Burdur/ Turkey), 2nd IWA Regional Symposium on Water, Wastewater and Environment, İzmir, 146 (Özet Bildiri/Poster)
 • 12 Pamukoğlu, M.Y., Kırkan, B., Senyurt, M., 2016. Batch Kinetics and Isotherms for Biosorption of Thorium Ions onto Pre-Treated Powdered Waste Sludge PWS from Aqueous Solution. International Conference on Natural Science and Engineering , Kilis, 109-110 (Özet Bildiri/Sözlü).
 • 13 Pamukoğlu, M.Y., Gönen, M., Kırkan, B., Can, D., Köse, M.N., Akkoca, D., Yeni, G., Pamukoglu, Z., 2016. Useful Product Recovery from the Wastewater An Experimental Design Approach. International Conference on Natural Science and Engineering, Kilis, 51 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).
 • 14 Pamukoglu, M. Y., Kırkan, B., Senyurt, M., 2016. Biosorption of Th(IV) Ions By Using Modified Powdered Waste Sludge (PWS) From Aqueous Solution: An Experimental Design Approach, 2. International Conference on Engineering and Natural Sciences, Sarajevo, 173 (Özet Bildiri/Poster)
 • 15 Kirkan, B., Sarikukcu, C., 2016. Taguchi Optimization Approach for Adsorption of the Hexavalent Chromium onto Cotton (gossypium sp.) Stalks, International Conference on Natural Science and Engineering, Kilis, 114 (Özet Bildiri/Sözlü).
 • 16 Pamukoğlu, M. Y., Babalık, A. A., Varol, S., Kaplan Bekaroğlu, Ş. Ş., Kırkan, B., Bayrak, H., Diler, İ., 2014. Sustainable Management of Water Resources in Lakes District 2nd International Conference On Environmental Science And Technology, Antalya, 68-70 (Tam metin/Sözlü)
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 5-(p-Substitüe Fenilazo)Barbitürik Asit Türevlerinin Sentezi Ve Bazı Geçiş Metal Komplekslerinin Özelliklerinin İncelenmesi (Danışman: Doç. Dr. Ramazan GÜP)
 • Doktora Tezi
 • 1 Yatağan Termik Santrali Kül Dağındaki Toryumun Kül ve Topraktaki Davranışının ve Yeraltı Sularına Geçişinin İncelenmesi, Katı Faz Ekstraksiyonu ile Deriştirilmesi (Danışman: Prof. Dr. Gül Asiye AYÇIK)
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi BAP: “ Modifiye Edilmiş Pomza Kullanılarak Sulu Ortamlardan Adsorpsiyon Prosesi ile Arsenat(V) Giderimi” 2017.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi BAP: “Eğirdir ve Kovada Göllerinin Sürdürülebilir Yönetim Modelinin Geliştirilmesi” Araştırmacı 2019-devam ediyor.
 • 2 TÜBİTAK KAMAG Projesi, “Yerüstü, Kıyı ve Geçiş Suları için Çevresel Hedeflerin Belirlenmesine Yönelik Metodolojinin Geliştirilmesi: Büyük Menderes Havzası Pilot Çalışması”, Proje No: 112G021, 2013 – 2019.
 • 3 TÜBİTAK ÇAYDAG Projesi, “Salda Gölü Sulak Alanı Hidrojeolojisi, Hidrojeokimyasal Özelliklerinin İzlenmesi Ve Kirlilik Durumunun Tespiti”114Y084, 2015-2017.
 • 4 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi BAP: "Katyonik ve Anyonik Gruplar İçeren Schiff Bazları ve Koordinasyon Bleşikleri: Sentez Karakterizasyon ve Genomik DNA-Kesme Aktivitelerinin Belirlenmesi" 2015.
 • 5 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi BAP: "Yeni Açil Hidrazon Schiff Bazları İle Bunların Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve DNA Bağlanma Özelliklerinin İncelenmesi" 2015.
 • 6 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi BAP: "Katı Desteğe Tutturulmuş Schiff Bazı Bileşiklerinin Uranyum ve Toryum Adsorpsiyon Özelliklerinin İncelenmesi" 2014.
 • 7 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi BAP: "Yatağan Termik Santrali Kül Dağındaki Toryumun Kül ve Topraktaki Davranışının ve Yeraltı Sularına Geçişinin İncelenmesi, Katı Faz Ektraksiyonu ile Deriştirilmesi" 2012.
 • 8 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi BAP: "Dioksim ve Monoksimlerin p-Aminobenzoik Asit Hidrazin ve Hidrazonları ile Bazı Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezi ve Bu Bileşiklerin Ağır Metal Ekstraktantı Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması" No:03-027,2005.
VERDİĞİ DERSLER
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği
Çevre Nanoteknolojisi ve Uygulamaları
Çevresel Radyoaktivite ve Analiz Yöntemler
Çevresel Radyoaktivite ve Analiz Yöntemleri
Eser Elementler ve Analiz Yöntemleri
Su Kalitesinin Kimyasal Yönden Belirlenmesi
 
Bu İçeriği Paylaş!