Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Bülent KIRKAN
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Bülent KIRKAN
Birimi Su Enstitüsü
Bölüm
Ana Bilim Dalı
Telefon 2462113210
E-Posta bulentkirkan@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ KİMYA BÖLÜMÜ 22.6.2001
Yüksek Lisans MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ KİMYA BÖLÜMÜ 16.11.2005
Doktora MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ KİMYA BÖLÜMÜ 6.8.2012
İLGİ ALANLARI
adsorpsiyon Çevresel Radyoaktivite Koordinasyon Kimyası Ağır Metal Ektraksiyonu Oksim ve Schiff Bazı Kompleksleri
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 R. Gup, E. Giziroglu, B. Kırkan and Z. E. Koç “Synthesis and Spectroscopic studies of copper(II) complexes of Acetophenone Derivatives of 2-Aminobenzoylhydrazone” Chimicia Acta Turcica, 33(2), 15-20, 2005.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Kırkan, B., Ayçık, G.A. (2012) Salisilaldehit 4-aminobenzoilhidrazon ile Modifiye Edilen Silikajel Katı Sorbenti Kullanılarak Yeraltı Sularında Toryum (IV) Deriştirilmesi, 26. Ulusal Kimya Kongresi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla, sayfa 84.
 • 2 Gökçe, C., Tekin, T., Kırkan, B., Güp, R. (2012) Furfural Halkası İçeren Schiff Bazlarının Ni (II ), Zn (II) ve Cu (II) Kompleksleri: Sentez, Karakterizasyon, DNA Etkileşim ve Antioksidan Aktiviteleri, 26. Ulusal Kimya Kongresi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla, sayfa 90.
 • 3 Özenli, M., Gökçe, C., Kırkan, B., Güp, R. (2011) Yeni Açilhidrazonların Ve Bakır(Iı) Kompleksleri: Sentez, Karakterizasyon, DNA Kesme Ve Antioksidan Aktivite, III. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, sayfa 79.
 • 4 Güp, R., Kırkan, B., Demir, G., Gökçe, C. (2011) 5-Formilbarbitürik Asitin Schiff Bazı Komplekslerinin DNA Bağlanma Ve Antioksidant Aktivitelerinin Belirlenmesi, III. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, sayfa 273.
 • 5 Kırkan, B., İncili, G.K., Belgin, E.E., Ayçık, G.A. (2011) Yatağan Termik Santrali Kül Dağındaki Toryumun Kül ve Topraktaki Davranışının ve Yeraltı Sularına Geçişinin İncelenmesi, 25. Ulusal Kimya Kongresi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, sayfa 35.
 • 6 Gökçe, C., Kırkan, B., Güp, R. (2011) Barbiturik Asit içeren Azo Bileşiklerinin ve Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve DNA Bağlanma Aktivitelerinin Belirlenmesi, 25. Ulusal Kimya Kongresi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, sayfa 36.
 • 7 Belgin, E.E., Kırkan, B., İncili, G.K., Ayçık, G.A. (2011) Monte Carlo Simülasyonu ve Matematiksel Modelleme Yöntemleri Kullanılarak Kuyu Tipi HPGe Dedektörün Verim Kalibrasyonu, 25. Ulusal Kimya Kongresi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, sayfa 62.
 • 8 İncili, G.K., Kırkan, B., Belgin, E.E., Ayçık, G.A. (2011) Yatağan Termik Santrali Kül Dağı ve Toprak Örneklerindeki Uranyumun Aktivite Derişimi ve Topraktaki Hareketliliğinin İncelenmesi, Yeraltı Sularına Geçişi ve Aktivite Değerinin Belirlenmesi, 25. Ulusal Kimya Kongresi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, sayfa 69.
 • 9 Eren Belgin E., Kırkan B., Karayel G., Ayçık G.A., Potasyum Bileşiklerinin Gama Spektrometresinde Verim Kalibratörü Olarak Kullanılabilirliği, X. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, Muğla, Cilt II, 71-83, 2009.
 • 10 Kırkan, B., Karayel, G., Belgin, E.E., Ayçık, G.A. (2009) Birlikte Çöktürme Yöntemi Kullanılarak Amerisyum Bakımından Zenginleştirilen Deniz Sedimentlerinde Gama Spektroskopisi ile Am-241 Belirlenmesi X. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, Muğla, Cilt II, 320-326.
 • 11 Karayel, G., Belgin, E.E., Kırkan B., Ayçık G.A., Gül, M. (2009) Bodrum-Turgutreis Sahilinin Doğal Radyoaktivite Seviyesinin Belirlenmesi Ve Bölgenin Jeolojik Yapısıyla İlişkilendirilmesi X. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, Muğla, Cilt I, 203-210.
 • 12 Giziroğlu, E., Kırkan, B., Özler, M.A., Güp, R. (2007) Heterosiklik yapıdaki vic-dioksimlerim ve bunların metal komplekslerinin sentezi. XXI. Ulusal Kimya Kongresi, İnönü Üniversitesi, Malatya.
 • 13 Kırkan, B., Güp, R., Karayel, G., Usluer, Ö. (2006) 5-(p-Substitue Fenilazo)Barbitürik Asit Türevlerinin Bakır(II) Komplekslerinin Sentezi ve Özelliklerinin İncelenmesi, XX.Ulusal Kimya Kongresi, Kayseri.
 • 14 Kırkan, B., Güp, R., Karayel, G., Usluer, Ö. (2006) Dört Dişli N2O2 Donör Bis-Açilhidrazon Ve 1,10-Fenanthrolin İçeren Mixed-Ligand Bakır(II) ve Nikel(II) Komplekslerinin Sentezi Spektroskopik Özelliklerinin İncelenmesi, XX.Ulusal Kimya Kongresi, Kayseri.
 • 15 Güp, R., Kırkan, B., Giziroğlu, E., Koç, Z.E. (2005) Barbitürik Asit ve 8-aminokinolin İçeren Azo-Metal Komplekslerinin Sentezi ve Spektroskopik Özelliklerinin İncelenmesi, XIX. Ulusal Kimya Sempozyumu, İzmir, AN-P249.
 • 16 Kırkan, B., Giziroğlu, E., Güp, R., Özler, M.A. (2004) Vic_Dioksimlerin p- Aminobenzoik asit hidrazin aril hidrazon türevlerinin sentezi ve Ni(II), Cu(II) komplekslerinin incelenmesi. XVIII. Ulusal Kimya Kongresi Kars, sayfa 343.
 • 17 Giziroğlu, E., Kırkan, B., Güp, R., Özler, M.A. (2004) Asetofenon ile İzonitrosoasetofenonun yeni Schiff bazlarının sentezi ve ekstraksiyon özelliklerinin incelenmesi. XVIII. Ulusal Kimya Kongresi Kars, sayfa 924.
 • 18 Kırkan, B., Kıvrak, İ., Giziroğlu, E., Güp, R. (2003) İzonitrosoasetofenonun yeni Schiff bazlarının sentezi ve Ni(II), Co(II),Cu(II) komplekslerinin İncelenmesi XVII. Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul, Sayfa 198.
 • 19 Kıvrak, İ., Kırkan, B., Giziroğlu, E., Güp, R. (2003) Vic_Dioksimlerin o- ve p- Aminobenzoik asit hirazin aril hidrazon türevlerinin sentezi ve Ni(II), Co(II),Cu(II) komplekslerinin yapılarının aydınlatılması XVII. Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul, Sayfa 199.
 • 20 Kıvrak, İ., Kırkan, B., Giziroğlu, E., Güp, R. (2003) İzonitrosoasetofenonun yeni Schiff bazlarının sentezi ve ekstraksiyon özelliklerinin incelenmesi XVII. Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul, Sayfa 624.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Kirkan, B., Karayel, G., Belgin, E., Ayçık, G.A.(2008) Determination of Am-241 in Enrichhed Sea Sediments by Gamma Spectroscopy, The 5th Eurasian Nuclear Science and Application Conference , TAEK, Ankara.
 • 2 Karayel, G., Kirkan, B., Belgin, E., Ayçık, G.A. (2008) Natural Radioactivity in Beach Sands from Muğla Coast: Gokova, Marmaris and Turgutreis Beaches, The 5th Eurasian Nuclear Science and Application Conference , TAEK, Ankara, 2008.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 5-(p-Substitüe Fenilazo)Barbitürik Asit Türevlerinin Sentezi Ve Bazı Geçiş Metal Komplekslerinin Özelliklerinin İncelenmesi (Danışman: Doç. Dr. Ramazan GÜP)
 • Doktora Tezi
 • 1 Yatağan Termik Santrali Kül Dağındaki Toryumun Kül ve Topraktaki Davranışının ve Yeraltı Sularına Geçişinin İncelenmesi, Katı Faz Ekstraksiyonu ile Deriştirilmesi (Danışman: Prof. Dr. Gül Asiye AYÇIK)
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Dioksim ve Monoksimlerin p-Aminobenzoik Asit Hidrazin ve Hidrazonları ile Bazı Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezi ve Bu Bileşiklerin Ağır Metal Ekstraktantı Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması, Muğla Üniversitesi BAP, No:03-027,2005(Araştırmacı)(Tamamlandı).
VERDİĞİ DERSLER
Yukarı çık