KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Veysel DEMİRER
Birimi Eğitim Fakültesi
Bölüm Eğitim Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Eğitim Programları Ve Öğretim Anabilim Dalı
Telefon 2462114583
E-Posta veyseldemirer@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0002-3264-9424
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ 15.06.2007
Yüksek Lisans SELÇUK ÜNİVERSİTESİ - 03.08.2009
Doktora NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ 15.04.2013
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Çokluortam Tasarımı,Harmanlanmış (Karma) Öğrenme,Dijital Öyküleme,Sanal ve Artırılmış Gerçeklik,İnternet Bağımlılığı,Teknoloji kullanımının sosyal ve psikolojik boyutları, Teknoloji destekli yapılandırmacı ve işbirlikçi öğrenme ortamları, Teknoloji entegrasyonu ve öğretmen yetiştirme
YAYINLAR
 • Alanında diğer türlerde kitap
 • 1 Sünbül, A. M., Yılmaz, E., Demirer, V., Ceran, D., Işık, A., Çintaş, D., Çalışkan, M., Alan, S. (2010). İlköğretim Öğrencileri Kitap Okuma Alışkanlıkları: Konya İli Araştırma Raporu. Konya: Selçuk Üniversitesi Matbaası.
 • 2 Sünbül, A. M., Çalışkan, M., Yılmaz, E., Çintaş, D., Alan, S., Demirer, V., ve Ceran, D. (2010). Lise Öğrencileri Kitap Okuma Alışkanlıkları: Konya İli Araştırma Raporu. Konya: Selçuk Üniversitesi Matbaası.
 • Alanında, özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Deryal, I. E., & Demirer, V. (2020). A Specified Ubiquitous Learning Design for Seamless Learning. In G. Durak, & S. Çankaya (Eds.), Managing and Designing Online Courses in Ubiquitous Learning Environments (pp. 19-51). Hershey, PA: IGI Global. doi:10.4018/978-1-5225-9779-7.ch002
 • 2 Demirer, V., Erbaş, Ç. ve Kaleci, D. (2020). Artırılmış gerçeklik teknolojisi. İçinde Erdem, M. ve Sarsar, F. (Ed.), Dijital Teknoloji Aracılı Düşünme Öğretimi. Pegem Akademi
 • 3 Deryal, İ. E. & Demirer, V. (2020). Endüstri 4.0 çağında bilgi işlemsel düşünme becerisi, matematik ve programlama. İçinde Mustafa Murat İnceoğlu (Ed.), Endüstri 4.0 (Dördüncü Sanayi Devrimi) ve Eğitim. Abaküs, İstanbul
 • 4 Demirer, V., Aydın, B., & Çelik, Ş. B. (2017). Exploring the educational potential of Internet of Things (IoT) in seamless learning. In S. Şad, & M. Ebner (Eds.), Digital Tools for Seamless Learning (pp. 145-159). Hershey, PA: IGI Global. doi:10.4018/978-1-5225-1692-7.ch007
 • 5 Demirer, V. (2016). Information and Communication Technologies. In C. Akdeniz (Ed.), Instructional Process and Concepts in Theory and Practice (pp. 493-523). Springer Singapore. doi:10.1007/978-981-10-2519-8_13
 • 6 Bozoglan, B., & Demirer, V. (2015). The Association between Internet Addiction and Psychosocial Variables. In J. Bishop (Ed.), Psychological and Social Implications Surrounding Internet and Gaming Addiction (pp. 171-185). Hershey, PA: Information Science Reference. doi:10.4018/978-1-4666-8595-6.ch010
 • 7 Erbaş, Ç. & Demirer, V. (2015). Eğitimde sanal ve artırılmış gerçeklik uygulamaları. B. Akkoyunlu, A. İşman ve H. F. Odabaşı (Ed.), Eğitim Teknolojileri Okumaları 2015 içinde (s. 131-148). Ankara.
 • Alanında, diğer tür kitaplarda bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Dikmen, C.H. & Demirer, V. (2016). İnternet. Şahin, S. (Ed.), Eğitimde Bilişim Teknolojileri I-II, (ss. 149-180). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • 2 Alan, S., Demirer, V., & Şahin, İ. (2011). Bilgisayar Destekli Öğretim. Kitap Bölümü(Editör: Aysan Şentürk), Temel Bilgi Teknolojileri ve Bilgisayar Kullanımı(s. 545-570). Ekin Yayınevi. ISBN : 9786055431983
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Yıldırım, M.& Demirer, V. (Kabul edildi). Eğitim alanında bilgi güvenliği üzerine sistematik bir alanyazın incelemesi: Türkiye örneği
 • 2 Demirer, V. & Yolcu, V. (2018). Meslek yüksek okulu öğrencilerinin bilişim teknolojilerinden yararlanma düzeyleri ile akademik başarıları arasındaki ilişki. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 45, 105-131
 • 3 Demirer, V. & Dikmen, C. H. (2018). Öğretmenlerin FATİH projesine yönelik görüşlerinin teknolojik pedagojik alan bilgisi bağlamında incelenmesi. İlköğretim Online, 17(1), 26-46.
 • 4 Demirer, V. & Baki, Y. (2018). Türkçe öğretmeni adaylarının dijital öyküleme sürecine ilişkin görüşleri ve algıları. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 11(4), 718-747 .
 • 5 Aydın, B., & Demirer, V. (2017). Ters yüz sınıf modeli çerçevesinde çerçekleştirilmiş çalışmalara bir bakış: İçerik analizi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 7(1).
 • 6 Yolcu, V. & Demirer, V. (2017). Eğitimde robotik kullanımı ile ilgili yapılan çalışmalara sistematik bir bakış. SDU International Journal of Educational Studies, 4(2), 127-139.
 • 7 Demirer, V. & Erbaş, Ç. (2016). Trends in studies on virtual learning environments in Turkey between 1996-2014 years: a content analysis. The Turkish Online Journal of Distance Education, 17(4), 91-104
 • 8 Dikmen, C. H. & Demirer, V. (2016). Türkiye'de teknolojik pedagojik alan bilgisi üzerine 2009-2013 yılları arasında yapılan çalışmalardaki eğilimler. Turkish Journal of Education, 5(1), 33-46
 • 9 Aydın, B. & Demirer, V. (2016). Flipping the drawbacks of flipped classroom: Effective tools and reccomendations. Journal of Educational and Instructional Studies in the World, 6(1), 33-40.
 • 10 Demirer, V. & Sak, N. (2016). Dünyada ve Türkiye'de programlama eğitimi ve yeni yaklaşımlar. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 12(3), 521-546.
 • 11 Barut, E., Demirer, V., Erbaş, Ç., Dikmen, C.H., & Sak. N. (2016). Öğretmen adayları için medya okuryazarlığı eğitimi: Öğretim tasarımı süreci ve değerlendirilmesi. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 45(1), 49-70.
 • 12 Dikmen, C. H. & Demirer, V. (2016). Öğretmenlerin teknoloji entegrasyonuna yönelik davranışlarını etkileyen değişkenlerin incelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(3), 153-167.
 • 13 Demirer, V. & Erbaş, Ç. (2015). Mobil artırılmış gerçeklik uygulamalarının incelenmesi ve eğitimsel açıdan değerlendirilmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(3), 802-813. DOI: 10.17860/efd.29928
 • 14 Demirer, V. & Sak, N. (2015). Türkiye'de bilişim teknolojileri (BT) eğitimi ve BT öğretmenlerin değişen rolleri. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(5),434-448
 • 15 Erbaş, Ç., & Demirer, V. (2014).Eğitimde artırılmış gerçeklik uygulamaları: Google Glass örneği [Augmented Reality in Education: Google Glass Case]. Journal of Instructional Technologies & Teacher Education, 3(2), 8-16.
 • 16 Demirer, V., Bozoglan, B., & Sahin, I. (2013). Preservice teachers’ internet addiction in terms of gender, internet access, loneliness and life satisfaction. International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology, 1(1), 56-63.
 • 17 Demirer, V., Çintaş, D. & Sünbül, A. M. (2011). İlköğretim Öğrencilerinin Bilgisayar ve İnternet Kullanımları İle Kitap Okuma Alışkanlıkları Arasındaki İlişki: Konya İli Örneği. İlköğretim Online, 10(3), 1028-1036.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Erbas, C. & Demirer, V. (2019). The effects of augmented reality on students' academic achievement and motivation in a biology course. Journal of Computer Assisted Learning, 35(3), 450-458.
 • 2 Demirer, V. & Bozoglan, B. (2016). Purposes of Internet use and problematic Internet useamong Turkish high school students. Asia-pacific psychiatry, 8(4), 269-277
 • 3 Bozoglan,B., Demirer, V., & Sahin, I.(2014). Problematic Internet use: Functions of use, cognitive absorption, and depression. Computers in Human Behavior, 37, 117-123.
 • 4 Demirer, V. & Sahin, I. (2013). Effect of blended learning environment on transfer of learning: An experimental study. Journal of Computer Assisted Learning, 29(6), 518-519. doi: 10.1111/jcal.12009.
 • 5 Bozoglan, B., Demirer, V., & Sahin, I. (2013). Loneliness, self-esteem, and life satisfaction as predictors of Internet addiction: A cross-sectional study among Turkish university students. Scandinavian Journal of Psychology, 54(4), 313-319. doi: 10.1111/sjop.12049.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Sak, N. & Demirer, V. (2015).Dünya'da ve Türkiye'de programlama eğitimi ve yeni yaklaşımlar. 24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Niğde.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Dikmen, C. H., Demirer, V., & Arslan, H. (2014). Öğretmenlerin teknolojik pedagojik alan bilgilerinin incelenmesi. International Conference on Education in Mathematics, Science and Technology, Konya.
 • 2 Erbaş, Ç., & Demirer, V. (2014). Eğitimde artırılmış gerçeklik uygulamaları: Google Glass örneği. 2nd International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, Sandıklı, Afyonkarahisar.
 • 3 Sak, N., & Demirer, V. (2014). Öğretmenlerin bilişim teknolojileri öz-yeterlik algılarının incelenmesi. 2nd International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, Sandıklı, Afyonkarahisar.
 • 4 Barut, E., Erbaş, Ç., Dikmen, C. H., Sak, N. & Demirer, V. (2014). Öğretmen Adaylarının Medya Okuryazarlık Becerilerine İlişkin Bir İhtiyaç Analizi Çalışması. 8th International Computer and Instructional Technologies Symposium, Edirne.
 • 5 Demirer, V., Saban, A., Küçük, Ş., & Şahin, İ. (2011). Bilişim teknolojileri öğretmen adaylarının fatih projesi hakkındaki görüşlerinin değerlendirilmesi. 11th International Educational Technology (IETC2011), İstanbul.
 • 6 Demirer, V. & Sahin, I. (2011). Development, implementation and evaluation of an online multimedia learning environment for blended learning. AWERProcedia Information Technology and Computer Science, 1, 980-985. http://www.world-education-center.org/index.php/P-ITCS/article/view/786/1041
 • 7 Demirer, V. & Sahin, I. (2010). Secondary school students’ self-efficacy beliefs in educational internet use, 13th International Conference "ICT in the Education of the Balkan Countries", 17-19 June 2010, Varna-Bulgaria.
 • 8 Bozkurt, E., Demirer, V., & Şahin, İ. (2010). Fizik öğretmeni adaylarının internete yönelik tutumları ve eğitsel internet kullanım öz-yeterlik inançları, 4th International Computer and Instructional Technologies Symposium, Konya.
 • 9 Demirer, V., Çintaş, D., & Sünbül, A. M. (2010). Konya ili ilköğretim öğrencilerinin bilgisayar ve internet kullanımları ile kitap okuma alışkanlıkları arasındaki ilişki, 4th International Computer and Instructional Technologies Symposium, Konya.
 • 10 Eren, F., Aktürk, A.O., Demirer, V., & Şahin,İ. (2010). Bilişim teknolojileri dersinde ASSURE modeline göre hazırlanmış ders materyalinin akademik başarı, derse karşı tutum ve bilgisayar öz-yeterliğine etkisi, 4th International Computer and Instructional Technologies Symposium, Konya.
 • 11 Demirer, V., Özdinç, F., & Şahin, İ. (2009). Bilgisayar öğretmen adaylarının eğitim yazılımı geliştirme öz-yeterlik algıları. 9th International Educational Technology Conference, Ankara.
 • 12 Demirer, V. & Şahin, İ. (2009). Karma öğrenme ortamının web tabanlı öğretime yönelik tutuma etkisi. 3th International Computer and Instructional Technologies Symposium, Trabzon.
 • 13 Demirer, V. & Şahin, İ. (2008). İlköğretim öğrencilerinin bilişim teknolojileri dersine yönelik tutumları. 8th International Educational Technology Conference, Eskişehir.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Yolcu, V., & Demirer, V. (2017). Eğitimde robotik kullanımı ile ilgili yapılan çalışmalara bir bakış. 11th International Computer and Instructional Technologies Symposium, Malatya: İnönü üniversitesi.
 • 2 Yolcu, V., & Demirer, V. (2017). Meslek yüksek okulu öğrencilerinin bilgi teknolojilerinden yararlanma düzeyleri ile akademik başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. 11th International Computer and Instructional Technologies Symposium, Malatya: İnönü üniversitesi.
 • 3 Demirer, V. & Şenol, Ş. (2017). Öğretmenlerin bilişim teknolojileri rehber (BTR) öğretmenliğine yönelik algıları: bir metafor analizi çalışması. 11th International Computer and Instructional Technologies Symposium, Malatya: İnönü üniversitesi.
 • 4 Atak, Z. & Demirer, V. (2017). Kaynaştırma öğrencilerinin eğitiminde oyunlaştırma teknolojisi. 11th International Computer and Instructional Technologies Symposium, Malatya: İnönü üniversitesi.
 • 5 Demirer, V. & Atak, Z. (2017). Duygusal hesaplama (affective computing) çalışmaları ve eğitim alanına yansımaları. 11th International Computer and Instructional Technologies Symposium, Malatya: İnönü üniversitesi.
 • 6 Şenol, Ş. & Demirer, V. (2017). Kodlama eğitiminden robot teknolojisine giden sistematikte bilişim teknolojileri ve yazılım dersi öğretim programı örneği ve öğretmen görüşleri. 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi. Antalya.
 • 7 Şenol, Ş. & Demirer, V. (2017). Kodlama eğitimi gerçekleştiren sınıf öğretmenlerin kodlama eğitimine yönelik görüşleri. 5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium. İzmir.
 • 8 Demirer, V. & Baki, Y. (2017). Türkçe öğretmeni adaylarının dijital öyküleme sürecine ilişkin görüşleri ve algıları. 10. Uluslararası Türkçe'nin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı. İstanbul: Okan Üniversitesi.
 • 9 Demirer, V., Baş, O., & Akkoç, B.M. (2017). Öğretmen adaylarının okul deneyimleri: bir durum çalışması. 5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium. İzmir.
 • 10 Dikmen, C. H. & Demirer, V. (2016). Öğretmenlerin teknolojik pedagojik alan bilgileri ile eğitime teknoloji entegrasyonuna yönelik davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi. 10th International Computer and Instructional Technologies Symposium, Rize: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi.
 • 11 Erbaş, Ç. & Demirer, V. (2016). Mobil artırılmış gerçeklik uygulamalarının öğrencilerin akademik başarı ve motivasyonuna etkisi. 10th International Computer and Instructional Technologies Symposium, Rize: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi.
 • 12 Aydın, B., & Demirer, V. (2016). Ters yüz sınıf modeli çerçevesinde gerçekleştirilmiş çalışmalara bir bakış: içerik analizi. 10th International Computer & Instructional Technologies Symposium. Rize: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi.
 • 13 Demirer, V., & Aydın, B. (2016). Ödev/görev stresi ölçeği: Ölçek geliştirme, geçerlik ve güvenirlik çalışması. 10th International Computer & Instructional Technologies Symposium. Rize: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi.
 • 14 Demirer, V., & Erbaş, Ç. (2016). Mobil artırılmış gerçeklik uygulamalarının incelenmesi. International Conference on Education in Mathematics, Science and Technology (ICEMST 2016), Bodrum.
 • 15 Demirer, V., & Sak, N. (2016). Bilişim teknolojileri ve yazılım dersi öğretim programının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi: Bir delphi çalışması. International Conference on Education in Mathematics, Science and Technology (ICEMST 2016), Bodrum.
 • 16 Dikmen, C. H. & Demirer, V. (2015). Öğretmenlerin FATİH Projesine Yönelik Görüşlerinin TPAB Bağlamında İncelenmesi: Nitel Bir Durum Çalışması. 9th International Computer and Instructional Technologies Symposium, Sandıklı, Afyonkarahisar.
 • 17 Aydın, B. & Demirer, V. (2015). Ters-Yüz Sınıf Modelinin Dezavantajlarını Tersine Çevirin: Etkili Araçlar Ve Öneriler. 3nd International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, Trabzon.
 • 18 Erbaş, Ç., & Demirer, V. (2014). Üniversite öğrencilerinin medya okuryazarlık düzeyleri. International Conference on Education in Mathematics, Science and Technology, Konya.
 • 19 Erbaş, Ç. & Demirer, V. (2014). Sanal Öğrenme Ortamları İle İlgili Türkiye'de Yapılan Çalışmaların İncelenmesi.8th International Computer and Instructional Technologies Symposium, Edirne.
 • 20 Dikmen, C. H. & Demirer, V. (2014). Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi İle İlgili Türkiye'de Yapılan Çalışmaların İncelenmesi. 8th International Computer and Instructional Technologies Symposium, Edirne.
 • 21 Demirer, V. & Sahin, I. (2012). Web-based digital storytelling: e-Storytelling. 6th International Computer and Instructional Technologies Symposium, Gaziantep.
 • Doktora Tezi
 • 1 İlköğretimde e-öyküleme kullanımı ve etkileri
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Yolcu, V. (2018). Programlama eğitiminde robotik kullanımının akademik başarı, bilgi-işlemsel düşünme becerisi ve öğrenme transferine etkisi. SDÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri ABD.
 • 2 Sak, N. (2017). Bilişim Teknolojileri Ve Yazılım Dersi Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi: Bir Delphi Çalışması. SDÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri ABD.
 • 3 Sinap, V. (2017). Programlama Eğitiminde Probleme Dayalı Öğrenmeye Yönelik Arduino Etkinliklerinin Kullanılması: Bir Eylem Araştırması. SDÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri ABD.
 • 4 Erbaş, Ç. (2016). Mobil Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Öğrencilerin Akademik Başarı Ve Motivasyonuna Etkisi. SDÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri ABD.
 • 5 Aydın, B. (2016). Ters yüz sınıf modelinin akademik başarı, ödev/görev stres düzeyi ve öğrenme transferi üzerindeki etkisi.SDÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri ABD.
 • 6 Dikmen, C. H. (2015). Öğretmenlerin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgileri İle Eğitime Teknoloji Entegrasyonuna Yönelik Davranışları Arasındaki İlişki: Bir Yapısal Eşitlik Modellemesi. SDÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri ABD.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Programlama öğretiminde robotik kit kullanımının öğrencilerin akademik başarısına, bilgi-işlemsel düşünme becerisine ve öğrenme transferine etkisi, SDÜ, BAP, Proje No: 5097-YL1-17
 • 2 Mobil Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Öğrencilerin Akademik Başarı Ve Motivasyonuna Etkisi, SDÜ, BAP, Proje No: 4244-YL1-15
 • 3 Öğretmenlerin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgileri İle Eğitime Teknoloji Entegrasyonuna Yönelik Davranışları Arasındaki İlişki: Bir Yapısal Eşitlik Modellemesi, SDÜ, BAP, Proje No: 4347-YL1-15
 • 4 Bilişim Teknolojileri Ve Yazılım Dersi Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi: Bir Delphi Çalışması, SDÜ, BAP, Proje No: 4348-YL1-15
 • 5 Ters yüz sınıf modelinin akademik başarı, ödev/görev stres düzeyi ve öğrenme transferi üzerindeki etkisi. SDÜ, ÖYP, Proje No: ÖYP06470-YL-15
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Ortaokul 6. Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerilerini Geliştirmeye Yönelik Web Tabanlı ve Artırılmış Gerçeklik Destekli Aktif Öğrenme Sisteminin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi, TÜBİTAK, 1001, Araştırmacı. 2020- Devam Ediyor
 • 2 Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Süreç Tasarımı ve Yönetimi, SDÜ, BAP, Proje No: FBG-2019-7410, Araştırmacı. 2019- 2020.
 • 3 İlköğretimde e-öyküleme kullanımı ve etkileri, Selçuk Üniversitesi BAP Projesi
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 8th International Computer and Instructional Technologies Symposium, Edirne-Türkiye,Sempozyum Bilim Kurulu Üyesi, 2014.
 • 2 2nd International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, Sandıklı-Türkiye, Sempozyum Bilim Kurulu Üyesi, 2014.
 • 3 4th International Computer and Instructional Technologies Symposium, Konya-Türkiye, Konferans Düzenleme ve Yayın Kurulu Üyesi, 2010.
 • 4 11th International Conference on Further Education in the Balkan Countries, Konya-Türkiye, Konferans Düzenleme Kurulu Üyesi, 2008.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 I. Ulusal Çocuk ve Gençlik Kongresi, Konya-2012, Düzenleme Kurulu Üyesi.
 • 2 Engelliler için Bilişim ve Öğretim Materyallerinin Öğretilebilirliği Çalıştayı, Konya-2012, Düzenleme Kurulu Üyesi
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 SDÜ Sosyal Bilimler alanında Teşvik Ödülü (Üçüncülük)-2014
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 BTE - Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneği
 • Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde editörlük
 • 1 SDU International Journal of Educational Studies-2016
 • 2 SDU International Journal of Educational Studies-2015
 • 3 SDU International Journal of Educational Studies-2014
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 The Turkish Online Journal of Distance Education-2016
 • 2 İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi-2016
 • 3 Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama Dergisi (2016)
 • 4 Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi-2016
 • 5 Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi-2016
 • 6 Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi-2016
 • 7 Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi-2015
 • 8 Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace-2015
 • 9 Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • 10 İOO İlköğretim -Online Dergisi, 2015
 • 11 Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 2015
 • 12 International Online Journal of Educational Sciences-2015
 • 13 International Online Journal of Educational Sciences-2014
 • SCI, SSCI veya AHCI tarafından taranan dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi(H.U. Journal of Education)-2016
 • 2 Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi(H.U. Journal of Education)-2015
 • 3 Interactive Learning Environments-2015
 • 4 Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi(H.U. Journal of Education)-2015
 • 5 Behaviour & Information Technology, 2015
 • 6 SAGE Open, 2015
 • 7 Interactive Learning Environments-2014
 • 8 Interactive Learning Environments-2014
 • 9 Interactive Learning Environments-2013
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 SDÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Müdür Yardımcılığı
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 SDÜ Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölüm Başkan Yardımcılığı
VERDİĞİ DERSLER
Araştırma Yöntem ve Teknikleri (Lisansüstü)
Araştırma Yöntem ve Teknikleri(Lisansüstü)
Bilimsel Araştırma Teknikleri İle Araştırma ve Yayın Etiği(Lisansüstü)
Bilişimde Güvenlik ve Etik (Lisans)
Bilişimde Güvenlik ve Etik(Lisans)
Çoklu Ortam Tasarımı ve Üretimi (Lisans)
Eğitim Bilimine Giriş (FRM)
Eğitim Teknolojilerinde Teori ve Uygulamalar (Lisansüstü)
Eğitim Teknolojilerinin Temelleri (Lisansüstü)
Eğitim Teknolojilerinin Temelleri(Lisansüstü)
Eğitimde Bilgi Teknolojileri I (Lisans)
Eğitimde Bilgi Teknolojileri II (Lisans)
Eğitimde İnternet Uygulamaları (Lisans)
Eğitimde İstatistik Uygulamaları (Lisansüstü)
Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı (Lisans)
Eğitimde Program Geliştirme (FRM)
İstatistiksel Veri Analizi (Lisansüstü)
Medya Okuryazarlığı (Lisans)
Okul Deneyimi (Lisans)
Okullarda Teknoloji Entegrasyonu (Lisans)
Okullarda Teknoloji Entegrasyonu(Lisansüstü)
Öğretim Tasarımı (Lisans)
Öğretim Tasarımı (Lisansüstü)
Öğretim Tasarımı Kuram ve Uygulamalar (Lisansüstü)
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme (FRM)
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı (FRM)
Öğretim Yönetim Sistemleri (Lisans)
Öğretmenlik Mesleğinde Örnek Olaylar (Lisans)
Öğretmenlik Uygulaması (FRM)
Öğretmenlik Uygulaması (Lisans)
Özel Öğretim Yöntemleri (FRM)
Proje Geliştirme ve Yönetimi I (Lisans)
Proje Geliştirme ve Yönetimi ll (Lisans)
Teknoloji Kullanımında Riskler (Lisans)
Topluma Hizmet Uygulamaları (Lisans)
Uzaktan Eğitim (Lisans)
Uzaktan Eğitim(Lisans)
 
Bu İçeriği Paylaş!