KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Veysel DEMİRER
Birimi Eğitim Fakültesi
Bölüm Eğitim Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Eğitim Programları Ve Öğretim Anabilim Dalı
Telefon 2462114583
E-Posta E-Posta Adresini Göster
ORCID ID 0000-0002-3264-9424
Akademik Hesaplar image/svg+xml
Web Of Science ResearcherID
Google Scholar Hindex: 21
Alıntı Sayısı: 2404
Web Of Science Hindex: 6
Alıntı Sayısı: 340
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ 15.06.2007
Yüksek Lisans SELÇUK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM (YL) (TEZLİ) 03.08.2009
Doktora NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM (DR) 15.04.2013
İDARİ GÖREVLER
Ünvan Görev Yeri Görev Tarihi
Enstitü Müdürü SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2023 - Devam Ediyor
Anabilim Dalı Başkanı SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2022 - Devam Ediyor
Arş. Uyg. Merkezi Müdürü SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2019 - 2020
Bölüm Başkan Yardımcısı SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2019 - Devam Ediyor
Enstitü Müdür Yardımcısı SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2018 - 2019
Enstitü Müdür Yardımcısı SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2014 - 2015
Bölüm Başkan Yardımcısı SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2013 - 2019
ÜNİVERSİTE DIŞI DENEYİMLER
Kurum Adı Görev Adı Görev Tarihi
Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen 2007 - 2008
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
Çokluortam Tasarımı,Harmanlanmış (Karma) Öğrenme,Dijital Öyküleme,Sanal ve Artırılmış Gerçeklik,İnternet Bağımlılığı,Teknoloji kullanımının sosyal ve psikolojik boyutları, Teknoloji destekli yapılandırmacı ve işbirlikçi öğrenme ortamları, Teknoloji entegrasyonu ve öğretmen yetiştirme
YAYINLAR
 • Projelerde Yaptığı Görevler
 • 1 İlkokul 3. Sınıf Öğrencilerinin Sayı Duyusunu Geliştirmeye Yönelik Senaryo Temelli Oyunlaştırılmış Mobil Öğrenme Ortamının (Mathub) Geliştirilmesi Ve Değerlendirilmesi, Tübitak 1001, DEMİRER Veysel, ZORLUOĞLU Seraceddin Levent, DURMAZ Burcu, AKKAYA Recai, CAN Derya, 01.04.2024 - Devam Ediyor (ULUSAL)
 • 2 Ortaokul 6. Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerilerini Geliştirmeye Yönelik Web Tabanlı ve Artırılmış Gerçeklik Destekli Aktif Öğrenme Sisteminin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi, Tübitak 1001, Özdemir Muzaffer, DEMİRER Veysel, 15.03.2021 - 15.09.2023 (ULUSAL)
 • 3 Kişiselleştirilmiş hasta kayıt, tedavi ve takip uygulaması, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), DEMİRER Veysel, Demirci Demir, 26.02.2020 - 26.06.2021 (ULUSAL)
 • 4 Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Süreç Tasarımı ve Yönetimi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, AYYILDIZ Nihat, DEMİRER Veysel, 02.12.2019 - 24.12.2020 (ULUSAL)
 • 5 Programlama öğretiminde robotik kit kullanımının öğrencilerin akademik başarısına, bilgi-işlemsel düşünme becerisine ve öğrenme transferine etkisi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, DEMİRER Veysel, YOLCU Vehbi, 01.12.2017 - 01.08.2018 (ULUSAL)
 • 6 Ters yüz sınıf modelinin akademik başarı ödev görev stres düzeyi ve öğrenme transferi üzerindeki etkisi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, DEMİRER Veysel, 15.03.2016 - 07.07.2016 (ULUSAL)
 • 7 Bilişim teknolojileri ve yazılım dersi öğretim programının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi: Bir Delphi çalışması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, DEMİRER Veysel, 10.04.2015 - 10.04.2017 (ULUSAL)
 • 8 Öğretmenlerin teknolojik pedagojik alan bilgileri ile eğitime teknoloji entegrasyonuna yönelik davranışları arasındaki ilişki: Bir yapısal eşitlik modellemesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, DEMİRER Veysel, 10.04.2015 - 10.04.2016 (ULUSAL)
 • 9 Mobil artırılmış gerçeklik uygulamalarının öğrencilerin akademik başarı ve motivasyonuna etkisi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, DEMİRER Veysel, 06.03.2015 - 06.03.2016 (ULUSAL)
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 YOLCU VEHBİ, DEMİRER VEYSEL, The effects of educational robotics in programming education on students programming success, computational thinking, and transfer of learning. Wiley, 31(6), , 1633-1647. Doi: 10.1002/cae.22664, (2023), (SCI-Expanded)
 • 2 YALÇINKAYA ÖNDER EYLEM, ZORLUOĞLU SERACEDDİN LEVENT, DEMİRER VEYSEL, ÖZDEMİR MUZAFFER, BATURAY MELTEM HURİ, TİMUR SERKAN, TİMUR BETÜL, Needs Analysis for a Web-Based Learning System to Develop Students’ Science Process Skills. International Journal of Education, 11(1), , 37-53. Doi: 10.34293/education.v11iS1-July.5844, (2023), (Journals Indexed in Eric)
 • 3 Dikmen Cemal Hakan, DEMİRER Veysel, The role of technological pedagogical content knowledge and social cognitive variables in teachers’ technology integration behaviors. Participatory Educational Research, 9(2), , 398-415. Doi: 10.17275/per.22.46.9.2, (2022), (Alan Endeksleri)
 • 4 AYDIN BETÜL, DEMİRER VEYSEL, Are flipped classrooms less stressful and more successful? An experimental study on college students. International Journal of Educational Technology in Higher Education, 19(55), , 1-17. Doi: 10.1186/s41239-022-00360-8, (2022), (SSCI)
 • 5 Erbas Cagdas, DEMİRER Veysel, The effects of augmented reality on students’ academic achievement and motivation in a biology course. JOURNAL OF COMPUTER ASSISTED LEARNING, 35(3), , 450-458. Doi: 10.1111/jcal.12350, (2019), (SSCI)
 • 6 DEMİRER VEYSEL, BOZOĞLAN BAHADIR, Purposes of Internet use and problematic Internet use among Turkish high school students. Asia-Pacific Psychiatry, 8(4), , 269-277. Doi: 10.1111/appy.12219, (2016), (SSCI)
 • 7 DEMİRER Veysel, Erbas Cagdas, Trends in studies on virtual learning environments in Turkey between 1996-2014 years: a content analysis. Turkish Online Journal of Distance Education, 17(4), , 91-104. Doi: 10.17718/tojde.45497, (2016), (Journals Indexed in Eric)
 • 8 BOZOĞLAN BAHADIR, DEMİRER VEYSEL, ŞAHİN İSMAİL, Problematic Internet use: Functions of use cognitive absorption and depression. Computers in Human Behavior , 117-123. Doi: 10.1016/j.chb.2014.04.042, (2014), (SSCI)
 • 9 DEMİRER VEYSEL, BOZOĞLAN BAHADIR, ŞAHİN İSMAİL, Preservice teachers internet addiction in terms of gender internet access loneliness and life satisfaction. International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology, 1(1), , 56-63. (2013), (Journals Indexed in Eric)
 • 10 BOZOĞLAN BAHADIR, DEMİRER VEYSEL, ŞAHİN İSMAİL, Loneliness self esteem and life satisfaction as predictors of Internet addiction: A cross sectional study among Turkish university students. Scandinavian Journal of Psychology, 54(4), , 313-319. Doi: 10.1111/sjop.12049, (2013), (SSCI)
 • 11 DEMİRER VEYSEL, ŞAHİN İSMAİL, Effect of blended learning environment on transfer of learning: An experimental study. Journal of Computer Assisted Learning, 29(6), , 518-519. Doi: 10.1111/jcal.12009, (2013), (SSCI)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 DERYAL İBRAHİM EMİN, DEMİRER VEYSEL, Examining the Relationship between Students' Turkish Education System High School Entrance Exam Achievement and Computational Thinking Skill Levels. lnternational LET-IN 2022 Conference (2022). (Tam metin bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 GÖKTAŞ HACER, DEMİRER VEYSEL, Lise öğrencilerinin nomofobi, akıllı telefon bağımlılığı ve akademik başarı düzeyleri arasındaki ilişki. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 13(1), , 209-232. Doi: 10.17943/etku.1130214, (2023), (TR DİZİN)
 • 2 SİNAP Vahid, DEMİRER Veysel, Programlama eğitiminde probleme dayalı öğrenmeye yönelik Arduino etkinliklerinin kullanılması: bir eylem araştırması. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 12(2), , 351-376. Doi: 10.17943/etku.1035265, (2022), (TR DİZİN)
 • 3 YILDIRIM MEVLÜT, DEMİRER VEYSEL, Eğitim Alanında Bilgi Güvenliği Üzerine Sistematik Bir Alanyazın İncelemesi: Türkiye Örneği. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(3), , 835-856. Doi: 10.17556/erziefd.862623, (2021), (TR DİZİN)
 • 4 DEMİRER VEYSEL, YOLCU VEHBİ, Meslek yüksek okulu öğrencilerinin bilişim teknolojilerinden yararlanma düzeyleri ile akademik başarıları arasındaki ilişki. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 105-131. Doi: 10.21764/maeuefd.340859, (2018), (TR DİZİN)
 • 5 DEMİRER VEYSEL, BAKİ YASEMİN, Türkçe Öğretmeni Adaylarının Dijital Öyküleme Sürecine İlişkin Görüşleri ve Algıları. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 11(4), , 718-747. Doi: 10.30831/akukeg.392654, (2018), (TR DİZİN)
 • 6 DEMİRER VEYSEL, DİKMEN CEMAL HAKAN, Öğretmenlerin FATİH projesine yönelik görüşlerinin teknolojik pedagojik alan bilgisi bağlamında incelenmesi. İlköğretim Online (elektronik), 17(1), , 26-46. Doi: 10.17051/ilkonline.2018.413735, (2018), (TR DİZİN)
 • 7 YOLCU VEHBİ, DEMİRER VEYSEL, Eğitimde robotik kullanımı ile ilgili yapılan çalışmalara sistematik bir bakış. SDU International Journal of Educational Studies, 4(2), , 127-139. (2017), (Diğer)
 • 8 AYDIN BETÜL, DEMİRER VEYSEL, Ters yüz sınıf modeli çerçevesinde çerçekleştirilmiş çalışmalara bir bakış: İçerik analizi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 7(1), , 57-82. Doi: 10.17943/etku.288488, (2017), (TR DİZİN)
 • 9 AYDIN BETÜL, DEMİRER VEYSEL, Flipping the drawbacks of flipped classroom: Effective tools and reccomendations. Journal of Educational and Instructional Studies in the World, 6(1), , 33-40. (2016), (Diğer)
 • 10 DİKMEN CEMAL HAKAN, DEMİRER VEYSEL, Öğretmenlerin teknoloji entegrasyonuna yönelik davranışlarını etkileyen değişkenlerin incelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(3), , 153-167. Doi: 10.17679/inuefd.17334476, (2016), (TR DİZİN)
 • 11 DİKMEN CEMAL HAKAN, DEMİRER VEYSEL, Türkiye’de teknolojik pedagojik alan bilgisi üzerine 2009-2013 yılları arasında yapılan çalışmalardaki eğilimler. Turkish Journal of Education, 5(1), , 33-46. Doi: 10.19128/turje.77632, (2016), (Diğer)
 • 12 BARUT ESRA, DEMİRER VEYSEL, ERBAŞ ÇAĞDAŞ, DİKMEN CEMAL HAKAN, SAK NURCAN, Media literacy training for prospective teachers: Instructional design process and its evaluation. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 45(1), , 49-70. (2016), (TR DİZİN)
 • 13 DEMİRER VEYSEL, SAK NURCAN, Dünyada ve Türkiye de programlama eğitimi ve yeni yaklaşımlar. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 12(3), , 521-546. (2016), (Diğer)
 • 14 DEMİRER VEYSEL, ERBAŞ ÇAĞDAŞ, Mobil artırılmış gerçeklik uygulamalarının incelenmesi ve eğitimsel açıdan değerlendirilmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(3), , 802-813. Doi: 10.17860/efd.29928, (2015), (TR DİZİN)
 • 15 DEMİRER VEYSEL, SAK NURCAN, Türkiye de Bilişim Teknolojileri (BT) eğitimi ve BT öğretmenlerin değişen rolleri. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(5), , 434-448. (2015), (Diğer)
 • 16 ERBAŞ ÇAĞDAŞ, DEMİRER VEYSEL, Erbaş Çağdaş, Eğitimde artırılmış gerçeklik uygulamaları: Google Glass örneği. Journal of Instructional Technologies Teacher Education, 3(2), , 8-16. (2014), (Diğer)
 • 17 DEMİRER VEYSEL, YILDIZ DERYA, SÜNBÜL ALİ MURAT, İlköğretim öğrencilerinin bilgisayar ve internet kullanımları ile kitap okuma alışkanlıkları arasındaki ilişki: Konya ili örneği. İlköğretim Online, 10(3), , 1028-1036. (2011), (TR DİZİN)
 • Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 ŞENOL ŞULE, DEMİRER VEYSEL, Kodlama eğitiminden robot teknolojisine giden sistematikte bilişim teknolojileri ve yazılım dersi öğretim programı örneği ve öğretmen görüşleri. 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (2017). (Özet bildiri)
 • 2 YOLCU VEHBİ, DEMİRER VEYSEL, Eğitimde robotik kullanımı ile ilgili yapılan çalışmalara bir bakış. 11th International Computer and Instructional Technologies Symposium (2017). (Özet bildiri)
 • 3 DEMİRER VEYSEL, ATAK ZAHRİYE, Duygusal hesaplama (affective computing) çalışmaları ve eğitim alanına yansımaları. 11th International Computer and Instructional Technologies Symposium (2017). (Özet bildiri)
 • 4 ATAK ZAHRİYE, DEMİRER VEYSEL, Kaynaştırma öğrencilerinin eğitiminde oyunlaştırma teknolojisi. 11th International Computer and Instructional Technologies Symposium (2017). (Özet bildiri)
 • 5 YOLCU VEHBİ, DEMİRER VEYSEL, Meslek yüksek okulu öğrencilerinin bilgi teknolojilerinden yararlanma düzeyleri ile akademik başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. 11th International Computer and Instructional Technologies Symposium (2017). (Özet bildiri)
 • 6 DEMİRER VEYSEL, ŞENOL ŞULE, Öğretmenlerin bilişim teknolojileri rehber (BTR) öğretmenliğine yönelik algıları: bir metafor analizi çalışması. 11th International Computer and Instructional Technologies Symposium (2017). (Özet bildiri)
 • 7 ŞENOL ŞULE, DEMİRER VEYSEL, Kodlama eğitimi gerçekleştiren sınıf öğretmenlerin kodlama eğitimine yönelik görüşleri. 5th International Instructional Technologies Teacher Education Symposium (2017). (Özet bildiri)
 • Kitap
 • 1 ERBAŞ ÇAĞDAŞ, DİKMEN CEMAL HAKAN, DEMİRER VEYSEL, Dijital İnsan ve Dijital Toplum: Geçmiş, Bugün ve Gelecek Perspektifi(2022). Nobel Akademik Yayıncılık, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 2 DEMİRER VEYSEL, ERBAŞ ÇAĞDAŞ, KALECİ DEVKAN, Dijital Teknoloji Aracılı Düşünme Öğretimi(2020). PEGEM AKADEMİ, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 3 DERYAL İBRAHİM EMİN, DEMİRER VEYSEL, Managing and designing online courses in ubiquitous learning environments(2020). IGI Global, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 4 DERYAL İBRAHİM EMİN, DEMİRER VEYSEL, Endüstri 4.0 (Dördüncü Sanayi Devrimi) ve Eğitim(2020). Abaküs, Bölüm, (ULUSAL)
 • 5 DEMİRER VEYSEL, AYDIN BETÜL, ÇELİK ŞEYMA BETÜL, Digital tools for seamless learning(2017). IGI Global, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 6 DİKMEN CEMAL HAKAN, DEMİRER VEYSEL, Eğitimde bilişim teknolojileri(2016). Pegem A Yayıncılık, Bölüm, (ULUSAL)
 • 7 DEMİRER VEYSEL, Instructional process and concepts in theory and practice(2016). Springer, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 8 BOZOĞLAN BAHADIR, DEMİRER VEYSEL, Psychological and social issues surrounding Internet and gaming addiction(2015). IGI Global, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 9 Erbaş Çağdaş, DEMİRER VEYSEL, Eğitim teknolojileri okumaları 2015(2015). Ayrıntı Basım Yayın ve Matbaacılık Ltd. Şti, Bölüm, (ULUSAL)
 • 10 ALAN SELAHATTİN, DEMİRER VEYSEL, ŞAHİN İSMAİL, Temel bilgi teknolojileri ve bilgisayar kullanımı(2011). Ekin Yayınevi, Bölüm, (ULUSAL)
 • 11 SÜNBÜL ALİ MURAT, YILMAZ ERCAN, DEMİRER VEYSEL, CERAN DİLEK, IŞIK ABDÜLKADİR, YILDIZ DERYA, ÇALIŞKAN MUHİTTİN, ALAN SELAHATTİN, İlköğretim öğrencileri kitap okuma alışkanlıkları: Konya ili araştırma raporu(2010). Selçuk Üniversitesi Matbaası, Tümü, (ULUSAL)
 • 12 SÜNBÜL ALİ MURAT, ÇALIŞKAN MUHİTTİN, YILMAZ ERCAN, YILDIZ DERYA, ALAN SELAHATTİN, DEMİRER VEYSEL, CERAN DİLEK, Lise öğrencileri kitap okuma alışkanlıkları: Konya ili araştırma raporu(2010). Selçuk Üniversitesi Matbaası, Tümü, (ULUSAL)
 • Editörlük
 • 1 SDU International Journal of Educational Studies, Dergi, Editör, 01.01.2014 - 30.05.2017 (ULUSAL)
VERDİĞİ DERSLER
Bilişim Öğretim Programları
Bilişimde Güvenlik ve Etik
Okul Deneyimi
Okullarda Teknoloji Entegrasyonu
Öğretim Tasarımı
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme
Öğretmenlik Uygulaması
Proje Geliştirme ve Yönetimi l
Uzaktan Eğitim
 
Bu İçeriği Paylaş!