KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Demet HANÇER AYDEMİR
Birimi Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Bölüm Tıbbi Hizmetler Ve Teknikler Bölümü
Ana Bilim Dalı Tıbbi Laboratuar Teknikleri
Telefon 2462114648
E-Posta demetaydemir@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ 14.06.2004
Yüksek Lisans PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ - 22.08.2007
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 18.07.2012
İLGİ ALANLARI
Aldığım Eğitimler: Ulusal ve Uluslararası Proje Olanakları ve Fon Kaynakları (2008); Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası (Süleyman Demirel Üniversitesi- Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu,2010); XII. Temel Kök Hücre Teknikleri ve Moleküler Biyoloji Uygulamaları Kursu (Kocaeli Üniversitesi Kök Hücre ve Gen Tedavileri Araştırma ve Uygulama Merkezi ve KOUSEM),2010; Uygulamalı Flow Sitometri Eğitimi (Kocaeli Üniversitesi Kök Hücre ve Gen Tedavileri Araştırma ve Uygulama Merkezi ve KOUSEM),2010; Tıbbi Terminoloji Eğitim Kursu (Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı),2013; SPSS Uygulamalı Temel Düzey ve İleri Düzey İstatistik Eğitimi (SDÜ Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi),2015; 1.Deneysel Hayvan Araştırmalarında Tasarım, Modeller ve Yayın Çalıştayı (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi),2016; V. Gen Klonlama Yöntemleri (Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi),2016.,Sağlık Hizmetleri, Mikrobiyoloji
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Çipura (Sparus aurata L., 1758) Beyin "dibenzilflorosein-O-dibenzilaz (DBFOD)" Aktivitesinin Karakterize Edilmesi
 • Doktora Tezi
 • 1 Klinik Pseudomonas aeruginosa Suşlarının Çevreyi Algılama Sistemine Tıbbi ve Aromatik Bitki Özütlerinin Etkisinin Araştırılması
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Klinik Pseudomonas aeruginosa Suşunun Çevreyi Algılama Sistemine Tıbbi ve Aromatik Bitki Özütlerinin Etkisinin Araştırılması, SDÜ Bilimsel Araştırma Projesi, SDÜBAP-2214-D-10, Yardımcı Araştırmacı, 2010-2012
 • 2 Çipura (Sparus aurata) Beyin Aromataz Enziminin Karakterize Edilmesi, PAÜ Bilimsel Araştırma Projesi, PAÜBAP-2006FBE002, Yardımcı Araştırmacı, 2006-2007.
 • 3 Çürüksu Çayı’nın (Denizli) Bentik Faunası, Ağır Metal Organik Kirliliğinin Taban Büyük Omurgasızları Kullanılarak Belirlenmesi, TUBITAK, 106Y215, Bursiyer, 2006-2007.
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 TÜRK MİKROBİYOLOJİ CEMİYETİ
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • Rektör yardımcılığı, dekanlık, enstitü yada yüksekokul müdürlüğü
 • 1 Yüksekokul Müdürlüğü
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Yüksekokul Müdür Yardımcılığı
 • 2 Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölüm Başkanlığı
VERDİĞİ DERSLER
Biyomedikal Teknoloji
Genel Biyokimya
İmmunolojik Yöntemler
İmmünolojik Yöntemler
Klinik Biyokimya
Klinik Biyokimya I
Laboratuvar Aletleri Kullanımı ve Bakımı
Mikrobiyoloji
Moleküler Biyolojik Yöntemler
Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon
Temel Kimya
Temel Laboratuvar Uygulamaları I
Temel Laboratuvar Uygulamaları II
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji I
Tıbbi Mikrobiyoloji II
Tıbbi Terminoloji
Tıbbi Terminoloji II
Tıbbi Yabancı Dil I
Tıbbi Yabancı Dil II
 
Bu İçeriği Paylaş!