KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Phılıp George Anthony GLOVER
Birimi Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm Batı Dilleri Ve Edebiyatı Bölümü
Ana Bilim Dalı İngiliz Dili Ve Edebiyatı Anabilim Dalı
Telefon 2462114295
E-Posta philipglover@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0002-2375-3633
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans UNİVERSİTY OF KENT AT CANTERBURY AVRUPA ÇALIŞMALARI (FRANSIZCA) 30.06.1990
Yüksek Lisans THE UNİVERSİTY OF BİRİMİNGHAM YABANCI DİL (İNGİLİZCE) 17.12.1993
Doktora UNİVERSİTY OF LANCASTER UYGULAMALI DİLBİLİM 31.08.2006
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Glover, Philip 2001. Chapter 4 Teaching Implications (4. Bölüm yazarı ’Öğretimin Içeriği’) in English Language in Hungary 3 (Macaristandaki İngilizce Dil Eğitimi 3), The British Council, ISBN 963 00 6712 9
 • 2 Glover, Philip 2001. Chapter 7 Course Participants (7. Bölüm yazarı ’Kurs Iştirakçileri’) in English Language Education in Hungary 3 (Macaristandaki İngilizce Dil Eğitimi 3), The British Council, ISBN 963 00 6712 9
 • 3 Glover, Philip, Gyorgyi Egyud, Ildiko Gal 2000. Chapter 18, Use of piloting data in an in-service course (18. Bölüm yazarı ’sınav deneme verilerinin hizmetiçi kursundaki kullanımı’) in English Language in Hungary 2 (Macaristandaki İngilizce Dil Eğitimi 2), The British Council, ISBN 963 00 3108 6
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Glover, Philip and Egyud Györgyi, 2001. Oral testing in pairs- a secondary school perspective (orta okul öğretmenlerinin çiftler halinde yapılan sözlü sınavlara bakış açısı) ELT Journal Vol 55 Number 1, January 2001, OUP, ISSN 0951- 0893 (SSCI)
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, va'a takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Glover, Philip. 2004. ‘Every way that we can’: Turkey, Plurilingualism and the Common European Framework of Reference for Languages. Eğitim ve Bilim, Özel Sayı, Ankara, TED, ISSN 1300-1337
 • 2 Glover, Philip, 2000. Classroom Procedures for Developing the Mediation Skill. (Anlam Çıkarma Becerisini Geliştirmek için Sınıf Uygulamaları). Nyelvvizsga Forum. Vol 3. No 1 May 2000 ITK, Budapest.
 • 3 Glover, Philip, 1998. You’re a poet did you know it? (Şair olduğunu biliyor muydun?) Modern English Teacher, Vol 7 Number 1, January 1998, Prentice Hall Europe, ISSN 0308-0587
 • 4 Glover, Philip, 1997. Task-based learning: a spoonful of sugar or classroom reality? (Aktiviteye Dayalı Öğrenme: Bir Kaşık Şeker mi yoksa Sınıf Gerçeği mi?) NovELTy, Vol 4 Number 3, The British Council, Hungary, ISSN 121- 8537 X
 • 5 Glover, Philip, 1997. Three quick ideas for task-based learning. (Aktiviteye Dayalı Öğrenme Hakkında Üç Küçük Fikir), Nyelv-Info, Vol 5 Number 3, June 1997. National Association of Language Teachers, Budapest, ISSN 12169641.
 • 6 Glover, Philip, 1996. Supportive observation a case study (Öğretmenlerin birbirlerini destek amaçlı gözlemleri) NovELTy, Vol 3 Number 2, The British Council, Hungary, ISSN 121- 8537 X
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Glover, Philip. 2009. “Does the CEFR raise language awareness?” Ankara üniversitesi Geliştirme Vakıf Okulları, Keynote speaker, 2. Uluslararası İngilizce öğretmenliği konferansı.
 • 2 Glover, Philip. 2008. “CEF for teachers and learners: using the common reference levels.” Ankara üniversitesi Geliştirme Vakıf Okulları, Keynote speaker, 1. Uluslararası İngilizce öğretmenliği konferansı.
 • 3 Mirici, İ.Hakkı, Philip Glover. 2004. “Türkiyede Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programının Tanıtımı ve Uygulamaları”, Orta Öğretimde Yeniden Yapılanma Sempozyumu, 20-22 Aralık 2004, MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ankara
 • 4 Glover, Philip. 2004. "Re-assessing Examination Influence". ODTÜ 2004, Uluslararası konferansı.
 • 5 Glover, Philip. 2003. "Getting to know the Common European Framework". International Symposium on "The CEF and Turkish Foreign Language Education". Uludağ Üniversitesi 17-19 Eylül 2003.
 • 6 Glover, Philip. 2003. "Bringing Together Teaching and Testing" IATEFL sigs uluslararası sempozyumu, Sabanci üniversitesi, İstanbul.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Glover, Philip. 2001. "The Hungarian Examination Reform" British Council konferansı, Split, Hırvatistan.
 • 2 Glover, Philip. 2001. "The Joy of Tests" Macmillan Uluslararası Konferansı, Macaristan.
 • 3 Glover, Philip. 2001. "Preparing for New Examinations in Hungary" IATEFL (HU). Macaristan.
 • 4 Glover, Philip. 2001. "Peer observation in secondary schools" Krakow Üniversitesi, Polonya.
 • 5 Glover, Philip. 2000. "Teaching and testing reading skills" IATEFL Macaristan.
 • 6 Glover, Philip. 1999. "Mediation Activities" IATEFL Uluslararası Konferansı (HU), Macaristan.
 • 7 Glover, Philip. 1998. "Jabberwocky" IATEFL (HU) Uluslararası Konferansı, Macaristan.
 • 8 Glover, Philip. 1997. "Task-Based Learning" Macmillan Uluslar arası Konferansı, Macaristan.
 • 9 Glover, Philip. 1996. "From Metalanguage to Metaphysics" IATEFL (HU) Macaristan.
 • Uluslarası toplantıda sunularak müzakere şeklinde yayımlanan bildiri
 • 1 Glover, Philip. 2002. "Training for Washback" IATEFL uluslararası konferansı, York Üniversitesi.
 • 2 Glover, Philip. 2000. Promoting good practice through in-service teacher training courses 5th International Bilkent Conference. Bilkent University. ISBN 9757679534
 • 3 Glover, Philip. 1996. "Teachers watching teachers" IATEFL, Keele, İngiltere.
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 EYDK (Erasmus Yoğun Dil Kursları). 2005-2010. Erasmus LLP EILC Türkçe Kursu.
 • 2 TELL (Teaching Least Widely Used Languages Across Europe). 2009. Avrupa Birliği Yaşam Boyu Öğrenme Projesi. (Proje üyesi)
 • Alanında yurtdışında yayımlanan kitap editörlüğü
 • 1 Glover, Philip, Gyorgyi Egyud, Ildiko Gal (editörler) 2001. English Language Education in Hungary 3 (Macaristandaki İngilizce Dil Eğitimi 3), The British Council, ISBN 963 00 6712 9
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 CULTIVATING STUDENTS’ HIGHER-ORDER THINKING SKILLS THROUGH LANGUAGE TEACHING: IS IT THE ROLE OF TEACHER OR TEXTBOOK?
 • SCI, SSCI veya AHCI tarafından taranan dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Language Awareness
VERDİĞİ DERSLER
Bilimsel Araştırma Teknikleri
Bitirme Ödevi-I
Bitirme Ödevi-II
Dil Öğreniminde Üstbiliş
Dil ve Kültürlerarası Öğrenim
İngiliz Kültürü II
Konuşma Analizi I
Konuşma Dilinin Derlenmesi ve Analizi
Konuşma Sınavları
Sözlü Anlatım I
Sözlü Anlatım II
Uygulamalı Dilbilim I
Uygulamalı Dilbilim II
Yazılı Anlatım II
 
Bu İçeriği Paylaş!