KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Arş. Gör. Dr. Esra ERGÜL SÖNMEZ
Birimi Eğitim Fakültesi
Bölüm Eğitim Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Eğitim Programları Ve Öğretim Anabilim Dalı
E-Posta E-Posta Adresini Göster
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - 12.06.2010
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ 12.06.2010
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 05.07.2013
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ (YL) (TEZLİ) 05.07.2013
Doktora GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ (DR) 10.12.2020
GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ (DR) 10.12.2020
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ERGÜL SÖNMEZ ESRA, ÇAKIR HASAN, A study on enhancing writing motivation using collaborative technologies. JALT (2023), (Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List)
 • 2 ERGÜL SÖNMEZ ESRA, URFALI DADANDI PAKİZE, Does Digital Storytelling Have an Effect on Writing Outcomes?. MOJET (2023), (Alan Endeksleri)
 • 3 ERGÜL SÖNMEZ Esra, Çakır Hasan, Effect of Web 2.0 Technologies on Academic Performance: A Meta-analysis Study. IJTES Doi: 10.46328, (2021), (Journals Indexed in Eric)
 • 4 ERGÜL SÖNMEZ Esra, Pre–service teachers’ lived experiences with taking courses through learning management systems: A qualitative study.. TOJDE (2018), (Journals Indexed in Eric)
 • 5 ERGÜL SÖNMEZ Esra, Koç Mustafa , The role of animated agents in web-based distance education.. Procedia - Social and Behavioral Sciences (2013), (Endekste taranmıyor)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 ERGÜL SÖNMEZ Esra, Ergul Sönmez, E. The Relationship Between Writing Motivation and Use of Technology: A Literature Search. ICITS 2021, Online.http://icits2021.erdogan.edu.tr/wp-content/uploads/2021/10/ICITS-2021-Ozet-kitapcigi.pdf. International Computer & Instructional Technologies Symposium (2021). (Özet bildiri)
 • 2 ERGÜL SÖNMEZ Esra, Ergul Sönmez, E. Investigation of New Web Technologies Used in Mathematics Education ICITS 2021, Online.http://icits2021.erdogan.edu.tr/wp-content/uploads/2021/10/ICITS-2021-Ozet-kitapcigi.pdf. International Computer & Instructional Technologies Symposium (2021). (Özet bildiri)
 • 3 ERGÜL SÖNMEZ Esra, ERGÜL SÖNMEZ, E. And ÇAKIR, H. 2020. Effect of web 2.0 technologies on academic performance: A meta-analysis study.. ICONSES 2020 , (Chicago, United States Of America).. ICONSES 2020 (2020). (Özet bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ERGÜL SÖNMEZ Esra, Çakır Hasan, A study on enhancing writing motivation using collaborative Technologies. JALT (2023), (Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List)
 • 2 ERGÜL SÖNMEZ Esra, Koç Mustafa , Bilişim teknolojileri öğretmen adaylarının Moodle'da gerçekleştirdikleri etkinlikler ve başarı arasındaki ilişki.. ETKU (2014), (TR DİZİN)
 
Bu İçeriği Paylaş!