KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Arş. Gör. Dr. Esra ERGÜL SÖNMEZ
Birimi Eğitim Fakültesi
Bölüm Eğitim Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Eğitim Programları Ve Öğretim Anabilim Dalı
E-Posta esraergul@sdu.edu.tr
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - 12.06.2010
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 05.07.2013
Doktora GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ (DR) 10.12.2020
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Ergul Sonmez, E., & Cakir, H. (2021). Effect of Web 2.0 technologies on academic performance: A meta-analysis study. International Journal of Technology in Education and Science (IJTES), 5(1), 108-127. https://doi.org/10.46328/ijtes.161
 • 2 Ergul Sonmez, E. & Koc, M. (2018). Pre–service teachers’ lived experiences with taking courses through learning management systems: A qualitative study. Turkish Online Journal of Distance Education, 19(2), 101-116. http://dx.doi.org/10.17718/tojde.415823
 • 3 Kılıç Çakmak, E., Özüdoğru, G., Bozkurt, Ş. B., Ülker, Ü., Ünsal, N. Ö., Boz, K., Bozkurt, Ö. F., Ergül Sönmez, E.., Baştemur Kaya, C., Karaca, C., Bahadır, H., Üstün Gül, H. (2016). 2014 Yılında Eğitim Teknolojileri Alanındaki Yayımlanan Makalelerin İncelenmesi. ETKU, http://dergipark.gov.tr/download/article-file/271656
 • 4 Ergül, E. & Koç, M. (2014). Bilişim teknolojileri öğretmen adaylarının Moodle'da gerçekleştirdikleri etkinlikler ve başarı arasındaki ilişki. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 4(1), 1-12. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/etku/article/download/5000055446/5000052751
 • 5 Ergul, E. & Koc, M. (2013). The role of animated agents in web-based distance education. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 83, 1016-1022. http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.06.189
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Ergül Sönmez, E. & Üstün Gül, H. (2014). Dijital Okuryazarlık ve Okul Yöneticileri. İNET’TR/İzmir.
 • 2 Üstün Gül, H. & Ergül Sönmez, E. (2014). Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersinin WebQuest Yöntemi ile Yürütülmesinin Akademik Başarıya Etkisi. İNET’TR/izmir.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Ergül Sönmez, E. & Çakır, H.(2016). Yazma Eğitiminde Web 2.0 Araçlarının Kullanımı ve Eğitsel Çıktılara Etkisi, ICITS2016, Rize
 • 2 Ergül Sönmez, E. &Çakır, H. (2014). Evaluation of Parent Education Programs with Logic Model. YICER/İSTANBUL
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Ergul Sonmez, E., & Cakir, H. (2020). Effect of web 2.0 technologies on academic performance: A meta-analysis study. ICONSES 2020, Chicago, Amerika Birleşik Devletleri, 15 - 18 Ekim 2020
 • 2 Ergül Sönmez, E. & Koç, M. (2017). Bilişim teknolojileri öğretmen adaylarının Moodle ile ders işlenmesi hakkındaki görüş ve deneyimleri. Fifth International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, Selçuk, İzmir, Türkiye.
 • 3 Ergül Sönmez, E., & Urfalı Dadandı, P. (2015). Dijital öyküleme uygulamalarının ortaokullarında yaratıcılık becerilerine ve yazma öz – yeterlik algılarına etkisi. Uluslararası ÖğretimTeknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, Trabzon, Türkiye. http://ittes.org/ITTES_201 5 / abstract2015.pdf
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!