KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Merve MÜLDÜR
Birimi Eğitim Fakültesi
Bölüm Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü
Ana Bilim Dalı Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı
E-Posta E-Posta Adresini Göster
ORCID ID 0000-0002-2595-5749
Akademik Hesaplar
Google Scholar Hindex: 7
Alıntı Sayısı: 192
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans GAZİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ 09.06.2008
Yüksek Lisans GAZİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ) 07.06.2011
Doktora GAZİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE EĞİTİMİ (DR) 12.07.2017
İDARİ GÖREVLER
Ünvan Görev Yeri Görev Tarihi
Bölüm Başkan Yardımcısı SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2018 - 2018
ÜNİVERSİTE DIŞI DENEYİMLER
Kurum Adı Görev Adı Görev Tarihi
MILLI EGITIM BAKANLIGI KURTULUŞ İLKÖĞRETİM OKULU 2008 - 2013
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 BÜYÜKKARCI AYŞEGÜL, MÜLDÜR MERVE, Digital Storytelling for Primary School Mathematics Teaching: Product and Process Evaluation. Education and Information Technologies , 5365-5396. Doi: 10.1007/s10639-021-10813-8, (2022), (SSCI)
 • 2 MÜLDÜR MERVE, ÇEVİK ARZU, An Alternative Way to Improve the Writing Skills of Secondary School Students: The Social Cognitive Model of Sequential Skill Acquisition (SCM Intervention). Education Quarterly Reviews, 4(1), , 413-431. Doi: 10.31014/aior.1993.04.02.256, (2021), (Alan Endeksleri)
 • 3 ÇEVİK ARZU, MÜLDÜR MERVE, A model trial for the “Teaching Practice” course within Turkish teaching programs: Lesson study. Journal of Language and Linguistic Studies , 403-422. (2021), (Alan Endeksleri)
 • 4 ŞİMŞEK NİL DİDEM, MÜLDÜR MERVE, The mediating role of writing attitude in the relationship between secondary school students’ attitudes towards Turkish course and reading attitudes . African Educational Research Journal, 8(2), , 95-108. Doi: 10.30918/AERJ.8S2.20.036, (2020), (Alan Endeksleri)
 • 5 MÜLDÜR MERVE, YALÇIN ALEMDAR, Öz Düzenlemeye Dayalı Yazma Eğitiminin Ortaokul Öğrencilerinin Bilgilendirici Metin Yazma Becerisine, Yazmaya Yönelik Öz Düzenleme Becerisine ve Yazma Öz Yeterlik Algısına Etkisi. İlköğretim Online, 18(4), , 1779-1804. Doi: 10.17051/ilkonline.2019.639323, (2019), (TR DİZİN)
 • 6 BÜYÜKKARCI AYŞEGÜL, MÜLDÜR MERVE, TEKNOLOJİ KULLANIMININ YAZMA BECERİSİNEYANSIMALARINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(27), , 22-38. (2017), (TR DİZİN)
 • 7 MÜLDÜR MERVE, ÇEVİK ARZU, Türkçe Eğitiminde Aktif Öğrenme Etkinliklerinden Yararlanma. International Journal of Language Academy, 2(4), , 504-528. (2014), (Diğer)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 AKGÜN GİRAY DİLAY, MÜLDÜR MERVE, Özel Gereksinimliliğin Çocuk Edebiyatı Eserlerinde Temsili: Sistematik Derleme Çalışması. 8TH INTERNATIONAL BASKENT CONGRESS ON HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES (2023). (Tam metin bildiri)
 • 2 MÜLDÜR MERVE, Türkiye’de Çocuk Edebiyatı Alanında Yapılmış Lisansüstü Çalışmalara Bir Bakış: 2020-2022 Eğilimleri . 7TH INTERNATIONAL CONGRESS ON LIFE, SOCIAL, HEALTH AND SPORTS SCIENCES IN A CHANGING WORLD (2022). (Tam metin bildiri)
 • 3 MÜLDÜR MERVE, BÜYÜKKARCI AYŞEGÜL, Öğretim Materyali Olarak Dijital Öykülerin Avantajları ve Sınırlılıkları. VIIIth INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS (2021). (Tam metin bildiri)
 • 4 ÇEVİK ARZU, MÜLDÜR MERVE, 5. Sınıf Öğrencilerinin Resimli Kitaplara Yönelik Tepkileri. III. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (2019). (Tam metin bildiri)
 • 5 MÜLDÜR MERVE, ÇEVİK ARZU, Öz Düzenlemeye Dayalı Yazma Eğitiminin 7. Sınıf Öğrencilerinin Bilgilendirici Metinlerine ve Yazmaya Yönelik Öz Düzenleme Becerilerine Etkisi. III. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (2019). (Özet bildiri)
 • 6 ÇEVİK ARZU, MÜLDÜR MERVE, Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kullanılan Ders Kitaplarındaki Yazma Yönergelerinin İncelenmesi. Uluslararası Türk Kültürü Sempozyumu (Dil – Tarih – Coğrafya) (2019). (Özet bildiri)
 • 7 ERYILMAZ BALLI FUNDA, MÜLDÜR MERVE, BÜYÜKKARCI AYŞEGÜL, COŞKUN DERYA, Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Dersine İlişkin Görüşleri. Vth INTERNATIONAL EURASIANEDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS (2018). (Özet bildiri)
 • 8 ÇEVİK ARZU, MÜLDÜR MERVE, Sınıf Öğretmeni Adaylarının Çocuk Edebiyatı Farkındalığı. II. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (2018). (Tam metin bildiri)
 • 9 MÜLDÜR MERVE, ÇEVİK ARZU, Ortaokul Öğrencilerinin Yazma Becerisine İlişkin Algıları. 9. ULUSLARARASI TÜRKÇENİN EĞİTİMİ-ÖĞRETİMİ KURULTAYI (2016). (Özet bildiri)
 • 10 ÇEVİK ARZU, MÜLDÜR MERVE, Doğrusal Olmayan Yazma Modeline Uygun YazmaBecerisiniGeliştirmeye Yönetik Etkinlikler. ULUSLARARASI ÇAĞDAŞ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ (2016). (Özet bildiri)
 • 11 ÜNLÜ SÜLEYMAN, Önder Rasim, MÜLDÜR MERVE, Yazma Becerisi Öz Yeterlik Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (2016). (Tam metin bildiri)
 • 12 ÇEVİK ARZU, MÜLDÜR MERVE, Sınıf Öğretmeni Adaylarının Toplumda Okuma Kültürünün Oluşmasında Çocuk Edebiyatının Yeri Hakkındaki Görüşleri. 14. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (2015). (Özet bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ÇEVİK ARZU, MÜLDÜR MERVE, ÇOCUK EDEBİYATINDA GENEL ÇATIŞMA TÜRLERİ, ÇATIŞMA ÇÖZME YÖNTEMLERİ VE KUŞAK ÇATIŞMASI: UÇURTMAM BULUT ŞİMDİ VE GÖKYÜZÜNDE BALONLAR ÖRNEĞİ. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, 10(3), , 1027-1048. Doi: 10.7884/teke.5287, (2021), (TR DİZİN)
 • 2 MÜLDÜR MERVE, ŞİMŞEK NİL DİDEM, Türkçe Ders Kitaplarındaki Bilgilendirici Metinlerin ve Yapılarının İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 8(3), , 843-867. Doi: 10.16916/aded.723246, (2020), (TR DİZİN)
 • 3 MÜLDÜR MERVE, ÇEVİK ARZU, TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ YAZMA ETKİNLİKLERİNİN SÜREÇ ODAKLI YAKLAŞIM AÇISINDAN İNCELENMESİ. EKEV AKADEMİ DERGİSİ, 24(84), , 491-510. Doi: 10.17753/Ekev1667, (2020), (TR DİZİN)
 • 4 MÜLDÜR MERVE, ÇEVİK ARZU, Türkçe Eğitiminde Ders İmecesi Modelinin Uygulanmasına İlişkin Nitel Bir Araştırma. Turkish Studies, 15(1), , 303-324. Doi: 10.29228/TurkishStudies.40484, (2020), (TR DİZİN)
 • 5 MÜLDÜR MERVE, ÇEVİK ARZU, Ortaokul Öğrencilerinin Bilgilendirici Metin Yazma Becerilerinin İncelenmesi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(5), , 141-149. Doi: 10.18506/anemon.520992, (2019), (TR DİZİN)
 • 6 ÇEVİK ARZU, MÜLDÜR Merve, “Vapurları Seven Çocuk” Adlı Kitabın Okur-Tepki Teorisi İle Değerlendirilmesi. International Journal of Languages’ Education and Teaching, 7(3), , 40-50. Doi: 10.29228/ijlet.23375, (2019), (Diğer)
 • 7 ÇEVİK ARZU, MÜLDÜR MERVE, SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÇOCUK EDEBİYATI FARKINDALIĞI. ELEKTRONİK SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 18(72), , 1869-1883. (2019), (TR DİZİN)
 • 8 ERYILMAZ BALLI FUNDA, MÜLDÜR Merve, BÜYÜKKARCI AYŞEGÜL , PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ ALAN ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II DERSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12(25), , 301-325. Doi: 10.29329/mjer.2018.153.16, (2018), (TR DİZİN)
 • 9 MÜLDÜR MERVE, ÇEVİK ARZU, Ortaokul Öğrencilerinin Yazma Becerisine İlişkin Algıları: BirMetafor Analizi Çalışması. SDU International Journal of Educational Studies, 4(2), , 54-70. (2017), (Diğer)
 • 10 DOĞAN YUSUF, MÜLDÜR MERVE, 7. Sınıf Öğrencilerine Verilen Yazma Eğitiminin Öğrencilerin Hikâye Yazma Becerisine Etkisi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1), , 49-65. (2014), (Endekste taranmıyor)
 • 11 ÇEVİK ARZU, MÜLDÜR MERVE, Dil Eğitiminde Çocuk Edebiyatı Ürünlerinden Faydalanma ve Çocuk Kitapları. TÜRK DİLİ DERGİSİ , 593-601. (2014), (Endekste taranmıyor)
 • Kitap
 • 1 MÜLDÜR MERVE, Kuramdan Uygulamaya Yaratıcı Yazma(2023). Eğitim Yayınevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 2 MÜLDÜR MERVE, Türkçe Eğitiminde Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi(2023). Pegem Akademi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 3 MÜLDÜR MERVE, Teknolojik Yaklaşımlara Dayalı Türkçe Öğretimi(2023). Pegem Akademi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 4 MÜLDÜR MERVE, ETKILI TÜRKÇE ÖĞRETIM YAKLAŞIMLARI-Uygulama Örnekli Strateji, Yöntem ve Teknikler-(2022). Nobel Yayınları, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 5 MÜLDÜR MERVE, ETKİNLİK ÖRNEKLERİYLE GÜNCEL ÖGRENME ÖGRETME YAKLASIMLARI V(2022). Pegem Akademi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 6 MÜLDÜR Merve, TÜRKÇE EĞİTİMİNİN TEMEL KAVRAMLARI(2021). EĞİTEN KİTAP, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 7 MÜLDÜR Merve, Türkçe Öğretimine Genel Bir Bakış El Kitabı(2021). PEGEM AKADEMİ, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 8 MÜLDÜR MERVE, Türkçe Öğretmeninin Rehberi: Öğretim Programı(2021). ANI YAYINCILIK, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 9 MÜLDÜR MERVE, ŞİMŞEK NİL DİDEM, YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ(2021). EĞİTİM YAYINEVİ, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 10 MÜLDÜR MERVE, UYGULAMA ÖRNEKLERİYLE TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR(2021). PEGEMA, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 11 ŞİMŞEK NİL DİDEM, MÜLDÜR MERVE, PEDAGOJİK BAKIŞ AÇISIYLA METİN TİPLERİ, TÜRLERİ VE YAPILARI(2020). İKSAD YAYINEVİ, Tümü, (ULUSLARARASI)
 • 12 ÇEVİK ARZU, MÜLDÜR MERVE, TÜRKÇE EĞİTİMİNE ADANAN BİR ÖMÜR DR. ASİYE DUMAN'A ARMAĞAN(2020). PEGEMA, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 13 MÜLDÜR MERVE, ÇEVİK ARZU, TÜRKÇE EĞİTİMİNE ADANAN BİR ÖMÜR DR. ASİYE DUMAN'A ARMAĞAN(2020). PEGEMA, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 14 MÜLDÜR MERVE, ÇEVİK ARZU, EĞİTİM BİLİMLERİ, TEORİ, GÜNCEL ARAŞTIRMALAR VE YENİ EĞİLİMLER/2(2020). IVPE, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • Editörlük
 • 1 UYGULAMA ÖRNEKLERİYLE TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR, Araştırma Kitabı, Editör, 10.05.2021 - Devam Ediyor (ULUSLARARASI)
VERDİĞİ DERSLER
Çocuk Edebiyatı
Medya Okuryazarlığı
Öğretmenlik Uygulaması 1
Tiyatro ve Drama Uygulamaları
Topluma Hizmet Uygulamaları
 
Bu İçeriği Paylaş!