KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Merve MÜLDÜR
Birimi Eğitim Fakültesi
Bölüm Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü
Ana Bilim Dalı Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı
E-Posta mervemuldur@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0002-2595-5749
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans GAZİ ÜNİVERSİTESİ - 09.06.2008
Yüksek Lisans GAZİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE EĞİTİMİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ 07.06.2011
Doktora GAZİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE EĞİTİMİ (DR) 12.07.2017
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Alanında özgün bilimsel kitap
 • 1 PEDAGOJİK BAKIŞ AÇISIYLA METİN TİPLERİ, TÜRLERİ VE YAPILARI
 • Alanında, özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 EĞİTİM BİLİMLERİ, TEORİ, GÜNCEL ARAŞTIRMALAR VE YENİ EĞİLİMLER/2
 • 2 TÜRKÇE EĞİTİMİNE ADANAN BİR ÖMÜR DR. ASİYE DUMAN'A ARMAĞAN
 • 3 TÜRKÇE EĞİTİMİNE ADANAN BİR ÖMÜR DR. ASİYE DUMAN'A ARMAĞAN
 • 4 Ortaokul Türkçe Öğretim Programı ve Dil Bilgisi Öğretimi
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 A model trial for the “Teaching Practice” course within Turkish teaching programs: Lesson study
 • 2 Türkçe Eğitiminde Ders İmecesi Modelinin Uygulanmasına İlişkin Nitel Bir Araştırma
 • 3 The mediating role of writing attitude in the relationship between secondary school students’ attitudes towards Turkish course and reading attitudes
 • 4 TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ YAZMA ETKİNLİKLERİNİN SÜREÇ ODAKLI YAKLAŞIM AÇISINDAN İNCELENMESİ
 • 5 Sınıf Öğretmeni Adaylarının Çocuk Edebiyatı Farkındalığı.
 • 6 “Vapurları Seven Çocuk” Adlı KitabınOkur-Tepki Teorisi İle Değerlendirilmesi
 • 7 Ortaokul Öğrencilerinin Bilgilendirici Metin Yazma Becerilerinin İncelenmesi
 • 8 SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÇOCUK EDEBİYATI FARKINDALIĞI
 • 9 Öz Düzenlemeye Dayalı Yazma Eğitiminin Ortaokul Öğrencilerinin Bilgilendirici Metin Yazma Becerisine, Yazmaya Yönelik Öz Düzenleme Becerisine ve Yazma Öz Yeterlik Algısına Etkisi
 • 10 Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması II Dersine İlişkin Görüşleri
 • 11 Ortaokul Öğrencilerinin Yazma Becerisine İlişkin Algıları: BirMetafor Analizi Çalışması
 • 12 7. Sınıf Öğrencilerine Verilen Yazma Eğitiminin Öğrencilerin Hikâye Yazma Becerisine Etkisi
 • 13 Türkçe Eğitiminde Aktif Öğrenme Etkinliklerinden Yararlanma
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 5. Sınıf Öğrencilerinin Resimli Kitaplara Yönelik Tepkileri
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kullanılan Ders Kitaplarındaki Yazma Yönergelerinin İncelenmesi
 • 2 Öz Düzenlemeye Dayalı Yazma Eğitiminin 7. Sınıf Öğrencilerinin Bilgilendirici Metinlerine ve Yazmaya Yönelik Öz Düzenleme Becerilerine Etkisi
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!