KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Salih KORKMAZ
Birimi Hukuk Fakültesi
Bölüm Kamu Hukuku Bölümü
Ana Bilim Dalı Hukuk Tarihi Anabilim Dalı
Telefon 2462110066
E-Posta E-Posta Adresini Göster
Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SELÇUK ÜNİVERSİTESİ HUKUK 18.06.2010
Yüksek Lisans İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KAMU HUKUKU 25.06.2014
Doktora MARMARA ÜNİVERSİTESİ KAMU HUKUKU (DR) 05.01.2021
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
Türk Hukuk Tarihi
YAYINLAR
  • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
  • 1 KORKMAZ SALİH, Mehmed Hilmi El-Akhisârî'nin "Risâle Fî Beyâni'r-Ribâ ve Beyü'l Fâsid" Adlı Risâlesi ve Tahkiki. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, 10(2), , 309-331. (2020), (TR DİZİN)
  • 2 KORKMAZ SALİH, Vergi Hukukuna İlişkin İşlemlerde Mahkemenin Rolü - Trabzon 1816 Numaralı (M.1560-1561)Şer'iye Sicili Örneği. Türk Hukuk Tarihi Araştırmaları Dergisi , 5-23. (2019), (Endekste taranmıyor)
  • 3 SONGUR HALUK, KORKMAZ SALİH, 1917 HUKUK-İ AİLE KARARNAMESİNİN GETİRDİĞİ YENİLİKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GAYRİMÜSLİMLER İÇİN ÖNGÖRÜLEN HÜKÜMLER. Legal Hukuk Dergisi, 12(137), , 59-73. (2014), (TR DİZİN)
  • Kitap
  • 1 KORKMAZ SALİH, Osmanlı Hukukunda Bir Kredi Vasıtası Olarak Muamele-i Şer'iyye (XVII.Asır)(2021). On İki Levha Yayıncılık A.Ş., Tümü, (ULUSLARARASI)
  • Yüksek Lisans Tezi
  •   Trabzon 1816 numaralı Şer'iye Sicili ve Hukuki Değerlendirmesi
  • Doktora Tezi
  •   Eski Hukukumuzda Muamele-i Şer'iyye
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!