Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Tahir TAĞA
Adı Soyadı Dr. Tahir TAĞA
Birimi Eğitim Fakültesi
Bölüm Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü
Ana Bilim Dalı Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı
Telefon
E-Posta tahirtaga@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - 27.6.2008
Yüksek Lisans NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ - 15.2.2013
Doktora GAZİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE EĞİTİMİ (DR) 4.12.2018
İLGİ ALANLARI
Kelime öğretimi, yazma eğitimi, ölçme ve değerlendirme
YAYINLAR
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Öztürk H. ve Tağa, T. (2018). Ortaokul öğrencilerinin bir yıllık z-kütüphane deneyimleri: Bir durum çalışması, Türk Kütüphaneciliği, 32(1), 7-18
 • 2 Tağa, T. (2016). Kelime öğretiminde hedef kelimelerin belirlenmesi, Milli Eğitim, 210, 163-177.
 • 3 Tağa, T., Ünlü, S., & Öztürk, H. (2016). The case of composition questions in the examinations of Turkish lesson. Eurasian Journal of Educational Research, 65, 199-216.
 • 4 Öztürk H., Tağa T. ve Ünlü S. (2015). Türkçe dersine yönelik sınavlar ile ders kitaplarının metin türleri bakımından örtüşme düzeyleri, Milli Eğitim, 207, 189-202.
 • 5 Ünlü S. , Öztürk H. ve Tağa T. (2014). Türkçe dersinde uygulanan sınavlar üzerine bir değerlendirme. The Journal of Academic Social Science Studies, 28, 513-523.
 • 6 Özbay M. ve Tağa T. (2014). Bilişsel stratejilerin okuma eğitiminde uygulanması. International Journal of Language Academy, 2, 1-22.
 • 7 Tağa T., Ünlü S. (2013). Yazma eğitiminde karşılaşılan sorunlar üzerine bir inceleme. Turkish Studies, 8(8), 1285-1299.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Öztürk, H., Turan, L. ve Tağa, T. (2018, Nisan). Beşinci sınıf Türkçe ders kitaplarının görsel tasarımı hakkında Türkçe öğretmenlerinin ve ortaokul beşinci sınıf öğrencilerinin görüşleri Artvin ili örneği, Ders Kitapları Uluslarlararası Sempozyumu (DEKUS 2018), İstanbul.
 • 2 Tağa, T., Ünlü, S. ve Öztürk, H. (2013, Nisan). Ortaokul Türkçe dersi sınavlarında sorulan yazılı anlatım kompozisyon soruları üzerine bir inceleme, 1. Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, İstanbul.
VERDİĞİ DERSLER
Yukarı çık