KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Tahir TAĞA
Birimi Eğitim Fakültesi
Bölüm Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü
Ana Bilim Dalı Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı
E-Posta E-Posta Adresini Göster
ORCID ID 0000-0002-6797-6556
Akademik Hesaplar
Web Of Science ResearcherID
Google Scholar Hindex: 6
Alıntı Sayısı: 229
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - 27.06.2008
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ 27.06.2008
Yüksek Lisans NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ - 15.02.2013
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ) 15.02.2013
Doktora GAZİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE EĞİTİMİ (DR) 04.12.2018
GAZİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE EĞİTİMİ (DR) 04.12.2018
İDARİ GÖREVLER
Ünvan Görev Yeri Görev Tarihi
Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2020 - Devam Ediyor
ÜNİVERSİTE DIŞI DENEYİMLER
Kurum Adı Görev Adı Görev Tarihi
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen 2008 - 2013
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
Kelime öğretimi, yazma eğitimi, ölçme ve değerlendirme
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 TAĞA TAHİR, Ortaokul öğrencilerinin sözlük kullanma alışkanlıkları üzerine bir araştırma. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 26(2), , 521-532. (2022), (TR DİZİN)
 • 2 TAĞA TAHİR, KALENDEROĞLU İHSAN, Effect of Vocabulary Instruction Integrated with Writing Exercises on Word Learning, Retention, and Awareness. International Journal of Education & Literacy Studies, 10(4), , 81-90. Doi: 10.7575/aiac.ijels.v.10n.4p.81, (2022), (Journals Indexed in Eric)
 • 3 TAĞA TAHİR, ÖZTÜRK HÜSEYİN, Kelime öğretiminde ihmal edilen bir konu: Ölçme ve değerlendirme. International Journal of Languages’ Education and Teaching, 7(2), , 172-189. Doi: 10.18298/ijlet.12358, (2019), (Diğer)
 • 4 ÖZTÜRK HÜSEYİN, TAĞA TAHİR, Ortaokul öğrencilerinin bir yıllık z-kütüphane deneyimleri: Bir durum çalışması. Türk Kütüphaneciliği, 32(1), , 7-18. Doi: 10.24146/tkd.2018.27, (2018), (ESCI: Emerging Sources Citation Index)
 • 5 TAĞA TAHİR, ÜNLÜ SÜLEYMAN, ÖZTÜRK HÜSEYİN, The case of composition questions in the examinations of Turkish lesson. Eurasian Journal of Educational Research, 16(65), , 199-216. Doi: 10.14689/ejer.2016.65.12, (2016), (Journals Indexed in Eric)
 • 6 ÖZBAY MURAT, TAĞA TAHİR, Bilişsel stratejilerin okuma eğitiminde uygulanması. IJLA - International Journal of Language Academy, 2(4), , 1-22. (2015), (Diğer)
 • 7 ÜNLÜ SÜLEYMAN, ÖZTÜRK HÜSEYİN, TAĞA TAHİR, Türkçe dersinde uygulanan sınavlar üzerine bir değerlendirme. The Journal of Academic Social Science Studies , 513-523. Doi: 10.9761/JASSS2530, (2014), (Diğer)
 • 8 TAĞA TAHİR, ÜNLÜ SÜLEYMAN, Yazma eğitiminde karşılaşılan sorunlar üzerine bir inceleme. Journal of Turkish Studies, 8(8), , 1285-1285. Doi: 10.7827/TurkishStudies.5175, (2013), (TR DİZİN)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 TAĞA TAHİR, Türkiye’de PISA Okuma Becerilerine İlişkin Kavram ve Rol Kargaşası. International Education Congress 2022 (2022). (Tam metin bildiri)
 • 2 TAĞA TAHİR, Nüvit Özdoğru’nun “Türkçemiz” adlı eseri üzerine kelime öğretimi bakımından bir inceleme. XII. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu (21-23 Ekim) (2020). (Özet bildiri)
 • 3 TAĞA TAHİR, Türkçe öğretiminde uygulanan sözlük kullanımına ilişkin etkinliklerin değerlendirilmesi. 6. ASOS Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu (18-20 Nisan) (2019). (Tam metin bildiri)
 • 4 ÖZTÜRK HÜSEYİN, TURAN LOKMAN, TAĞA TAHİR, Beşinci sınıf Türkçe ders kitaplarının görsel tasarımı hakkında Türkçe öğretmenlerinin ve ortaokul beşinci sınıf öğrencilerinin görüşleri Artvin ili örneği. Ders Kitapları Uluslararası Sempozyumu (DEKUS 2018) (2018). (Tam metin bildiri)
 • 5 TAĞA TAHİR, ÜNLÜ SÜLEYMAN, ÖZTÜRK HÜSEYİN, Ortaokul Türkçe dersi sınavlarında sorulan yazılı anlatım kompozisyon soruları üzerine bir inceleme. 1. Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi (2014). (Tam metin bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 TAĞA TAHİR, Kelime öğretiminde hedef kelimelerin belirlenmesi. Milli Eğitim , 163-177. (2016), (TR DİZİN)
 • 2 ÖZTÜRK HÜSEYİN, TAĞA TAHİR, ÜNLÜ SÜLEYMAN, Türkçe dersine yönelik sınavlar ile ders kitaplarının metin türleri bakımından örtüşme düzeyleri. Milli Eğitim , 189-202. (2015), (TR DİZİN)
 • Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 TAĞA TAHİR, ÖZTÜRK HÜSEYİN, Ortaokul öğrencilerine gerçekten bilmedikleri kelimeleri mi öğretiyoruz?. Uluslararası Dede Korkut Bilgi Şöleni ve Deli Dönmez'e Ad Verme Çalıştayı (11-13 Haziran) (2020). (Tam metin bildiri)
 • Kitap
 • 1 TAĞA TAHİR, KALENDEROĞLU İHSAN, New Trends in Educational Sciences(2022). Duvar Publishing, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 2 TAĞA TAHİR, Türkçe Eğitimine Adanan Bir Ömür: Dr. Asiye Duman’a Armağan(2020). Pegem Akademi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 3 TAĞA TAHİR, ÖZTÜRK HÜSEYİN, Türkçe Eğitimi(2020). Nobel Yayın Dağıtım, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 4 ÖZTÜRK HÜSEYİN, TAĞA TAHİR, Çocuklar İçin Edebiyat Eğitimi(2019). Anı Yayıncılık, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 5 ÖZTÜRK HÜSEYİN, TAĞA TAHİR, Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi(2019). Pegem Akademi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
VERDİĞİ DERSLER
Dil Eğitiminin Temel Kavramları
Kelime Öğretimi
Öğretmenlik Uygulaması 1
Öğretmenlik Uygulaması 2
 
Bu İçeriği Paylaş!