KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Arş. Gör. Dr. Tahir TAĞA
Birimi Eğitim Fakültesi
Bölüm Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü
Ana Bilim Dalı Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı
E-Posta tahirtaga@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - 27.06.2008
Yüksek Lisans NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ - 15.02.2013
Doktora GAZİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE EĞİTİMİ (DR) 04.12.2018
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Kelime öğretimi, yazma eğitimi, ölçme ve değerlendirme
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Tağa, T. ve Öztürk, H. (2020). Kelime öğretimi, Adem İşcan ve Sami Baskın (Ed.) Türkçe Eğitimi (221-266) içinde. Ankara: Nobel
 • 2 Tağa, T. (2020). Dil eğitiminin temel kavramları üzerine bir değerlendirme, İhsan Kalenderoğlu ve Pınar Kanık Uysal (Ed.), Türkçe Eğitimine Adanan Bir Ömür: Dr. Asiye Duman’a Armağan (787-800) içinde. Ankara: Pegem Akademi.
 • 3 Öztürk, H. ve Tağa, T. (2019). Dünya ve Türk çocuk edebiyatı tarihine genel bir bakış. E. Akın (Ed.), Çocuklar için edebiyat eğitimi (s. 15-37) içinde. Ankara: Anı
 • 4 Öztürk H. ve Tağa T. (2019). Türkçenin ana dili ve yabancı dil olarak öğretilmesi arasındaki farklar, Mehmet Nuri Kardaş (Ed.), Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi (s. 177-197) içinde. Ankara:Pegem Akademi
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Tağa, T. ve Öztürk, H. (2019). Kelime öğretiminde ihmal edilen bir konu: Ölçme ve değerlendirme, International Journal of Languages’ Education and Teaching, 7(2), 172-189
 • 2 Öztürk H. ve Tağa, T. (2018). Ortaokul öğrencilerinin bir yıllık z-kütüphane deneyimleri: Bir durum çalışması, Türk Kütüphaneciliği, 32(1), 7-18
 • 3 Tağa, T. (2016). Kelime öğretiminde hedef kelimelerin belirlenmesi, Milli Eğitim, 210, 163-177.
 • 4 Tağa, T., Ünlü, S., & Öztürk, H. (2016). The case of composition questions in the examinations of Turkish lesson. Eurasian Journal of Educational Research, 65, 199-216.
 • 5 Öztürk H., Tağa T. ve Ünlü S. (2015). Türkçe dersine yönelik sınavlar ile ders kitaplarının metin türleri bakımından örtüşme düzeyleri, Milli Eğitim, 207, 189-202.
 • 6 Ünlü S. , Öztürk H. ve Tağa T. (2014). Türkçe dersinde uygulanan sınavlar üzerine bir değerlendirme. The Journal of Academic Social Science Studies, 28, 513-523.
 • 7 Özbay M. ve Tağa T. (2014). Bilişsel stratejilerin okuma eğitiminde uygulanması. International Journal of Language Academy, 2, 1-22.
 • 8 Tağa T., Ünlü S. (2013). Yazma eğitiminde karşılaşılan sorunlar üzerine bir inceleme. Turkish Studies, 8(8), 1285-1299.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Tağa, T. ve Öztürk, H. (2020). Ortaokul öğrencilerine gerçekten bilmedikleri kelimeleri mi öğretiyoruz? G. Uluç ve N. D. Şimşek (Ed.). Uluslararası Dede Korkut Bilgi Şöleni ve Deli Dönmez'e Ad Verme Çalıştayı (11-13 Haziran) Bildiriler Betiği içinde (s. 206-217). İstanbul: Kutlu
 • 2 Tağa, T. (2019, Nisan). Türkçe öğretiminde uygulanan sözlük kullanımına ilişkin etkinliklerin değerlendirilmesi. H. Karatay (Ed.) 6. ASOS Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu (18-20 Nisan) Tam Metin Kitabı içinde (s. 148-161). Elazığ: Asos
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Öztürk, H., Turan, L. ve Tağa, T. (2018, Nisan). Beşinci sınıf Türkçe ders kitaplarının görsel tasarımı hakkında Türkçe öğretmenlerinin ve ortaokul beşinci sınıf öğrencilerinin görüşleri Artvin ili örneği, Ders Kitapları Uluslarlararası Sempozyumu (DEKUS 2018), İstanbul.
 • 2 Tağa, T., Ünlü, S. ve Öztürk, H. (2013, Nisan). Ortaokul Türkçe dersi sınavlarında sorulan yazılı anlatım kompozisyon soruları üzerine bir inceleme, 1. Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, İstanbul.
VERDİĞİ DERSLER
Dil Eğitiminin Temel Kavramları
 
Bu İçeriği Paylaş!